Väkirikkaan Bangladeshin talous kasvaa suuren naapurinsa varjossa

New Delhin suurlähetystöstä ei hoideta pelkästään 1,35 miljardin asukkaan Intiaa, vaan myös lähes 170 miljoonaista naapurimaa Bangladeshia. Aiemmin lähinnä valmisvaateteollisuudesta ja laivojen purkamisesta tuttu Bangladesh on viime vuosien nopean talouskasvun ja infrastruktuurikehityksen myötä moninaistanut elinkeinoelämänsä rakenteita ja teollisuustuotantoa.

Bangladeshin talous oli vahvassa kasvussa ennen koronan tuomia rajoituksia ja maailmantalouden vaikeuksia. Viennin, teollisuustuotannon ja työllisyyden notkahduksesta huolimatta maan talous kasvaa kuluvana vuonna arviolta lähes neljä prosenttia, kun suuressa osassa maita talous supistuu. Naapurimaita pienemmät koronan vaikutukset maan talouteen ovatkin nostaneet Bangladeshin asukaslukuun suhteutetun bruttokansantuotteen jo ohi Intian vastaavien lukujen.

 

Dhakan kaupunkisilhuettia/Wordpress

Talouskasvu ja ulkomainen rahoitus näkyvät Bangladeshin infrastruktuurissa

Vaikka maan infrastruktuurin, yksityissektorin, teollisuustuotannon ja ulkomaankaupan kehitys onkin ollut voimakasta ja nopeaa, pohjautuu maan julkinen talous silti perusrakenteiltaan vahvasti kehitysrahoitukseen ja ulkomaiseen tukeen. Bangladesh onkin Intian jälkeen maailman toiseksi suurin kansainvälisten rahoituslaitosten kohdemaa yli seitsemän miljardin dollarin rahoituksella. Viime vuosien voimakas talouskasvu ja ulkomainen rahoitus eri kanavista näkyy Bangladeshin infrastruktuurikehityksessä. Tiestö ja satamat ovat kehittyneet huimasti, ja tämä jatkuu edelleen. Sittemmin modernisointia on aloitettu myös lentokentillä, raideliikenteessä, televerkoissa sekä rakentamisessa.

Bangladeshin Bangabandhu Sheikh Mujib rautatiesillan suunnitelma/Prometheus-BD via Wikipedia

Lisäksi viimeisen kymmenen vuoden aikana Bangladesh on muuttunut energiatuotannossaan ylijäämäiseksi. On kuitenkin huomioitava, että tästä voimalaitoskapasiteetista suuri osa perustuu raskaan polttoöljyn käyttöön, jota tullaan enenevässä määrin korvaamaan kaasulla tulevien vuosien aikana. Se tulee vastaavasti edellyttämään uusien LNG-terminaalien rakentamista. Siten myös energiasektorille tullaan investoimaan edelleen, vaikka peruskapasiteettiä onkin jo riittävästi. Maahan rakennetaan parhaillaan myös ensimmäistä jätevoimalaa.

Suomen ja Bangladeshin välinen kauppa on moninkertaistunut

Voimalaitos Bangladeshissä/Wikimedia Commons

Suomen ja Bangladeshin välinen kauppa on moninkertaistunut 2000-luvun alun tasoon verrattuna. Keskeisimmät suomalaiset vientituotteet ovat puu ja paperi sekä raskaat koneet ja laitteet – erityisesti satamiin. Suomalaisyritysten teollisuushankkeet Bangladeshissa keskittyvät voimalaitoksiin ja televerkkoihin sekä näitä tukeviin palveluihin. Varsinkin energiasektorilla suomalaiset yritykset ovat hyvin läsnä, sillä maan sähköntuotantokapasiteetista yli neljännes on näiden rakentamaa. Bangladeshissa on jatkossakin vientipotentiaalia suomalaisyritysten energia-, satama- ja muille infrastruktuuriratkaisuille sekä palveluviennille. Lisäksi maan tietoliikennekapasiteetin ja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen luo mahdollisuuksia suomalaisille alan toimijoille – pieniä ja keskisuuria yrityksiä unohtamatta.

Leave a Reply