Ankarasta, Turkista https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara Suomen Ankaran-suurlähetystön blogi (blogia ei päivitetä) Tue, 15 May 2018 06:21:53 +0000 fi hourly 1 Mahdollisuuksia suomalaisyrityksille Turkin markkinoilla https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/mahdollisuuksia-suomalaisyrityksille-turkin-markkinoilla/ Tue, 15 May 2018 06:21:53 +0000 https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/?p=1882 Avatar photoTurkin tasavalta juhlii satavuotista taivaltaan vuonna 2023, ja hallituksen tavoitteena on olla tällöin maailman kymmenenneksi suurin talous. Yhtenä keinona valtiolla on mittavat panostukset infrastruktuurihankkeisiin, kuten uusiin lentokenttiin. Lisäksi Turkki haluaisi nostaa vientinsä 500 mrd. US dollariin (n. 410 mrd. EUR). Tämä avaa mahdollisuuksia kaikille kehittää kahdenvälisiä kauppasuhteita Turkin kanssa.

Päästäkseen tavoitteeseensa Turkki on toimeenpannut erilaisia reformeja erityisesti energia-, terveys-, koulutus- ja rakennussektoreilla. Turkki pyrkii vähentämään riippuvuuttaan energiantuonnista ja lisäämään uusiutuvan energian määrää. Ydinvoimakapasiteetin ja energiatehokkuuden lisääminen (muun muassa smart gridien ja waste-to-energyn kautta) ovat merkittäviä hankkeita. Hankkeet näillä ja uusiutuvan energian aloilla avaavat mahdollisuuksia suomalaisille korkean teknologian osaajille ja yrityksille.

 

Antiikin Smyrna Egeanmeren rannalla on nykyään n. 4,2 miljoonan asukkaallaan Turkin kolmanneksi suurin kaupunki.

Mahdollisuuksia terveyden ja liikenteen parissa

Suomalaisten yritysten kannalta erityisen mielenkiintoisia ovat Turkin terveyssektorilla toteutettavat suuret uudistukset. Tavoitteena on lisätä sairaalapaikkojen määrää asukasta kohden (32 vuodetta 10 000 asukasta kohden) ja nostaa terveydenhuollon palvelujen laatua. Yhdessä yksityisen sektorin kanssa Turkin hallituksen tavoitteena on luoda maahan 60 modernia sairaalaa joko laajentamalla olemassa olevia tai rakentamalla uusia. Tämän hankkeen arvioidut kustannukset ovat noin 12 miljardia euroa. Kysyntää on erilaisille terveysteknologia-alan ratkaisuista aina sairaalakalusteista niche-teknologiaan.

Turkin hallinnolla on myös kunnianhimoisia tavoitteita kehittää erityisesti kaupunkien liikennejärjestelmiä, mikä avaa mahdollisuuksia suomalaisille liikenneteknologia-alan ratkaisuille.

Turkin kaupungistumisasteen arvioidaan nousevan 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja Istanbul on Euroopan suurimpia metropoleja. Turkin liikenneministeriö on kehittämässä integroidun liikennejärjestelmän strategiaa pyrkimyksenään kehittää uusia ratkaisuja maan liikennehaasteisiin. Kaupunkeihin haetaan uutta teknologiaa mm. liikenteen seuraamiseen ja sujuvoittamiseen, joukkoliikenteen optimointiin sekä matkalippujen ja pysäköintimaksujen maksamiseen. Myös sähköajoneuvojen latausjärjestelmiä rakennetaan.

Kysyntää korkean teknologian osaajille

Teknologian, innovaation, koulutuksen ja designin aloilla suomalaisilla yrityksillä on myös mahdollista myydä osaamistaan. Turkin markkinoille pääsy voi olla haastavaa, mutta suomalaiset tunnetaan korkean teknologian edelläkävijöinä ja maineemme näillä aloilla on hyvä.

Tarjouskilpailut suuriin julkisiin hankkeisiin, mukaan lukien rakennusprojekteihin, ovat avoimia ulkomaisille yhtiöille, mutta paikallisille rakennusyhtiöille on annettu 15 % hintaetu. Turkkilaisen yhtiön kanssa julkiseen hankintakilpailuun osallistuminen tuo 15 % edun lisäksi myös paikallisen osaamisen ja aluetuntemuksen. Suomalaisia yrityksiä kannustetaankin tekemään yhteistyötä turkkilaisten yritysten kanssa tarjouskilpailuihin osallistuttaessa.

Lisätäkseen ulkomaisia investointeja Turkki on käynnistänyt investointiohjelman, jonka tavoitteena on houkutella lisää ulkomaisia yrityksiä Turkin markkinoille. Se sisältää vero- ja tullihelpotuksia, korkotukia sekä tontteja yritystoimintaa varten. Lisäksi Turkki pyrkii kasvattamaan korkean teknologian osuutta maan viennistä (tällä hetkellä 2 %[1]) ja etsii tätä varten ulkomaisia yhteistyökumppaneita.

Turkki suunnittelee maailman suurinta off-shore tuulivoimalaa liittyen tasavallan 100-vuotisvisioon. Uusiutuvan energian tuotannon lisäämiselle on otolliset olosuhteet.

Turkin kautta itään ja etelään?

Sen lisäksi, että Turkki on itsessään suuri markkina, se on myös merkittävä alueellinen toimija. Turkkilaiset yritykset muun muassa rakennusalalla ovat investoineet huomattavasti mm. Keski-Aasiaan, Lähi-itään ja Afrikkaan. Maa on myös harjoittanut voimakasta talousdiplomatiaa näillä alueilla, mukaan lukien vähiten kehittyneissä maissa. Turkki on pyrkinyt profiloitumaan porttina Euroopasta näille alueille.

Turkkilaisten yritysten verkottuminen kehittyville markkinoille avaa Turkissa toimiville suomalaisyrityksellekin mahdollisuuksia päästä kolmansiin maihin.  Istanbulin keskeisen logistisen aseman ja erinomaisten lentoyhteyksien vuoksi monet eurooppalaiset yritykset ovat avanneet sinne alueellisia päämajoja, esimerkkinä Nokia.

Team Finland Turkin palveluista apua markkinoillepääsyyn

Team Finland on kartoittanut lukuisia eri liiketoimintamahdollisuuksia Turkissa (www.marketopportunities.fi). Se viestii suomalaisyrityksille Turkin kaupallisista mahdollisuuksista useita eri kanavia käyttäen. Suomalaisyritysten proaktiivinen kontaktointi ja aktivointi osallistumaan TF-Turkin järjestämiin yritystapaamisiin Suomessa ja Turkissa on toimintamme keskipisteenä. Edistämme kauppaa erityisesti koulutuksen, energian, liikenneratkaisujen, terveysteknologian, bioenergian ja muotoilun saralla.

Vuonna 2017 TF-Turkki organisoi yli 500 yritystapaamista suomalaisten ja turkkilaisten yritysten välillä mm. muotoiluliiketoiminnan saralla. Markkinatiedon tuottamisen ja yritystapaamisten järjestämisen lisäksi TF-Turkki on auttanut yrityksiä suurlähetystön arvovaltapalvelujen muodossa. Edustusto voi auttaa suomalaisia yrityksiä esimerkiksi hyödyntämällä kontaktejaan Turkin viranomaisiin ja poliittiseen johtoon.

Team Finland Turkki palvelelee kaikenkokoisia suomalaisia yrityksiä ja yhteyksiä pidetään turkkilaisen liike-elämään monipuolisesti. Tämä start up -hautomo sijaitsee Istanbulissa lähellä Business Finlandin toimistoa.

[1] Perustuu Maailmanpankin  2016 raporttiin.

Teksti: Team Finland Turkki  (Heikki Karhu, Arto Mankinen, Elina Saaristo-Diatta)

Kuvat: Elina Saaristo-Diatta

]]>
Turkin talouden näkymiä vuoden 2018 alussa https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/turkin-talouden-nakymia-vuoden-2018-alussa/ Mon, 09 Apr 2018 10:23:43 +0000 https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/?p=1853 Avatar photoTurkki näyttäytyy monille suomalaisyrityksille kiinnostavana markkinana. Liki 80 miljoonan asukkaan nopeasti kaupungistuva maa Euroopan rajalla tarjoaa paljon käyttämätöntä potentiaalia.  Samaan aikaa se on haastava toimintaympäristö, joka vaatii yrityksiltä paljon.

Turkki on maailman 17. suurin talous ja on näin ollen G20-ryhmän jäsen. Talouskasvu on ollut Euroopan nopeimpia 2000-luvun alussa. Talouskasvu on kuitenkin hidastunut viime vuosina ja maa kaipaa rakenteellisia uudistuksia. Turkki on hyvin riippuvainen ulkomaankaupasta ja hallitus pyrkii sen vuoksi asettamaan talouden vaatimukset politiikassaan etusijalle. Rakenteellisia haasteita ei kuitenkaan ole saatu ratkaistua.

EU on Turkin suurin kauppakumppani

EU:n ja Turkin välinen kauppa on hyvin merkittävää molemmille osapuolille. EU on Turkin suurin vientialue 47 % osuudella.[1]  Turkki on puolestaan EU:n 4. suurin vientialue ja 5. suurin tuoja.[2] Turkin päävientituotteet EU-maihin ovat koneet ja moottoriajoneuvot sekä teollisuustuotteet. Turkki tuo EU:sta ajoneuvoja, koneita, arvometalleja ja elektroniikkaa.  Turkin ulkomaankaupan koko arvo oli vuonna 2017 391 miljardia US dollaria (n. 320 mrd. EUR). Viennin arvo oli 157 miljardia US dollaria (n. 129 mrd. EUR) tuonnin ollessa 234 miljardia USD (n. 192 mrd. EUR).[3]

Sekä Turkki että EU haluavat kehittää ja lisätä kaupankäyntiä alueiden välillä. Kauppasuhde perustuu vuonna 1996 solmitulle tulliliitolle. Kahdenkeskisen kaupan kehittäminen edellyttää tulliliiton modernisointia. Tavoitteena on laajentaa sitä koskemaan maataloustuotteita, palveluita ja julkisia hankintoja. Suomelle tulliliiton uudistaminen on tärkeä kysymys, sillä myös Suomi hyötyy lisääntyvästä kaupasta EU:n ja Turkin välillä. Tulliliiton modernisoiminen on myös tapa sitoa Turkki entistä vahvemmin eurooppalaisiin arvoketjuihin ja standardeihin. Tällä hetkellä neuvottelut tulliliiton modernisoimisesta ovat valitettavasti jäissä muun muassa EU–Turkki-suhteisiin liittyvien haasteiden vuoksi.

