Avatar photo

Timo Voipio

Työskentelen ’hokkina’ (Head of Cooperation) Suomen Tansanian-edustustossa. Tulin Tansaniaan ensimmäisen kerran jo 37 vuotta sitten. Swahilin-kielen taito avaa täällä paljon ovia. Kun edustuston juhlassa pyydettiin kirjoittamaan yksi sana, joka kuvaa tuntemuksiani Tansaniaa kohtaan, kirjoitin ’urafiki’ (= ystävyys).

Tältä kirjoittajalta