IAEA kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ytimessä

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n 59. yleiskokous pidettiin 14.–18.9.2015 Wienissä. Samalla alkoi Suomen viimeinen vuosi IAEA:n hallintoneuvoston jäsenenä kaudella 2013-16.

Vuosittain syyskuussa kokoontuva kaikkien jäsenmaiden kokous on järjestön korkein päättävä elin. Yleiskokous mm. hyväksyy järjestön uudet jäsenet – tänä vuonna Turkmenistanin, Antigua ja Barbudan sekä Barbadoksen – sekä järjestön budjetin ja työohjelman. Yleiskokouksessa käsiteltiin yhteensä 18 päätöslauselmaehdotusta. Yksi keskeisistä teemoista kokouksessa oli Iranin ydinohjelmaa koskevan sopimuksen monitoroinnin ja verifioinnin rahoitus. Suomi on tukenut verifiointia yhteensä 600 000 eurolla.

Muita yleiskokouksessa esillä olleita kysymyksiä olivat ydinturva ja –turvallisuus ja mm. Syyrian, Pohjois-Korean ja Lähi-idän tilanteet. Kehittyville maille tärkeä teema on tekninen yhteistyö, jonka kautta IAEA tukee kehittyviä maita ydinteknologian rauhanomaisen käytön hyödyntämisessä. Tällaisia ovat mm. lääketieteen ja maatalouden sovellusten kehittäminen ja käyttöönotto.

Suomi on IAEA:n vankka tukija. IAEA:n ydinmateriaalivalvonnalla on tärkeä merkitys kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Suomi korostaa myös ydinturvaan liittyviä kysymyksiä kuten ydinenergian käyttöön ja käyttöönottoon kansallisesti liittyviä lainsäädännöllisiä asioita.   Suomi isännöi myös viime kesäkuussa Helsingissä ydinterrorismin vastaista aloitetta – Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism, GICNT – käsitelleen kokouksen.

Leave a Reply