Katunäkymää Ankaran Gaziosmanpasasta

Turkin markkinat ja suomalaisyritykset

Suomen ja Turkin välisen kaupan tasapaino on Suomelle suosiollinen: vuonna 2017 Suomen viennin arvo oli 743 MEUR ja tuonnin arvo 516 MEUR.[4] Kauppa on siis selvästi ylijäämäistä Suomelle. Suomi vie Turkkiin muun muassa voimakoneita ja moottoreita, paperi- ja pahvituotteita, paperimassaa sekä erikoiskoneita ja tuo Turkista erityisesti moottoriajoneuvoja, mutta myös esimerkiksi voimakoneita ja moottoreita, vaatteita ja tekstiilejä.

Perinteisten alojen lisäksi Turkissa on mahdollisuuksia suomalaisyrityksillä useilla muilla sektoreilla, kuten energian, terveydenhuollon ja liikenteen saralla.

Turkkiin on rekisteröitynyt tällä hetkellä noin 80 suomalaista yritystä ja noin 200 on paikallinen edustaja Turkissa. Turkin markkinoilla on paljon potentiaalia suomalaisille yrityksille. Vertailun vuoksi: Suomessa toimii noin 20 turkkilaista yritystä. Suomi näyttäytyy monille turkkilaisyrityksille pienenä markkina-alueena, joka kilpailee lukuisten muiden eurooppalaisten markkinoiden kanssa.

Liiketoimintaympäristön haasteista

Turkin tämänhetkinen poliittinen tilanne, vuodesta 2016 käynnissä ollut poikkeustila ja laajat puhdistusten aallot ovat osaltaan vaikuttaneet Turkin liiketoimintaympäristöön kielteisesti. Ennakoitavuus ja oikeusturva ovat heikentyneet Turkissa. Haastavasta poliittisesta tilanteesta huolimatta valtaosa suomalaisista yrityksistä on kuitenkin jatkanut toimintaansa Turkissa. Yhtenä taustasyynä on, että talouskasvu Turkissa on ylittänyt useimpien eurooppalaisten maiden kasvuluvut. Maailmanpankin mukaan Turkin talous kasvoi vuonna 2017 peräti 6,7 %; vuodelle 2018 sen sijaan ennustetaan maltillisempaa kasvua 3,5 % ja vuodelle 2019 4,0 %.[5]

Ankaraan rakennetaan uutta sairaalaa osana yksityisen ja julkisen sektorin yhteishanketta. Valtion sairaaloita uudistetaan ja uusia rakennetaan suurhankkeilla.

Uutena haasteena Turkissa ovat maan hallinnon käyttöön ottamat protektionistiset toimet ja kaupanesteet. Helmikuussa 2018 Turkissa astui voimaan säännöksiä, jotka asettavat Turkkiin vieville eurooppalaisyrityksille uusia hallinnollisia vaatimuksia. Yritykset joutuvat maksamaan lisätulleja, jos niillä ei ole näyttää ylimääräistä vientitodistusta alkuperämerkintöineen tai jos tuotanto tapahtuu EU-alueen ulkopuolella.

Teksti: Team Finland Turkki (Heikki Karhu, Arto Mankinen, Heikki Rahikainen, Elina Saaristo-Diatta)

[1] TurkStat 2017 tilastot.

[2] EU-komissio, tilanne 19.10.2017

[3] TurkStat (2018). Foreign Trade by Years. 

[4] 1/2017 – 12/2017. Tullin tilastot.

[5] https://data.worldbank.org/country/turkey

]]>
Korkeakouluharjoittelijana Ankaran suurlähetystössä syksyllä 2017 https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/korkeakouluharjoittelijana-ankaran-suurlahetystossa-syksylla-2017/ Mon, 04 Dec 2017 12:43:05 +0000 https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/?p=1827 Avatar photo 

Suoritin kolmen kuukauden mittaisen korkeakouluharjoitteluni Suomen Ankaran suurlähetystössä syksyllä 2017. Turkki oli ainoa hakukohteeni, sillä keskityn opinnoissani Venäjään ja Turkkiin ja olin jo kevääni viettänyt harjoittelussa Pietarissa. Olin viettänyt vuotta aiemmin kuukauden Ankarassa kielikurssilla ja täten tiesin mihin olen hakemassa. Saatuani kuulla tulleeni valituksi minun piti vielä odottaa vahvistusta yliopistoni harjoittelutuesta – positiivisen tiedon saatuani ja turvallisuusselvityksen läpäistyäni harjoittelupaikkani oli vahvistettu.

Suurlähetystön ”keltainen huvila” Gaziosmanpasassa eli GOP:issa

Saavuin Ankaraan elokuun lopussa kurban bayramı-juhlan aikaan, jolloin kaupunki oli käytännössä tyhjä ihmisten lähdettyä viettämään kymmenpäiväistä lomaansa. Edes kämppäkaverini eivät olleet saapuessani kotona, vaan sain avaimen talonmieheltä, jonka tehtäviin Turkissa kuuluu myös esimerkiksi asukkaiden puolesta ostoksilla käynti. Suurlähetystö ei siis hanki harjoittelijalle asuntoa ja omani löysinkin Facebookin välityksellä – päädyin asumaan keskeiselle paikalle kahden turkkilaisen naisen ja kissan kanssa. Pääsin siis täten maistelemaan paikallisia kotiruokia ja treenaamaan turkkia.

Myös suurin osa suurlähetystön väestöstä oli saapuessani lomalla ja sainkin ensimmäiset päivät eksyä rauhassa monikerroksisessa, keltaisessa huvilassa. Ihmisten taas palatessa minut otettiin lämpimästi vastaan ja minua kohdeltiin tasavertaisena työtoverina, joka näkyi myös minulle annetuissa työtehtävissä. Pääsin näkemään monipuolisesti suurlähetystön arkea esimerkiksi erilaisiin kokouksiin osallistumalla, raportteja ja mediakatsauksia kirjoittamalla sekä puheita kääntämällä.

Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluva Safranbolu on kuuluisa osmaniajan rakennuksistaan ja vain kahden tunnin ajomatkan päässä Ankarasta

Ensimmäiset kokoukset jännittivät pukumiesten kanssa käyntikortteja vaihdellessa ja yrittäessäni arvailla EU-jargonin lyhenteiden merkitystä. Onneksi kysymällä selviää, eikä minulta tai edes kokeneilta diplomaateilta odoteta kaiken tietämistä – siksihän siellä asiantuntijan briiffattavana istuimmekin, oppimassa.

Säännöllisten lähetystön tehtävien lisäksi työni vei minut myös viikon mittaiselle työmatkalle Istanbuliin Suomen toimiessa Design Week Turkeyn partnerimaana. Myös tehtävät, kuten viisumipuolen työ johon en aktiivisesti osallistunut, esiteltiin minulle kokonaiskuvan antamiseksi. Omat kiinnostuksen kohteeni huomioitiin myös loppuraporttini aiheessa. Kirjoitin sen Turkin megaprojekteista ja niiden ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksistä.

Vaikka turkkilaiset usein moittivat Ankaraa maailman tylsimmäksi kaupungiksi, oma kolmen kuukauden harjoitteluni tuntui ohikiitävän lyhyeltä. Toimistolla ei tarvinnut pyöritellä peukaloita ja vapaa-ajan täyttivät uudet ystävät sekä tutustuminen Ankaraan ja ympäröiviin kaupunkeihin.

Turkkilainen aamupala on viikonloppuaamujen ohjelmanumero

Turkki on kiinnostava maa elävän poliittisen tilanteensa vuoksi, mutta tärkeää on muistaa myös elämä uutisotsikoiden takana. Ystävälliset ihmiset, monipuolinen keittiö, rikas kulttuuri ja pitkä historia ovat syitä siihen, miksi palaan aina takaisin. Harjoittelu kansainvälisessä työyhteisössä Ankaran suurlähetystössä antoi pehmeän laskun ja näköalapaikan tähän maahan.

Ida-Emilia Reini

]]>
Team Finland Turkey järjesti yli 280 yritystapaamista Helsingissä ja Istanbulissa https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/team-finland-turkey-jarjesti-yli-280-yritystapaamista-helsingissa-ja-istanbulissa/ Tue, 07 Feb 2017 12:14:29 +0000 https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/?p=1809 Avatar photoMikko Laakkonen, Yuki Abe, Samuli Naamanka ja Sebastian Jansson saivat paljon medianäkyvyyttä Istanbulin Huonekalumessuilla
Mikko Laakkonen, Yuki Abe, Samuli Naamanka ja Sebastian Jansson saivat paljon medianäkyvyyttä Istanbulin Huonekalumessuilla.

Team Finland Turkey järjesti marraskuussa 2016 Helsingissä kaksi erinomaisesti onnistunutta B2B tapahtumaa: 21. marraskuuta Turkey Design Opportunities Day ja 23. marraskuuta Finland & Turkey Fashion & Textile Cooperation Day. Näiden kahden päivän aikana järjestettiin 260 yritystapaamista (B2B).

Turkey Design Opportunities Day oli lähtölaukaus suomalaisyrityksille myydä osaamistaan Turkkiin. Suomalaisyritysten toiveesta Team Finland Turkey järjesti yritysdelegaatiomatkan Istanbulin huonekalumessuille tammikuussa 2017. Paikalla olleet yrittäjät ja yhteistyökumppanit olivat erittäin tyytyväisiä kaikkiin kolmeen B2B tapahtumaan.

Turkey Design Opportunities Day – tilaisuus järjestettiin yhteisössä Ornamon sekä Designmuseon kanssa. Tilaisuuden alussa kerrottiin Turkin markkinoiden mahdollisuuksista suomalaisille muotoiluyrittäjille ja millaisia kokemuksia suomalaisilla yrityksillä on siellä toimimisesta. Tilaisuudessa puhuivat Alpay Er, Özyeğin University Istanbul, Şemun Alp Biber – Eczacıbaşı / Vitra , sekä Arni Aromaa – Pentagon Design.

