HundrED toi suomalaiset koulutusinnovaatiot esille Israelissa

Suomalaisesta koulutusosaamisesta kuultiin kahdessa koulutukseen keskittyvässä konferenssissa Israelissa maaliskuussa.  Koulutusinnovaatioita etsivän ja levittävän HundrEDin partneri ja operatiivinen johtaja Lasse Leponiemi esiintyi puhujana ja panelistina Tel Avivin Shaping the Future -konferenssissa ja Hadera Conference for Educational Innovation -tapahtumassa.

Lasse Leponiemi Conference for Educational Innovation -tapahtumassa Haderassa. Kuva: Maria Tuomela
Lasse Leponiemi Conference for Educational Innovation -tapahtumassa Haderassa. Kuva: Maria Tuomela

HundrED on mukana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmassa tekemällä tunnetuksi toimivia ja skaalautuvia koulutusinnovaatioita. Suomesta on kerätty jo sata innovaatiota, ja vuoden mittaan toiset sata kerätään ympäri maailman. ”Israelista on tähän mennessä jo lähetetty hyviä innovaatioita ehdokkaiksi sadan globaalin koulutusinnovaation joukkoon, ja nyt ehdotuksia odotetaan yhä enemmän”, Lasse Leponiemi kertoo.

Sadan globaalin koulutusinnovaation jakamista varten lanseerataan syksyllä 2017 digitaalinen alusta, josta kaikki HundrED:in keräämät suomalaiset ja kansainväliset innovaatiot on helppo löytää selkeässä muodossa. Jatkossa innovaatioita etsitään globaalisti sata vuosittain.

Yksi HundrEDin sadasta globaalista innovaatiosta on israelilainen Education Cities -hanke, joka pyrkii viemään oppimisen myös koulujen ulkopuolelle. Esimerkiksi yritykset ja kaupungin julkiset tilat voivat tarjota hyvän ympäristön oppimiskokemuksille siinä missä luokkahuonekin.  Israelissa Education Cities -toimintamalli on otettu käyttöön jo 11 paikkakunnalla.

Opettajien käytännön työllä ja toimintatavoilla tärkeä merkitys

Suomalaisella koulutuksella on Israelissa hyvä maine, ja sen tulokset tunnetaan hyvin. Aina ei kuitenkaan tiedetä, millaiset käytännöt ja toimintatavat ovat koulutusmenestyksen taustalla. Leponiemi toi konferenssipuheenvuoroissaan esille, että keskeistä on panostaminen opettajiin ja heidän työnsä näkeminen merkityksellisenä.

Shaping the Future -konferenssin paneelikeskustelu, Tel Aviv. Kuva: Maria Tuomela
Shaping the Future -konferenssin paneelikeskustelu, Tel Aviv. Kuva: Maria Tuomela

Toimivimmat koulutusinnovaatiot eivät myöskään rajoitu ainoastaan digitaalisiin sovelluksiin, vaikka niitä usein korostetaan koulutusinnovaatioita koskevassa keskustelussa. ”Digitaaliset ratkaisut voivat helpottaa opettajien välistä yhteistyötä ja ideoiden jakamista, mutta jakamisen arvoinen koulutusinnovaatio voi olla esimerkiksi yksinkertainen toimintatapa tai yksittäisen opettajan toimiva opetusmenetelmä”, Leponiemi toteaa.

”Kaksi tärkeintä toimijaa koulutuksessa ovat yksinkertaisesti opettajat ja oppilaat. Tärkeintä on saada luotua sellainen ympäristö, joka tarjoaa oppilaille laaja-alaisia taitoja, joilla pärjää nykyelämässä.”

Leave a Reply