Maailmalla rauhan asialla

Rauha, turvallisuus, ihmisoikeudet, vapaa ja oikeudenmukainen kauppa, ilmastomuutoksen torjuminen sekä yhteisten kansainvälisten sopimusten ja sääntöjen kunnioittaminen kaikkialla maailmassa. Nämä ovat yhteisiä eurooppalaisia arvojamme ja samalla myös Euroopan unionin ulkopolitiikan keskeisiä tavoitteita. Aivan erityisen ajankohtaisia teemoja ne ovat Iranissa, jossa Suomen suurlähetystö valmistautuu edustamaan Euroopan unionia heinäkuussa 2019 alkavalla puolivuotiskaudella.

Vakautta yhteistyön kautta

Neuvoston puheenjohtajana Suomi johtaa EU-koordinaatiota Teheranissa, jossa EU:lla ei ole omaa edustustoa. Suurlähetystölle tämä tarkoittaa parin-kolmenkymmenen kokouksen valmistelua ja johtamista. Teheranissa on edustettuna 22 jäsenmaata, joiden näkemyksiä ajankohtaisista asioista koordinoidaan eri kokoonpanoissa, kuten suurlähettiläiden ja heidän sijaistensa sekä kaupallisten neuvosten ja konsuleiden kokouksissa.

Puheenjohtajuus merkitsee myös sitä, että Suomi on EU:n kasvot suhteessa Iranin hallintoon. Kausi tuo mukanaan myös useita vierailuja ja tapahtumia, joita toteutetaan yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon Iran Task Forcen ja iranilaisten toimijoiden kanssa.

Puheenjohtajan nuija siirtyi meille Romanialta, joka on edistänyt yhteistyötä EU:n ja Iranin välillä. Yhteistyön sisällöstä sovittiin EU:n ja Iranin ulkopoliittisen johdon kesken huhtikuussa 2016. Yhteistyön taustalla on heinäkuussa 2015 Iranin sekä Yhdysvaltojen, Kiinan, Venäjän, Britannian, Ranskan, Saksan ja EU:n allekirjoittama ydinsopimus, joka loi pohjan uudenlaiselle ja laajentuvalle yhteistyölle. Iranin kanssa sovittiin yhteisistä hankkeista esimerkiksi kaupan, maatalouden, ympäristön, energian tieteen ja tutkimuksen aloilla.

Muuttoliikkeet, huumeiden vastainen toiminta, alueelliset kysymykset ovat EU:lle tärkeitä teemoja, joissa yhteistyö on vasta pääsemässä alkuun.

Diplomatiaa ja dialogia

Pohdittaessa EU:n ulkopolitiikan tavoitteita Iranin kanssa allekirjoitettu ydinsopimus on yksi tärkeimmistä diplomaattisista saavutuksista ja kiistatta kaikkein tärkein alueellista turvallisuutta ja vakautta luova sopimus. Sen toimeenpano on tähän saakka edennyt suunnitellusti, mutta vuosi sitten tapahtunut Yhdysvaltain yksipuolinen irtautuminen ja muiden osapuolten valmius pysyä velvoitteissaan vaikuttavat siihen, onko ydinsopimuksella tulevaisuutta.  Meille eurooppalaisille aito vuoropuhelu, keskinäinen luottamus, laajeneva yhteistyö ovat rauhan ja vakauden takeita historiasta. Uskomme niiden voimaan. Toivomme, että muutkin tekisivät samoin.

Suomelle kausi neuvoston puheenjohtajana tarjoaa Teheranissa mahdollisuuden edistää ja tukea EU:n ulkopoliittisia ponnisteluita. Diplomatia on mahdollisuuksien taidetta ja Euroopan unioni maailmalla rauhan asialla.

Keijo Norvanto

Suomen suurlähettiläs Teheranissa

Leave a Reply