Päivän aikana suomalaisille muotoiluyrityksille kerrottiin Turkin kaupallisista mahdollisuuksista ja heillä oli tilaisuus myydä muotoilua kahdelle turkkilaiselle suuryritykselle. Vitra ja Paşabahçe ovat jo aiemmin ostaneet suomalaista muotoilua tuotantoonsa. Osasta on tullut yritysten myyntimenestystuotteita, jotka ovat voittaneen kansainvälisiä muotoilupalkintoja

Finland & Turkey Fashion & Textile Cooperation Day-tilaisuuden yhteistyökumppanit olivat Istanbul Apparel Exporters’ Association:in (IHKIB) ja Suomen tekstiili ja muoti . Turkkalaisdelegaatiossa oli mukana 17 yritystä, jotka tulivat käymään kauppaa suomalaisyritysten kanssa. Tilaisuudessa suomalaiset tekstiilimuotoilijat myivät osaamistaan turkkilaisille tekstiilivalmistajille.

Suomalainen yritysdelegaatio Istanbulin huonekalumessuilla.

Suomalaisyritysten toiveesta Team Finland Turkey järjesti yritysdelegaatiomatkan Istanbulin huonekalumessuille. Istanbuliin saapui neljä muotoiluyritystä ja yksi suomalainen puutavarayritys. Tilaisuudessa suomalaiset esittäytyivät huonekaluvalmistajille, jonka jälkeen seurasi B2B tapaamisia. Paikalla olivat Mikko Laakkonen, Samuli Naamanka, Yuki Abe, Sebastian Jansson sekä Yakub Yılmaz.

Delegaatiomatka oli erittäin onnistunut ja kahden päivän aikana yritykset saivat yhteensä yli 40 uutta kontaktia.

 

Sebastian Jansson osallistui Turkey Design Opportunities -tapahtumaan Helsingissä ja sai sieltä kimmokkeen tulla mukaan Istanbulin huonekalumessudelegaatioon. Helsingin tilaisuudessa hän tajusi, kuinka merkittävä Turkin teollisuus on.
Sebastian Jansson osallistui Turkey Design Opportunities -tapahtumaan Helsingissä ja sai sieltä kimmokkeen tulla mukaan Istanbulin huonekalumessudelegaatioon. Helsingin tilaisuudessa hän tajusi, kuinka merkittävä Turkin teollisuus on.

Sebastian Jansson osallistui Turkey Design Opportunities -tapahtumaan Helsingissä ja sai sieltä kimmokkeen tulla mukaan Istanbulin huonekalumessudelegaatioon. Helsingin tilaisuudessa hän tajusi, kuinka merkittävä Turkin teollisuus on ja kuinka hyvin esimerkiksi suomalainen muotoiluyritys Pentagon Design on saanut jalansijaa Turkin markkinoilla. Team Finland Turkey:n organisoimalla Istanbulin B2B delegaatiomatkalla löytyi hyviä kontakteja sekä otettiin ensiaskeleet yhteistyölle turkkilaisten huonekalutehtaiden kanssa.

”Nyt on enää itsestä kiinni mitä tästä syntyy” kommentoi Jansson. Suomalaisen muotoilun edistämisen jatkuvuus Turkissa on Janssonin mielestä erittäin tärkeää. Hänen mukaansa julkisten toimijoiden tulee edistää suomalaista muotoilua ja luoda alusta, johon turkkilaiset yritykset voisivat ottaa suoraan yhteyttä halutessaan hyvää suomalaista muotoilua.

]]>
Turkkilaisyritykset saapuvat Helsinkiin tekemään designkauppaa https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/turkkilaisyritykset-saapuvat-helsinkiin-tekemaan-designkauppaa/ Thu, 27 Oct 2016 08:37:19 +0000 https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/?p=1775 Avatar photoMikko Laakkosen suunnittelemat lasiesineet Nude-brändille voittivat Red Dot Award palkinnon
Mikko Laakkosen Nude-brändille suunnittelemat lasiesineet voittivat Red Dot Award palkinnon vuonna 2016

 

Turkin ulkomaankaupan arvo vuonna 2015 oli 351 miljardia USD ja viennin arvo 143 miljardia USD. Kasvattaakseen kansainvälistä kilpailukykyään Turkki tarvitsee lisää osaamista kansainvälisten brändien luomisessa.

Suomalaisilla muotoilijoilla ja muotoilutoimistoilla on hyvät mahdollisuudet myydä osaamistaan turkkilaisille kansainvälistyville yrityksille. Kysyntää on tuotesuunnittelun lisäksi brändin luomisessa sekä muotoilumyynnin ja -markkinoinnin saroilla.

Viikolla 47 Helsingissä järjestetään kaksi eri tapahtumaa, joissa turkkilaiset yritykset tulevat tekemään kauppaa sekä löytämään suomalaisia muotoilualan yhteistyökumppaneita. Team Finland Turkey järjestää yhteistyössä Ornamon ja Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kanssa seuraavat tapahtumat Helsingissä:

Turkey Design Opportunities Day Helsingissä 21. marraskuuta 2016

Tilaisuudessa käsitellään yleisesti suomalaisen muotoilun mahdollisuuksista Turkissa. Sisecam Group sekä Vitra etsivät yhteistyökumppaneita Suomesta ja Pentagon Design kertoo omia kokemuksiaan Turkista.

sekä

Finland-Turkey Textile & Fashion Cooperation Day Helsingissä 23. marraskuuta 2016

IHKIB Istanbulin vaatetusvientiyhdistyksen yrityksiä saapuu etsimään asiakkaita Suomesta, sekä tapaamaan tekstiili- ja vaatetusalan muotoilijoita.

Olet tervetullut osallistumaan tilaisuuksiimme, lisätiedot löytyvät linkkien takaa. Paikkoja on rajoitettu määrä, muista rekisteröityä tilaisuuksiin ennakkoon.

Sisecam Group etsii muotoilijoita

Emre Bozbeyli, Başabahçen muotoilujohtaja pitää suomalaisesta muotoilusta
Emre Bozbeyli, Paşabahçen muotoilujohtaja pitää suomalaisesta muotoilusta

Turkey Design Opportunities Day -tapahtumaan saapuva Sisecam Group (Paşabahçe ja Nude -brändit) haluaa löytää Helsingistä muotoilijoita, joilla on pohjoismainen ote ja jotka jo entuudestaan työskentelevät lasimateriaalin kanssa. Sisecam on teollisuuskonserni, jonka liiketoiminta koostuu lasin ja lasituotteiden sekä kemikaalien valmistamisesta. Konsernin tehtaita on 13 eri maassa ja se työllistää 21 000 henkilöä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2015 oli 2,5 miljardia USD.

Emre Bozbeyli on Paşabahçen muotoilujohtaja, joka pitää suomalaisesta muotoilusta. Hän on vieraillut useasti Suomessa, sekä järjestänyt lasinäyttelyn Nuutajärvellä. Hän toteaa lasin olevan tuttu materiaali suomalaisille muotoilijoille ja suomalaisten osaavan muotoilla sitä erinomaisesti.

Paşabahçen koneellisesti tuotettuja lasitavaroita valmistetaan viidessä eri tehtaassa. Kolme niistä on Turkissa, yksi Bulgariassa ja yksi Venäjällä. Nude-brändin suupuhallettuja lasituotteita valmistetaan Denizlin kaupungissa Turkissa. Denizlin lasitehdas tuottaa myös alihankintana tuotteita suomalaisille ja pohjoismaisille yrityksille.

Paşabahcella on erilainen konsepti kotimaan ja ulkomaan markkinoilla. Tuotemerkki on kaikille turkkilaisille tuttu ja yritys valmistaa tuotteita kulutustavaroista taidelasiin. Kalliimpia tuotteita myydään ja markkinoidaan erityisesti USA:ssa, Ranskassa, Englannissa, Italiassa ja Espanjassa. Suomalaiset muotoilijat ovat suunnitellet Paşabahçelle laseja, lautasia, vaaseja, pulloja, lamppuja, ja monia muita lasiesineitä.

Nude-brändin alla on noin 250 eri tuotetta ja niitä ovat suunnitelleet sekä turkkilaiset että ulkomaalaiset suunnittelijat.  Sana ”Nude” viittaa pelkistettyyn, läpinäkyvyyteen ja puhtauteen, ja brändin tuotteet valmistetaan kirkkaasta lyijyttömästä lasista. Suomalaisista muotoilijoista sekä Markku Salo, Mikko Laakkonen, Pentagon Design ovat suunnitelleet sarjaan tuotteita. Heidän lisäkseen Ron Arad, Nigel Coates, Joe Doucet, Inga Sempé, Tomas Kral, Rony Plesl, Alejandro Ruiz sekä turkkilaiset muotoilijat Alev Ebüzziya, Erdem Akan, Ali Bakova sekä Koray Özgen ovat suunnitelleet Nude-brändin tuotteita. Paşabahçelle on suunnitellut myös suomalainen Anu Penttinen.

Turkin vaateteollisuus käyttää myös ulkomaisia suunnittelijoita

ITKIB:n puheenjohtaja Hikmet Tanrıverdi kertoo, että Turkin vaateteollisuuden suurimmat edut ovat joustava tuotanto, lyhyet toimitusajat, nopea reagointikyky sekä kyky luoda fast-fashion tuotteita
IHKIB:n puheenjohtaja Hikmet Tanrıverdi kertoo, että Turkin vaateteollisuuden suurimmat edut ovat joustava tuotanto, lyhyet toimitusajat, nopea reagointikyky sekä kyky luoda fast-fashion tuotteita

IHKIB Istanbulin Vaatetusvientijärjestö (Istanbul Apparel Exporters’ Association) on yksi Turkin suurimmista vientijärjestöistä. Heillä on yli 9 400 yritysjäsentä, joiden osuus koko vaatetusviennistä on 75 %. Turkin vaatetusviennin arvo on 17 miljardia USD, joka on noin 12 % koko maan viennin arvosta. Yli 70 % Turkin vaateteollisuuden tuotteista viedään EU-maihin. Saksa, Englanti, Espanja, Ranska ja Hollanti ovat suurimmat markkina-alueet Euroopassa.

IHKIB:n puheenjohtaja Hikmet Tanrıverdi kertoo, että Turkin suurimmat edut ovat vaatteiden joustava tuotanto, lyhyet toimitusajat, nopea reagointikyky sekä kyky luoda fast-fashion tuotteita. Turkilla on Tulliliitto EU:n kanssa ja vapaakauppasopimuksen useiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.  Turkki on yksi suurista puuvillantuottajamaista ja maassa tuotetaan myös erilaisia tekokuituja tekstiili- ja vaatetusteollisuutta varten.

Monet maailmalla tunnetut brändit tuottavat vaatteitaan Turkissa. Tunnetuimpia ovat Zara, Mango, Hugo Boss, Massimo Dutti, Armani, Lacoste, Ralph Lauren, Burberry, Tommy Hilfinger, Donna Karan, Timberland, H&M, C&A, Benetton, Levi´s, Next, GAP, Adidas, Puma, Nike sekä Reebok.

Monet PK-yritykset käyttävät ulkomaisia suunnittelijoita tuotannossaan. Myös suomalaisilla muotoilijoilla on mahdollisuus olla luomassa uutta muotia ja uusia brändejä turkkilaisille yrityksille. Tällä hetkellä tunnetuimpia turkkilaisia kansainvälisiä merkkejä ovat esimerkiksi: Damat, Mavi jeans, LC Waikiki, Koton, Bill´s Silk & Cashmere, Cross Jeans, De Facto, Vakko, Avva, Penti sekä monet muut.

 

Blogitekstiin liittyviä linkkejä:

 

Turkin kaupallisia mahdollisuuksia:

]]>
Suomalaisyritykset Turkissa katsovat tulevaisuuteen positiivisesti https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/suomalaisyritykset-turkissa-katsovat-tulevaisuuteen-positiivisesti/ https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/suomalaisyritykset-turkissa-katsovat-tulevaisuuteen-positiivisesti/#comments Thu, 04 Aug 2016 13:09:06 +0000 https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/?p=1757 Avatar photoLeventin kaupunginosa Istanbulissa on Turkin tärkeä rahoitusalan keskus.
Leventin kaupunginosa Istanbulissa on Turkin tärkeä rahoitusalan keskus.

Vallankaappausyrityksen välittömät vaikutukset talouteen

Turkin vallankaappausyritys tuli liike-elämälle suurena yllätyksenä. Riippumatta siitä kuka vallankaappausyrityksen takana on, herättää se kuitenkin paljon kysymyksiä Turkin taloudesta ja tulevaisuudesta.

Heti vallankaappausyrityksen jälkeisellä viikolla Standard & Poor’s laski Turkin luottoluokitusta. Turkin liira heikkeni kuusi prosenttia ja pörssikurssit laskivat. Pääomasijoitukset Turkkiin vähenivät, mutta suurta sijoittajien pakoa Turkista ei kuitenkaan ollut nähtävissä, eikä merkkejä paniikkireaktioista huomattu.

Viimeisten vuosien aikana Turkin nopea talouskasvu on hieman hidastunut terrorismiin ja ulkopolitiikkaan liittyvien syiden vuoksi. Turbulentista tilanteesta huolimatta Turkin taloudellinen tilanne on hyvä ja vuonna 2015 talous kasvoi neljä prosenttia. Vallankaappausyrityksen todellisia vaikutuksia on vaikea nähdä selvästi. Joidenkin yritysten liiketoiminta hidastuu aina kesäkautena ja ei voi tällä hetkellä sanoa onko vallankaappausyritys vaikuttanut heidän liiketoimintaan millään tavalla.

Sisäpiirin tietoa suomalaisilta yrityksiltä

Matkustin Istanbuliin haastatellakseni Turkissa toimivien suomalaisyritysten edustajia ja saadakseni selville sisäpiirin tietoa siitä kuinka suomalaisyritykset suhtautuvat tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksiin Turkissa ja millä tavalla he näkevät vallankaappausyrityksen vaikutukset omassa liiketoiminnassaan juuri nyt.

Haastattelin neljää liikemiestä kolmesta eri suomalaisyrityksestä, joiden toimistot sijaitsevat Istanbulissa. Useimmat halusivat antaa haastattelun nimettöminä. Alla olevat tekstit ovat suomalaisyritysten edustajien mielipiteitä ja näkemyksiä nykytilanteesta sekä tulevaisuudesta.

Vallankaappausyrityksen vaikutukset talouteen

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että Turkki toipuu äkillisistä muutoksista hyvin nopeasti. Vallankaappausyritystä seuraavana päivänä ihmiset olivat jälleen kaduilla ja bussit kulkivat. Myös talous ja liike-elämä toipuvat ja sopeutuvat tilannemuutoksiin nopeasti. Tämä johtuu osaltaan Turkin joustavista liiketoimintatavoista ja vahvasta pankkisektorista.

Jos nykytilannetta verrataan vallankaappausyritystä edeltävään aikaan, eroa ei juuri ole huomattavissa suomalaisyritysten yritysten toiminnassa. He jatkavat liiketoimintaansa tavalliseen tapaan ja arki sujuu kuten ennenkin. Itse asiassa liikemiehet näkevät poliittisten riskien vaikutuksen liiketoimintaan laskeneen verrattuna vallankaappausyritystä edeltävään aikaan. Heidän näkemyksensä mukaan Turkki näyttää nyt yhtenäisemmältä ja ihmiset ymmärtävät maan tulevat haasteet. Eräs liikemies muistutti, että kriisin aikana kaikkien poliittisten puolueiden johtajat ovat tuominneet vallankaappausyrityksen.

Liikemiehet näkevät vallankaappausyrityksestä syytetyn Fethullah Gülenin kannattajien siirtäminen syrjään yhteiskunnan tärkeistä sotilaallisista, taloudellisista ja muista vaikutusvaltaisista tehtävistä positiivisena asiana. Heidän mukaansa osa Gülenin kannattajista on Turkin lähihistoriassa syyllistynyt rikoksiin ja epäoikeudenmukaiseen toimintaan.

Elokuun viides päivä nähdään erittäin tärkeänä virstapylväänä, sillä Moody’s tekee silloin Turkin luottoluokituksen. Joidenkin haastateltavien mukaan Turkin tilannetta liioitellaan mediassa ja luottoluokitusta laskettiin liian hätäisesti.

Haastateltavien näkemys politiikan vaikutuksesta talouteen

Tällä hetkellä Turkissa on hyvin poikkeuksellinen ajanjakso. On selvää, että hallituksen ja parlamentin toiminta maan tilanteen stabilisoimiseksi hätätilan aikana tulee olemaan hyvin ratkaiseva. Seuraavat kuukaudet ovat hyvin merkittäviä ja tilannetta on hyvä seurata tarkasti.

Suomalaisyritysten edustajat kertovat, että Turkin eri puolueiden välillä oli selvästi nähtävissä kahtiajako ennen vallankaappausyritystä: syvä poliittinen vastakkainasettelu hallituspuolueen ja tärkeimpien oppositiopuolueiden välillä. Reaktiona vallankaappausyritykseen kaikki poliittiset johtajat ovat osoittaneet parlamentaarista solidaarisuutta ja tuominneet vallankaappausyrityksen. Yritykset näkevät solidaarisuuden hallitsevan puolueen ja oppositiopuolueiden välillä yhtenä merkkinä positiivisemmasta tulevaisuudesta.

Liikemiehet mainitsevat, että ulkopolitiikassa Turkki on ryhtynyt normalisoimaan suhteitaan Venäjään ja Israeliin. Tällaiset uudistukset koetaan liike-elämän keskuudessa myönteisenä merkkinä. Poliittisissa keskusteluissa on esillä myös kuolemantuomio, jonka liikemiehet näkevät sisäpoliittisena retoriikkana: tapana miellyttää osaa äänestäjistä. Haastatellut eivät usko, että kuolemantuomion voidaan asettaa voimaan niin helposti miltä se julkisessa mediassa saattaa kuulostaa. Suomalaisyritykset odottavat, että pian Turkin retoriikka myös EU:ta kohtaan tuleen muuttumaan positiivisemmaksi, koska muuta vaihtoehtoa ei ole.

Haastatellut näkevät turkkilaiset nyt yhtenäisempinä kuin aiemmin ja he toivovat tulevaisuuden tuovan positiivisia asioita. Aika on nyt avoin Turkin demokratiakehitykselle. Liikemiehet kokevat vallankaappausyrityksen olleen Turkille suuri riski ja jokaisen osapuolen on opittava läksynsä. Seuraavat kaksi kuukautta he näkevät todella tärkeinä ja kriittisinä. Lähiaikoina nähdään mihin suuntaan Turkki on menossa. Demokraattisempaan ja yhtenäisempään, vai jakautuuko maa yhä enemmän kahtia? Heidän mielestään maassa tarvitaan oikeita demokraattisia parannuksia ja presidentin tulisi edustaa koko kansaa eikä vain 50:tä prosenttia.

Paljon liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

Turkki sijaitsee geopoliittisesti strategisella alueella idän ja lännen välissä. Maan yksityinen sektori on dynaaminen sekä hyvin kehittynyt ja julkisen sektorin talous on tasapainossa. Kulutus paikallisten ihmisten keskuudessa kasvaa ja hallitus käynnistää uusia rakennus- ja kehitysprojekteja. Tietoteknologiahankintojen määrä kasvaa. Lähitulevaisuudessa Turkissa tarvitaan suuria digitaalisen sektorin infrastruktuuriratkaisuja.

Tutkimus- ja kehitystoimintaan panostetaan Turkissa tällä hetkellä paljon. Suomalaisyrityksillä on hyvät mahdollisuudet yhteistyöhön Turkissa. Suomalaiset voisivat viedä Turkkiin tutkimus- ja kehitysosaamista, jossa on paljon työvoimaa sekä tuotantoa.

Turkki on maailman toiseksi suurin rakentaja heti Kiinan jälkeen. Turkkilainen rakennusliiketoiminta on suurteollisuutta ja suomalaiset kustannus- ja energiatehokkuusratkaisut ovat tervetulleita liikekumppaneita turkkilaisille rakennusyrityksille. Turkki tekee tällä hetkellä maailman mittakaavassa suuria terveydenhuoltoon liittyviä investointeja. Uusien terveydenhuoltoon liittyvien investointien kokonaismääräksi on arvioitu 14 miljardia dollaria seuraavien 5-8 vuoden aikana.

Turkin yksityinen opetussektori on kasvussa ja koulut tarvitsevat myös huonekaluja. Tällä hetkellä turkkilaiset yksityiskoulut ostavat kouluhuonekaluja jopa Saksasta asti. Suomi voi tarjota yksityiselle koulusektorilla huonekalujen lisäksi osaamistaan opetusteknologiassa: erityisesti matematiikan ja kielten opetuksessa. Kilpailu koulutustarjonnassa kiristyy ja laadukkaasta opetuksesta tulee Turkissa kilpailuvaltti.

Reflektointia

Kukaan ei voi täysin tietää mitä tulevaisuus tullessaan tuo, mutta toivo pitkällisten pitkäaikaisen poliittisen tilanteen parantumisesta elää kaikkien haastattelemien liikemiesten keskuudessa. Vallankaappausyritys oli vakava uhka maan demokratialle ja se loi hämmennystä liike-elämässä, taloudessa sekä politiikassa.

Turkki panostaa suuriin kehityshankkeisiin ja kulutusyhteiskunta kasvaa. Maahan rakennetaan jatkuvasti uusia suuria ostoskeskuksia, lentokenttiä ja sairaaloita. Vallankaappausyrityksen negatiiviset vaikutukset talouteen nähdään väliaikaisina ja lyhytkestoisina. Suomalaisyritysten liiketoiminta on käynnissä tavalliseen tapaan ja he näkevät tulevaisuuden positiivisena. Osa heistä on juuri tekemässä uusia investointeja Turkkiin.

Erikokoiset yritykset reagoivat vallankaappausyritykseen ja sen jälkeiseen aikaan eri tavoin. Välitön reaktio vaihtelee yrityksen koosta ja parhailla meneillään olevista projekteista johtuen. On selvää että Turkissa meneillään olevat suuret projektit etenevät poliittisista tilanteista huolimatta normaalisti. Ne eivät viivästy eikä rakentamista lykätä. Isot valtiolliset hankinnat, kuten lentokentät, joka tapauksessa valmistuvat ajoissa, ja suuryritykset, jotka ovat mukana tällaisissa projekteissa tuskin huomaavat mitään muutosta liiketoiminnassaan. Keskikokoiset projektit voivat viivästyä ja yksityiset sijoittajat mahdollisesti odottavat hieman tilanteen selkiytymistä. Pienyritykset, varsinkin Turkkiin saapumista suunnittelevat uudet yritykset, oletettavasti ovat varovaisimpia ja epäröivät eniten markkinoille saapumista.

Kaikkien tapaamisten jälkeen oli selvästi nähtävissä, että yleiskuva Turkin taloudellisesta tulevaisuudesta oli suomalaisyrityksillä hyvin yhtenäinen: Turkki toipuu nopeasti kriiseistä ja elämä palautuu ennalleen hyvin pian. Aistittavissa oli selvästi toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Hyvä tilaisuus myydä ja markkinoida puurakentamis- ja muotoiluosaamista

Istanbulissa järjestetään 30. syyskuuta 2016 Finland-Turkey Wood Day, jossa yhtenä päivän teemoista on myydä ja markkinoida suomalaista puurakentamisosaamista sekä muotoilua turkkilaisille. Tapahtuma on ilmainen ja suomalaisten yritysten kannattaa hyödyntää tilaisuutta markkinoidakseen ja myydäkseen osaamistaan sekä verkostoituakseen Turkin suurilla markkinoilla.

Lisätietoa ja linkki rekisteröitymiseen löytyy täältä.

Istanbulissa on mahdollisuus tutustua maailman suurimpaan huonekalukeskukseen MASKO:oon. Alueella on 778 huonekaluyritystä. Katso MASKO video.

]]>
https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/suomalaisyritykset-turkissa-katsovat-tulevaisuuteen-positiivisesti/feed/ 2
Tällä kertaa Karsista https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/talla-kertaa-karsista/ Thu, 14 Jul 2016 07:07:40 +0000 https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/?p=1718 Avatar photoKars on kaupunki Koillis-Turkissa, aivan Armenian rajan tuntumassa. Vierailin siellä kesäkuussa kauniina, auringonpaisteisena viikonloppuna.   Ankarasta on yksi päivittäinen lento Karsiin, matka-aika reilu tunti.  Lentoyhteys on suhteellisen uusi, aiemmin Karsiin matkustettiin junalla tai lennettiin Erzurumiin, mistä jatkettiin linja-autolla, kuten tehdään Orhan  Pamukin  Karsiin sijoittuvassa, vaikuttavassa kirjassa  ”Lumi” , turkiksi ”Kar”. Orhan Pamuk sai kirjallisuuden Nobel-palkinnon vuonna 2006.  

Kars on kaukana Ankarasta niin ilmastollisesti kuin henkisesti. Karsissa katsomme itään ja Kaukasukselle, totesi tapaamamme varakuvernööri, jonka virkatalo on Venäjän kauden aikaista kiviarkkitehtuuria. Karsissa sitä kutsutaan ”balttilaiseksi rakennustyyliksi”.

Karsia ei voi ymmärtää muistamatta historiaa: Ensinnäkin viitisenkymmentä kilometriä Karsista Armenian suuntaan sijaitsee Ani, UNESCOn maailmanperintöehdokaslistalla oleva upea raunioituneiden rakennusten alue, josta tuli muinaisen Armenian pääkaupunki 961 AD. Kaupunginportilta aukeaa laaja, kevätaamussa smaragdinvihreä kenttä, jota rauniot täplittävät ja joka rajautuu Arpacay-jokeen. Sen toisella puolella on Armenia. Silmiin osuu myös joen vastarannan jo nyt hylätty kivilouhimo, jolta Armenian oli tarkoitus louhia ”Anin kiviä” Jerevaniin rakennettavaan katedraaliin.  Hankkeesta sittemmin luovuttiin.

Maailmanperintöehdokas saa olla kutakuinkin rauhassa, sillä kovinkaan aktiivista matkailupromoa ei tunnuta tehtävän. Anin edustalla on pieni, muutaman talon kurdikylä, mutta ei muuta elämää saatikka palveluja matkailijoille. Toisaalta paikka näin henkii rikkumatonta rauhaa.

Ani, UNESCOn maailmanperintöehdokaslistalla oleva upea raunioituneiden rakennusten alue, josta tuli muinaisen Armenian pääkaupunki 961 AD.
Ani, UNESCOn maailmanperintöehdokaslistalla oleva upea raunioituneiden rakennusten alue, josta tuli muinaisen Armenian pääkaupunki 961 AD.

Kars on ollut pariin otteeseen osmanien ja Venäjän imperiumin välinen kiistanalainen alue. Venäjä valtasi Karsin 1877 ja piti sitä hallussaan vuoteen 1918, jolloin se siirtyi osaksi Armeniaa. Muutama vuosi  myöhemmin alueesta tuli osa Turkin uutta tasavaltaa. Venäjän nelikymmenvuotinen kausi on jättänyt Karsin kaupunkiin kulttuurihistoriallisen jäljen: ruutukaava ja mustasta basaltista rakennettuja kivitaloja.  Karsista löytyy useita moskeijoiksi muutettuja kirkkoja. Karsin ympäristöstä taas kymmeniä ja kymmeniä  georgialais- ja armenialaiskirkkojen hylättyjä raunioita ja luostareita.

Karsin alueen maisema on upea. Kesällä  syvänvihreää lakeutta, talvella puhaltavat jäätävät tuulet ja lumi peittää köyhät kylät, missä useiden rakennusten katot on vahvistettu sinisin muovein. Multietnisen Karsin kaupungin väliluku on vajaat 300 000, vuosittaiset muuttotappiot suuret, sillä lähes jokainen kynnelle kykenevä muuttaa Istanbuliin. Karsia hallitsevat miehet ja kansallismielinen MHP-puolue.

Alueella lähes 10 % yli 15-vuotiaista on lukutaidottomia ja lukutaidottomien naisten osuus on häkellyttävät 15.9%  (keskiarvo Turkissa 7.5%).  EU rahoittaa alueella ”tytöt kouluun ja ammatilliseen koulutukseen” –ohjelmaa. Iso osa tästä on rankkaa jalkatyötä:  projektityöntekijä,  opettaja ja imaami jäljittävät perheitä, joissa tietojen mukaan asuu kouluikäisiä mutta koulussa näkymättömiä tyttöjä.  Reilu vuosi sitten alkaneen projektin aikana on käyty 77 perheessä ja tyttöjä on saatu takaisin kouluun reilut kolmekymmentä. Loppujen mahdollisuudet ovat kaatuneet  projektinjohtajan mukaan ”kulttuuriseen vastustukseen”, aikaiseen avioliittoon = lapsiavioliittoon tai perheen täydelliseen välinpitämättömyyteen.  Työtä siis riittää. Iloa tosin toivat kouluvierailulla tavatut reippaat tytöt, jotka pelottomasti suunnittelivat uraa insinööreinä, virkamiehinä, muusikkoina  tai  erikoisjoukkojen sotilaina.

Tyttöjen lukutaitokampanjan julisteita.
Tyttöjen lukutaitokampanjan julisteita.

Kars on köyhää aluetta, jossa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Rikas kulttuuriperintö mahdollistaisi matkailuelinkeinon kehittämisen isommassakin mittakaavassa, mutta siihen ei ole valmiutta. Kun kysyimme varakuvernöörin näkemystä Karsin nähtävyyksien kunnostamisesta, hän keskittyi osmaniajan hamamiin ja muu jäikin sitten huomiotta. Innokkaan ja valveutuneen oloinen yrittäjä valitti, että Karsia ei tunneta eikä kukaan koulutettu turkkilainen halua sinne. Ehdotimme,  että Pamukin Lumi-kirjasta kannattaisi tehdä elokuva  – ja kuvaukset autenttisessa ympäristössä – mikä vääjäämättä nostaisi kaupungin suureen kuuluisuuteen. Ehdotus ei saanut vastakaikua. Todettakoon, että kirjailija Pamuk ei ole Turkin valtapuolueen suosiossa eikä edes aiemmin mainitun MHP:n.  Pamukin kirjaa ei näkynyt edes olevan kaupan Karsin parissa kirjakaupassa. Tosin kirjakaan ei imartele Karsia.

Karsin alue on maatalousvaltaista, teollisuutta ei juurikaan ole. Kaikkien toiveet tuntuvat keskittyvän Baku-Tbilisi-Kars –rautatieyhteyden valmistumiseen, minkä myötä kaupungista toivovaan kehittyvän logistiikan keskus. Rautatieosuuden on tarkoitus valmistua kuluvan  vuoden loppuun mennessä, rakennushanke on ollut vireillä viitisen vuotta. Pääministeri Yildirimin hallituksen liikenneministeri on Karsin miehiä, joten häneen kohdistetaan nyt paljon odotuksia. Meille ei kuitenkaan aivan selvinnyt, mitä rautateitse olisi tarkoitus kuljettaa ja miten Kars läpikulkupaikkana siitä hyötyisi.  Ratapiha vaatii vielä aikamoista kohennusta.

Kysyimme niin paikallispoliitikoilta, yliopiston professoreilta ja tutkijoilta kuin elinkeinoelämän edustajilta Turkin ja Armenian välisestä suljetusta rajasta (epävirallisesti rajan yli kuljetaan, mutta sitä ei kukaan halua myöntää). Kaikki viittasivat Ankaran viralliseen linjaan. Hurjimmat yksipuoliset, tyrmäävät kommentit  Turkin ja Armenian suhteiden parantamisesta saimme  erään yliopiston ”tutkijoilta”, joiden ”akateeminen tilanneanalyysi”  ei meitä vakuuttanut.   Tunsimme epätoivoa yliopiston opiskelijoiden puolesta, sillä moisten oppien myötä ei mieli avarru uusille ajatuksille.  Paikallispoliitikko totesi, että vaikka raja avattaisiin, ei siitä olisi mitään hyötyä, sillä Armenialla ei ole ostovoimaa eikä investointikykyä.  Näkemyksiimme vapaan liikkuvuuden myönteisestä vaikutuksesta talouteen ei suhtauduttu vakavasti, joskin pääoppositiopuolue CHP:n edustaja totesi henkilökohtaisen näkemyksensä olevan, että ”rajoja ei tulisi olla missään päin maailmaa”.

Kars on köyhää aluetta, jossa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Rikas kulttuuriperintö mahdollistaisi matkailuelinkeinon kehittämisen isommassakin mittakaavassa, mutta siihen ei ole valmiutta.
Kars on köyhää aluetta, jossa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Rikas kulttuuriperintö mahdollistaisi matkailuelinkeinon kehittämisen.

Vierailu Karsiin oli avartava. Se osoitti Turkin sisäiset suuret erot ja miten mielenmaisema konkreettisesti vaikuttaa mahdollisuuksien toteutumiseen. Keskusvallan ote tuntuu lähes kuristavana – kuvernöörit ovat presidentin nimittämiä – eikä mitään tehdä ilman Ankaraa. Monikulttuurisen menneisyyden käsittely on vaikeaa. Kysyimme paikallispoliitikoilta, mitä kaikkein eniten tarvitsisivat Karsin kehittämiseen, johon vastaus kuului: rahasiirtoja Ankarasta. Yksi paikallispoliitikko totesi, että kaiketi ovat Karsissa vähän flegmaattisia. Pennejä odotetaan tippuviksi taivaasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Suomalaista muotoilua Eczacibasille sekä turkkilaisille huonekaluvalmistajille https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/suomalaista-muotoilua-eczacibasilaisille-ja-turkkilaisille-huonekaluvalmistajille/ https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/suomalaista-muotoilua-eczacibasilaisille-ja-turkkilaisille-huonekaluvalmistajille/#comments Thu, 14 Jul 2016 06:37:02 +0000 https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/?p=1710 Avatar photoEczacibasin liikevaihto on  2,8 miljardia euroa

Eczacibasi perustettiin vuonna 1942 ja se yksi merkittävimmistä turkkilaisista teollisuuskonserneista. Siihen kuuluu 49 yritystä ja se työllistää yli 13300 työntekijää. Eczacibasin liikevaihto vuonna 2015 oli 2, 8 miljardia euroa. Eczacibasin ydinliiketoiminta-alat ovat rakennus- ja kulutustavaratuotteet sekä terveysteknologia.

Eczacibasi on vakiinnuttanut asemansa yhtenä maailman menestyksekkäimmistä kylpyhuone- ja kaakelinvalmistajista, jonka tuotemerkkeihin kuuluvat VitrA, Burgbad, Villeroy ja Boch (laatat), sekä Engers. VitrA:n kylpyhuoneratkaisujen vuosiliikevaihdon määrä on noin 1 miljardi euroa. Tämä on yhtä suuri kuin Suomen ja Turkin välisen vuosittaisen kaupan arvo. VitrA:lla on tehtaita sekä Turkissa, Venäjällä, Saksassa että Ranskassa.

VitrA:n kylpyhuoneratkaisuja myydään 75 eri maassa. Suurin markkina-alue on Euroopan unioni. Liikevaihdosta 40 % tulee Saksasta, 10 % Iso-Britanniasta, 8 % Ranskasta ja loput 12 % muista maista. Noin 30 % liikevaihdosta tulee kotimaan myynnistä.  Aasian markkinat ovat nopeimmin kasvava markkina-alue 4 % vuosikasvulla.

Muotoilu on tärkeä osa liiketoiminnan kehittämistä

Deniz Aktürk Erdemin seuraa tiiviisti suomalaista muotoilua
Deniz Aktürk Erdemin seuraa tiiviisti suomalaista muotoilua

Deniz Aktürk Erdem, Eczacibasin rakennustuotteiden markkinointijohtaja, korostaa muotoilun tärkeyttä VitrA:n tuotannossa.  Viimeisen 10 vuoden ajan VitrA on tietoisesti kiinnittänyt erityistä huomiota muotoiluun liiketoimintansa kehittämisessä. VitrA:n kylpyhuoneratkaisuihin kuuluvat kaikki tuotteet laatoista, kylpyhuonekaluihin ja tekstiileihin asti. Yrityksen tuotteet ovat voittaneet useita kansainvälisiä muotoilupalkintoja, kuten Red Dot, iF Design, ELLE Decoration British Design Awards, Interior Innovation, Good Design, Design Plus, Iconic, ja Plus X Awards.

Erdemin mielestä kylpyhuone on kodin tärkein tila. Päivän toimet alkavat ja päättyvät kylpyhuoneessa, minkä vuoksi sen tulee olla toimiva ja miellyttävä huone, hän sanoo. Eczacibasi muotoilukonseptin on kokonaisvaltainen ja kaikkien kylpyhuonetuotteiden muotoilukieli on yhtenäinen.  Yritys tiedostaa hyvän muotoilun merkityksen liiketoiminnassa.  Ajaton ja yhtenäinen muotoilukieli tuo lisäarvoa VitrAn tuotteisiin. ”Asiakkaamme ymmärtävät, että VitrA tarjoaa kylpyhuoneratkaisuja, jotka ovat toimivia ja esteettisiä”, painottaa Erdem.  Hyvä muotoilu tuottaa iloa asiakkaalle sekä kasvattaa yrityksen liikevoittoa.

Suomalaisille muotoilutoimistoille yhteistyömahdollisuuksia

Suomalainen Pentagon Design on suunnitellut VitrA:lle Nest Collection-kylpyhuoneratkaisun
Suomalainen Pentagon Design on suunnitellut VitrA:lle Nest Collection-kylpyhuoneratkaisun

Useat kansainvälisesti tunnetut muotoilijat ovat suunnitelleet  VitrA:lle tuotteita. Ross Lovegrove, Matteo Thun, NOA, Nexus, INDEED, İnci Mutlu, Defne Koz, Dima Loginoff, Christophe Pillet, Marc Sadler sekä suomalainen Pentagon Design ovat muotoilleet VitrA:lle. Pentagon Design tuotti vuonna 2012 kokonaisen kylpyhuonekonseptin, joka on VitrA:n yksi suurimpia myyntimenestyksiä.

Deniz Aktürk Erdemin seuraa tiiviisti suomalaista muotoilua. Hän pitää silmänsä auki uusille yhteistyömahdollisuuksille suomalaisten muotoilutoimistojen sekä suunnittelijoiden kanssa.  VitrA on avoin yhteistyöprojekteille uusilla markkina-alueilla. Projekteissa kaikki osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Erdemin mukaan tulevat projektit voisivat koostua kolmesta eri toimijasta: Projektihallinnoijasta, suomalaisista muotoilutoimistoista sekä tuotteiden valmistajista.  Sisustusarkkitehdit, muotoilijat ja arkkitehdit ovat tervetulleita tekemään yhteistyötä. VitrA voisi olla hyvä tie suomalaisille muotoilijoille ja muotoilutoimistoille Persianlahden maiden markkinoille, hän toteaa.

Huonekalutehtaat tarvitsevat osaamista muotoilussa, brändäyksessä ja markkinoinnissa

Alpay Er muistuttaa, että kansainvälistyvä turkkilainen Pk-yritys tarvitsee tukea muotoilussa, brändäyksessä, myynnissä ja markkinoinnissa.
Alpay Er muistuttaa, että kansainvälistyvä turkkilainen Pk-yritys tarvitsee tukea muotoilussa, brändäyksessä, myynnissä ja markkinoinnissa.

Professori Alpay Er on teollisen muotoilun laitoksen johtaja Özyeğin Yliopistossa Istanbulissa. Özyeğin University avattiin vuonna 2008 ja sen tehtävänä on tuottaa sosiaalista kehitystä edistäviä luovia ratkaisuja. Muotoilun laitos suuntautuu yrittäjyyteen ja innovaatioihin, jotka tukevat kestävää kehitystä. Er on tärkeä turkkilainen muotoiluvaikuttaja ja hän on ollut mukana muun muassa Red Dot, Red Star China, iF, Design Turkey tuomaristoissa. Alpay ER vieraili Suomessa vuonna 2012, jolloin teollisen muotoilun maailmanjärjestö ICSID, jonka johtokunnan jäsen hän oli, valitsi Helsingin maailman designpääkaupungiksi.

Vuonna 2002 Er toteutti hankkeen yhteistyössä Istanbulin Teollisuuskauppakamarin ISO:n kanssa. Projektin avulla muotoilutietoisuus haluttiin tuoda lähemmäksi Pk-yrityksiä. Samanaikaisesti Alpay Er julkaisi yhdessä Özlem Erin ja Serhan Baserin kanssa kirjan ” “Endüstriyel Tasarim Kilavuzu – Industrial Design Guide”, joka on uraauurtava opas turkkilaisen muotoilun alalla. Projektiin oli valittu mukaan yrittäjiä, joilla ei ole aiempaa kokemusta teollisesta muotoilusta. Suurimmalla osalla Pk-yritysten johtajista oli projektin jälkeen aivan uusi käsitys siitä, mitä teollinen muotoilu on ja miten se voi auttaa kilpailukyvyn parantamisessa. Lähes jokainen kurssin käynyt yritys ilmaisi aikomuksensa jatkaa yhteistyötä muotoilijoiden kanssa tulevaisuudessa.  Koska projekti oli erittäin suosittu, sama kurssikokonaisuus toteutetaan vieläkin vuosittain.

Alpay Er:llä on hyvä käsitys turkkilaisesta huonekaluliiketoiminnasta, koska päivätyönsä ohella hän toimii myös Turkin Huonekaluliiketoimintaliiton MOSFED :in neuvonantajana. Er kertoo, että usein turkkilaiset Pk-yritykset ovat perheyrityksiä, joilla ei ole paljon kansainvälistä osaamista. Perheyritykset ovat syntyneet kotimaan markkinoita ajatellen. Ne yritykset jotka haluavat suunnata katseensa Euroopan markkinoille tarvitsevat ehdottomasti tukea kansainvälistymisessä. Er toteaa, että kansainvälistyvä turkkilainen Pk-yritys tarvitsee tukea muotoilussa, brändäyksessä, myynnissä ja markkinoinnissa.

Hyvä tilaisuus myydä ja markkinoida  sekä verkostoitua

Istanbulissa järjestetään 30. syyskuuta 2016 Finland-Turkey Wood Day, jossa yhtenä päivän teemoista on myydä ja markkinoida suomalaista muotoilua turkkilaisille huonekaluvalmistajille. Tapahtuma on ilmainen ja suomalaisten muotoilutoimistojen ja muotoilijoiden kannattaa hyödyntää tilaisuutta markkinoidakseen ja myydäkseen osaamistaan sekä verkostoituakseen Turkin suurilla markkinoilla.

Lisätietoa ja linkki rekisteröitymiseen löytyy täältä: http://www.finland.org.tr/public/default.aspx?contentid=348522&nodeid=37332&contentlan=2&culture=en-US

Wood Day-tapahtuman yhteydessä on mahdollisuus tutustua Istanbulissa maailman suurimpaan huonekalukeskukseen MASKO:n. Alueella on 778 huonekaluyritystä:

MASKO video: https://www.youtube.com/watch?v=RED7yVmSHYA

Yritykset MASKO:ssa:  http://en.masko.com.tr/magazalar

JUTTUUN LIITTYVIÄ LINKKEJÄ:

 Yrityksiä ja tuotemerkkejä

Eczacibasi: http://www.eczacibasi.com.tr/en/home

VitrA: http://VitrAglobal.com/

Burbad: http://burgbad.de/en

Villeroy-Boch: http://www.villeroy-boch.com.tr/

Engers: http://www.engerskeramik.de/

Oppilaitoksia, projekteja ja kirjoja

Özyeğin Yliopisto Istanbul: http://www.ozyegin.edu.tr/en/Anasayfa

ISO-ITU Industrial Design for SMEs Project  http://www.seeplatform.eu/casestudies/ISO-ITU%20Industrial%20Design%20for%20SMEs%20Project

Endüstriyel Tasarim Kilavuzu – Industrial Design Guide  http://webdeyim.net/iso-kolaybilgi/2/2

Muotoiluvaikuttajia ja muotoilijoita

Deniz Ataturk Erdem: https://tr.linkedin.com/in/deniz-akturk-erdem-88475133?trk=pub-pbmap

Alpay Er: https://fi.linkedin.com/in/alpayer

Pentagon Design: http://www.pentagondesign.fi/en

Ross Lovergrove: http://www.rosslovegrove.com/

Matteo Thun: http://www.matteothun.com/

NOA: http://noa.de/

Nexus: http://www.nexusproductdesign.de/en/

INDEED:  http://www.indeed-innovation.com/

İnci Mutlu: www.incimutlu.com

Defne Koz: http://www.defnekoz.com/

Dima Loginoff: http://dimaloginoff.com/products/african-dots

Christophe Pillet: http://www.christophepillet.com/en

Marc Sadler: http://www.marcsadler.it/en/

Muotoilukilpailuja

Red Dot: http://en.red-dot.org/

ELLE Decoration British Awards: http://www.elledecoration.co.uk/britishdesignawards/british-design-award-winners-2014/

Red Star China: http://en.redstaraward.org/

iF: http://ifworlddesignguide.com/

Design Turkey: https://www.designturkey.org.tr

Good Design: https://www.good-design.com/

Design Plus: https://www.connox.com/design-awards/design-plus-auszeichnung/design-plus-2015.html

Iconic: http://www.iconic-architecture.com/en.html

Plus X Awards: http://www.plusxaward.de/en/

International Council of Societies of Industrial Design: http://www.icsid.org/

Yhteisöjä

Istanbul Chamber of Industry: http://www.iso.org.tr/Home/#

Federation of Turkish Furniture Business Associations (MOSFED):  http://www.mosfed.com/

 

]]>
https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/suomalaista-muotoilua-eczacibasilaisille-ja-turkkilaisille-huonekaluvalmistajille/feed/ 2
Suomen koulutusvientiä Turkkiin https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/suomen-koulutusvientia-turkkiin/ Mon, 06 Jun 2016 14:18:54 +0000 https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/?p=1682 Avatar photoMaarit Rossi on yksi maailman kymmenestä parhaasta opettajasta
Maarit Rossi on yksi maailman kymmenestä parhaasta opettajasta

Sail for Good Education

Istanbulissa järjestettiin 1. kesäkuuta 2016 suomalainen koulutusvientipäivä ”Sail for Good Education”. Inspiraationa koulutusvientitilaisuuden järjestämiselle Turkissa on suomalaisen Meretniemen perheen monivuotinen purjehdusmatka, joka alkaa Turkista. Perheen lasten oppimisen ja koulutuksen järjestäminen vuosia kestävän matkan ajalle on hyvin suunniteltu. Sail for Good Education–tilaisuudessa oli paikalla suomalaisia yrityksiä ja tilaisuudessa oli puhumassa kotimaisia sekä turkkilaisia asiantuntijoita.

Tilaisuuden pääpuhuja oli Maarit Rossi, joka on yksi maailman kymmenestä parhaasta opettajasta vuonna 2016. Global Teacher Prize valitsee vuosittain maailman parhaan opettajan, ja Rossi oli yksi kilpailun kymmenestä finalistista. Syynä Rossin menestykseen kilpailussa on hänen inspiroiva tapansa opettaa matematiikkaa.

Maarit Rossi alkoi itse työstää matematiikan opetustaan lapsille jo vuosia sitten. Hänen oppituntinsa koostuvat neljästä tukijalasta, jotka kannattelevat oppimista: harjoituksista, elävään elämään liittyvistä aihealueista, tekemällä oppimisesta sekä sosiaalisesta oppimisesta. Rossi kertoo, että matematiikka on vihattu oppiaine opiskelijoiden keskuudessa maailmanlaajuisesti. Matematiikkaa on opetettu samalla tavalla jo 100 vuotta; paljon sääntöjä muttei yhteyttä elävään elämään. On siis tärkeää luoda uusia opetustapoja ja tehdä oppiaineesta opiskelijoille hauska ja mielenkiintoinen. Maarit Rossin jo vuosia käyttämät metodit löytyvät nyt myös Suomen uudesta opetussuunnitelmasta.

Suomen koululaitos on maailman paras

Suomen koululaitoksen menestyminen maailman parhaana kouluna perustuu Rossin mukaan siihen, että verrattuna monen muun maan koulujärjestelmään, suomalaisille opettajille annetaan vapaat kädet toteuttaa työtään.  Suomessa ei myöskään ole kansallisia standardoituja testejä, jotka kahlitsevat opettajan luovuutta. Opetuksen keskeisessä osiossa on itse oppilas.

Maarit Rossi kannustaa opettajia rohkeasti kokeilemaan uusia opetustapoja ja seuraamaan lasten reaktioita niihin. Lapset ovat antaneet hänelle hyvää palautetta kokeilullisesta opetuksesta. Pedagogisesti ajatellen opettajan on hyvä uudistaa omaa opetusta. Jos opettaja uudistuu ja kokeilee, niin lasten oppimistulokset ovat parempia, kuin vain yhdellä tavalla opetettuna. Rossin mielestä opetusteknologia ei voi korvata hyvää opetusta, mutta hyvä teknologia tukee opettajan työtä ja antaa uusia mahdollisuuksia oppimisprosesseihin.

Suomen erinomaiset Pisa-tulokset tunnetaan Turkissa

Tilaisuuteen osallistui myös Nurullah Dal, joka on vuonna 1951 perustetun Turkin yksityisten koulujen liiton (Turkish Private Schools Association) varapuheenjohtaja. Liiton jäseninä on 1000 turkkilaista oppilaitosta. Turkin kouluista noin 95 % on valtiollisia kouluja ja 5 % yksityisiä, mutta yksityisten koulujen määrä on kasvamassa. Turkin opetusministeriön alaisuudessa työskentelee noin miljoona ihmistä. Valtiollisissa kouluissa opettajan ja opiskelijoiden suhdeluku on yksi opettaja 30 opiskelijaa kohden. Yksityisissä kouluissa suhdeluku on 1/10.

Nurullah Dal kertoo, että Turkissa tunnetaan Suomen erinomaiset Pisa-tulokset. Suomella on erityinen asema koulutuksessa. Päivän tilaisuuteen ihmiset ovat saapuneet saadakseen hieman enemmän tietoa siitä, miten suomalaiset opiskelijoiden erinomaiset oppimistulokset on saatu aikaan ja mitkä ovat Suomen ja Turkin koululaitoksen erot.

Nurullah Dal kertoo, että Turkissa tarvitaan opettajien koulutusta ja jatkuvaa opettajien ammattitaitojen kehittämistä.
Nurullah Dal kertoo, että Turkissa tarvitaan opettajien koulutusta ja jatkuvaa opettajien ammattitaitojen kehittämistä.

Aika on kypsä ostaa suomalaista opettajankoulutusosaamista

Dalin mukaan Turkin koulutusjärjestelmällä on paljon opittavaa Suomen koulutusjärjestelmästä. Nyt olisi hyvä aika ottaa jotakin hyvää Suomesta myös turkkilaiseen koulutusjärjestelmään: ”Yksityinen koulujärjestelmä on puhunut asiasta jo 5-10 vuotta, mutta nyt olemme kypsiä ottamaan käytännön askelia asiassa”, Dal toteaa.

Yksityiset koulut haluaisivat ostaa Suomesta opettajakoulutusosaamista. Turkin yksityisten koulujen liitto järjestää opettajille seminaareja ja lyhyitä koulutustilaisuuksia, mutta Turkissa ei ole erityisiä opettajankoulutuslaitoksia. Tällainen puute näkyy suoraan myös opiskelijoiden oppimistuloksissa.
Opettajat ovat koululaitoksen keskeisimmässä asemassa ja on tärkeää panostaa ensisijaisesti juuri heidän kouluttamiseensa.

Turkissa tarvitaan opettajien koulutusta ja jatkuvaa opettajien ammattitaitojen kehittämistä. Valtiolliset koulut nimellisesti tekevät sitä, mutta todellisia tuloksia ei Dalin mukaan ole nähtävissä. Hänen tavoitteenaan on, että tulevaisuudessa kaikilta yksityiskoulujen opettajilta vaadittaisiin opettajankoulutus ennen kuin he voivat työskennellä yksityisissä oppilaitoksissa. Hänellä on visiona kehittää Turkin yksityisten koulujen opettajankoulutusta Suomen opettajankoulutuksen tapaiseksi.

Oppimisalustat turkinkielisiksi

Turkkilaisten koulujen tarpeet eivät liity pelkästään opettajien kouluttamiseen vaan myös uuden opetusteknologian hankkimiseen. Uudet ohjelmat ja oppimisalustat ovat tervetulleita Turkin yksityisiin kouluihin. Nurullah Dal kertoo, että suurin hankintaongelma tähän asti Turkin yksityisten koulujen liiton näkökulmasta on ollut se, etteivät markkinoidut oppimisalustat tai ohjelmat ole olleet turkinkielisiä. Turkin koululaitokset tarvitsevat oppimisalustoja, sisältöä ja ohjelmia, joita opiskelijat voivat käyttää omalla äidinkielellään.

Turkin yksityisten koulujen liitto järjestää jokavuotisen koulujen hankintoihin liittyvän messutapahtuman Antalyassa. Messuille tulevat yksityisten koulujen hankinnoista vastaavat henkilöt ja paikalla on yrityksiä, jotka haluavat myydä tuotteita ja palvelujaan turkkilaisille yksityiskouluille. Messuilla myydään koulupukuja ja tietotekniikkaa ja kaikkea siltä väliltä. Oppilaitosten hankinnoista vastaavia henkilöitä saapuu messuille vuosittain noin 1200 henkilöä ja yrityksiä noin 100. Tapahtuma järjestetään vuosittain syys- ja kevätlukukauden välisenä aikana tammikuussa. Seuraavan kerran tilaisuus järjestetään 27.–29. tammikuuta 2017.

Dal toteaa, että Turkki on suuri markkina-alue ja suomalaiselle koulutusviennille on siellä kysyntää. Kannattaa tulla Antalyaan myymään ja markkinoimaan osaamistaan sekä verkostoitumaan. Asiat hoituvat Turkissa kasvotusten.

Suomella hyvät edellytykset koulutusvientiin

Rossin mielestä Suomella on hyvät edellytykset koulutusvientiin. Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on mahdollisuus tuottaa ja myydä palvelujaan myös kansainvälisesti. Nyt tarvitaan yhteistyötä eri tahojen välillä. Parasta olisi se, että maailmalle lähdetään ryhmässä. Mukana tulisi olla oppilaitoksia, opettajia sekä oppimisteknologiayrityksiä. Oppimisalustoja valmistavat yritykset voisivat yhteistyössä oppilaitosten ja/tai sisällöntuottajien kanssa luoda valmiita ratkaisuja turkkilaisille kouluille. ”Nyt olisi hyvä aika yhdistää voimia ja panna suomalainen koulutusvienti pakettiin”, sanoo Rossi.

Yksi erinomainen tapa lähteä kansainvälisille markkinoille on Finpron Education Export. Se on koulutusviennin kasvuohjelma, joka kokoaa yhteen ja verkottaa alan suomalaiset toimijat. Tavoitteena on suomalaisen koulutusliiketoiminnan kasvattaminen kansainvälisillä markkinoilla.

Rossi siteeraa William Doylea: ” Look at the Finnish educational system, look at the future.”

 

Kuvassa vasemmalla Suurlähettiläs Nina Vaskunlahti sekä Meretniemen perheen vanhemmat. Meretniemen perheen monivuotinen purjehdusmatka alkaa Turkista. Matkan aikana Meretniemen perhe käyttää lasten oppimisen edistämisessä suomalaista osaamista kuten cleaned.com, 10monkeys.com, petrasplanet.com, moomins.com, luontoportti.com sekä Sanoma Pro:n digitaalisia kirjoja.
Kuvassa vasemmalla Suurlähettiläs Nina Vaskunlahti sekä Meretniemen perheen vanhemmat.
Meretniemen perheen monivuotinen purjehdusmatka alkaa Turkista. Matkan aikana Meretniemen perhe käyttää lasten oppimisen edistämisessä suomalaista osaamista kuten cleaned.com, 10monkeys.com, petrasplanet.com, moomins.com, luontoportti.com sekä Sanoma Pro:n digitaalisia kirjoja.

Aiheeseen liittyviä linkkejä::

Sail for Good Education
http://www.sailforgood.org/

Education Export Finland
www.eduexport.fi

Maarit Rossin kotisivut
http://pathstomath.com/

Global Teacher Prize

Home Post-Winner Announcement 2016

Turkish Private Schools Association
www.tozok.org.tr

How Finland can school America, William Doyle
http://www.exportfinland.fi/ohjelmat/future-learning-finland

Digital Literacies in the New Finnish National Core Curriculum http://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2015/08/28/digital-literacies-in-the-new-finnish-national-core-curriculum

]]>
Iittala on tullut Turkin markkinoille jäädäkseen https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/iittala-on-tullut-turkin-markkinoille-jaadakseen/ https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/iittala-on-tullut-turkin-markkinoille-jaadakseen/#comments Mon, 16 May 2016 13:01:06 +0000 https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/?p=1656 Avatar photo

Iittala järjesti Istanbulissa 10. toukokuuta 2016 lehdistötilaisuuden, jonka tarkoituksena oli lisätä Iittalan brändin näkyvyyttä ja tunnettuutta Turkissa. Paikalle oli kutsuttu lehdistöä ja puhujina olivat Suomen Ankaran suurlähettiläs, Nina Vaskunlahti sekä Fiskarsin myyntijohtaja Taija Felt.

Iittala on yksi Fiskarsin kansainvälisistä brändeistä, joka tunnetaan maailman isoissa kaupungeissa. Fiskars on ollut Turkin markkinoilla jo vuodesta 2010 lähtien.  Aluksi Turkissa ollaan tehty kauppaa Fiskarsin puutarhatuotteilla,  ja Iittala -tuotteiden myynti aloitettiin vuonna 2015. Tällä hetkellä Istanbulissa on neljä liikettä, joissa Iittala-tuotteita myydään asiakkaille. Tuotevalikoima on suppeampi kuin Suomen markkinoilla.

Aalto_group_emerald_2

Intohimo muotoilua kohtaan

Taija Feltin mukaan turkkilaiset kuluttajat ovat kiinnostuneita muotoilusta. Turkin markkinat ovat kasvaneet ja kehittyneet viimeiset kymmenen vuotta kovaa vauhtia. Markkinat ovat suuret. Pohjoismainen muotoilu tunnetaan Turkissa muotoilualan ihmisten keskuudessa hyvin.  Skandinaavinen puhdaslinjainen muotoilu on yleinen globaali trendi ja sillä nähdään olevan monia mahdollisuuksia myös Turkissa.

Muotoilumaailmassa into, sinnikkyys ja rohkeus vievät pitkälle. Myös Iittalan myynnin aloittaminen Turkissa on ollut paljolti kiinni ihmisten intohimosta muotoilua kohtaan. Ilman kiinnostusta ja paloa designia kohtaan uuden designtuotteen myynti olisi hyvin haastavaa.  Taija Feltin mukaan Iittalan muotoilufilosofia ja designarvo ymmärretään Turkissa hyvin.

Fiskarsin myyntijohtaja Taija Felt (vasemmalla) ja suurlähettiläs Nina Vaskunlahti.
Fiskarsin myyntijohtaja Taija Felt (vasemmalla) ja suurlähettiläs Nina Vaskunlahti.

Yhteistyössä on voimaa

Felt kannustaa yhteistyöhön. Turkissa on suuria mahdollisuuksia, mutta on kuitenkin tärkeää, että uusille markkinoille tultaessa on mukana paikallinen henkilö, joka tuntee kulttuurin ja paikallisen toimintatavan hyvin. Turkkiin kannattaa tulla yhteistoimin, joko turkkilaisen yhteistyökumppanin kanssa tai vaihtoehtoisesti olla yhteydessä muihin, jo markkinoilla oleviin yrityksiin ja ehdottaa yhteistyötä. Tärkeintä on löytää sitoutunut yhteistyökumppani. Ilman maakohtaista asiantuntemusta on uusille markkinoille pääseminen hyvin vaikeaa. Hyvä paikallinen toimija on verkostoitunut, tuntee maan myyntikanavat sekä paikalliset vaikuttajat, vakuuttaa Felt.

Pienille muotoilualan yrittäjille Felt antaa myös neuvoksi yhteistoiminnan. Turkin markkinoille kannattaa yrittää tulla yhdessä muiden pienten tai suurempien muotoilualan yrittäjien kanssa. Markkinoille pääsyä helpottavat myös muut suomalaiset toimijat kuten Finpro, hän muistuttaa.

Iittalan tulevaisuus Turkissa näyttää lupaavalta, mutta paljon työtä pitää vielä tehdä, toteaa Felt. Turkin markkinat ovat valtavan suuret, mutta kilpailu on kovaa ja maassa on myös vahvaa omaa tuotantoa. Turkissa, kuten kaikilla uusilla markkina-alueilla, on uskottava oman, suomalaisen brändinsä voimaan, mutta muistettava aina myös markkina- ja asiakaslähtöisyys. Hyvät kontaktit ja sinnikkyys kuitenkin palkitaan.

Arto Mankinen

Erityisasiantuntija, Team Finland- verkosto

Suomen Suurlähetystö Ankara

Team Finland http://team.finland.fi/etusivu

 

Muotoilulinkkejä ja tapahtumia Turkissa:

Istanbul Design Week http://www.istanbuldesignweek.com/en/index.html

Istanbul design Biennal 2017 http://bienal.iksv.org/en/archive/newsarchive/p/1/1325

 

]]>
https://blogit.ulkoministerio.fi/ankara/iittala-on-tullut-turkin-markkinoille-jaadakseen/feed/ 1