Intian koulutusjärjestelmä koronapandemian jälkimainingeissa

Intiassa on maailman eniten kouluikäisiä lapsia, ja Intia tähtää koulutuksen suurmaaksi myös koulutuksen laadun ja maineen osalta. Tavoitteen saavuttamiseksi Intia julkaisi vuonna 2020 laajan koulutusuudistuksen (New Education Policy, NEP). Innostusta koulutusalan kehittämiseen siis riittää.

Intian ensimmäinen tavoite on kuitenkin kuroa kiinni koronapandemian aiheuttama oppimisvaje. Intian koronapandemian aikaiset koulusulut ovat maailman pisimpien joukossa. Oppilaat pääsivät jatkamaan säännöllistä koulunkäyntiä vasta kesällä 2022 – yli kahden vuoden tauon jälkeen. Kolmannen luokan nyt aloittavat lapset saattavat nähdä luokkahuoneen ensimmäistä kertaa.

Intian koululaiset ovat päässeet takaisin lähiopetuksen pariin pitkien koulusulkujen jälkeen. Kuva: AkshayaPatra Foundation/ Pixabay

Pitkät etäopetusjaksot toivat esiin Intian koulutusjärjestelmän haasteita

Korona-aika nosti tapetille Intian koulutusjärjestelmän haasteet. Etäopetukseen siirtyminen esimerkiksi näytti, että koululaisten mahdollisuudet hyödyntää digitaalista oppimista vaihtelevat suuresti. Intian hallinto ja yksityiset toimijat kehittivät pandemian alettua pikavauhtia uusia digitaalisia koulutusmetodeja, alustoja ja sovelluksia. Hyvävaraiset oppilaat selvisivät niiden avulla korona-ajasta suhteellisen hyvin. Azim Premji -säätiön tutkimuksen mukaan 60% Intian koululaisilla ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta osallistua säännölliseen etäopetukseen.  Köyhien perheiden lapsilla ei usein ollut pääsyä edes älypuhelimeen, saati luotettavaan nettiyhteyteen tai rauhalliseen opiskelupaikkaan.

Joidenkin Intian osavaltioiden hallinnot keksivät tehokkaita keinoja pitää haastavistakin olosuhteista kärsivät oppilaat kiinni opiskelun syrjässä. Kerala esimerkiksi jakoi älylaitteita niitä tarvitseville oppilaille ja Tamil Nadu värväsi vapaaehtoisia antamaan lapsille lisäopetusta. Tällaisista innovaatioista huolimatta Intian viime vuosina saavuttamat edistykset tasa-arvoisen koulutuksen edistämisessä alkoivat pandemian aikana vaarantua.

Intian keskushallinto on tietoinen pandemian laaja-alaisista vaikutuksista sen kouluikäisten kansalaisten tulevaisuuden näkymiin. Hallinto on painottanut, että oppimisvajeen korjaaminen on sille tärkeä prioriteetti. Pandemian jälkimainingeissa Intiassa myös mietitään entistä vakavammin, miten koulutusjärjestelmän syvempiä ongelmia voidaan korjata ja resilienssiä lisätä tulevia kriisejä varten. Intia on kiinnostunut etsimään oppeja myös ulkomailta, mikä avaa mahdollisuuksia suomalaisille koulutusalan toimijoille.

Pandemia siivitti Intian koulutusteknologia-alan räjähdysmäiseen kasvuun. Kuvassa Byju’s Learning App. Kuva: Miisa Rantala

Koulutuspyramidin pohjalta löytyy mahdollisuuksia suomalaisosaamiselle

Suomalaisen koulutuksen maine ylettyy Intiaankin. Suomalainen koulutusajattelu ei kuitenkaan lyhyellä tähtäimellä ole yhtä soveltuvainen kaikkiin osiin Intian koulutusjärjestelmää. Intian koulutusjärjestelmä on hierarkkinen, ja koulujen skaala ylettyy vaatimattomista julkisista kyläkouluista englanninkielisiin yksityisiin huippukouluihin. Kouluhierarkian huipulla uskotaan edelleen, että paras koulumenestys saavutetaan korostamalla ulkoa oppimista ja intensiivistä opiskelua. Suomalaista filosofiaa leikkimielisemmästä oppimisesta voi siksi olla haastavaa myydä eliittikouluihin.

Sen sijaan koulutuspyramidin pohjalta avautuu lupaavia mahdollisuuksia suomalaiselle koulutusosaamiselle. Vähävaraisten alueiden kouluja vaivaavat perustavanlaatuiset ongelmat, kuten oppimateriaalien puute, poissaolevat opettajat ja tarkoitukseen sopimattomat koulurakennukset. Kaikenlaiset, myös uudet ja aluksi epätavallisilta tuntuvat, ideat voivat näihin olosuhteisiin olla tervetulleita.

Yritysten yhteiskuntavastuu on toimiva alusta yhteistyölle

Yksi hyvä sauma suomalaistoimijoille on osallistua intialaisten yritysten yhteiskuntavastuun (corporate social responsibility, CSR) alle kuuluviin projekteihin. Intiassa suurien yritysten pitää investoida kaksi prosenttia nettovoitoistaan CSR-toimintaan. Lähes kaikki CSR-velvoitetut yritykset käyttävät osan CSR-varoistaan koulutukseen liittyviin projekteihin.

Suomi on jo aktivoinut CSR-toimintaan pohjautuvaa koulutusyhteistyötä. Suomen yliopistojen Global Innovation Network for Teaching and Learning (GINTL) on avannut useita dialogeja CSR-hankkeiden kehittämisestä. Pisimmälle on edennyt suurlähetystön vuonna 2019 aloittama dialogi Tata Steelin 1000 Schools -ohjelman kanssa, joka on jatkunut Turun yliopiston vedolla vuodesta 2020.

Suomalaista koulutusfilosofiaa Intian syrjäseuduille

1000 Schools -ohjelma keskittyy parantamaan oppimista maaseutujen julkisissa kouluissa Odishan ja Jharkhandin osavaltioissa. Turun yliopisto tuottaa projektiin oppimistehtäviä, oppisisältöjä, pedagogista tukea sekä opettajien lyhytkoulutusta.

1000 Schools -ohjelma on näyttänyt, että suomalaisen koulutusfilosofian periaatteet toimivat myös Intian syrjäseuduilla, kunhan ne muokataan paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi. Kouluissa ei esimerkiksi välttämättä ole tietokoneita, mutta alun perin digitaalisiksi peleiksi suunnitellut matematiikan tehtävät lisäävät oppimisen iloa myös paperiversioina. Suomalaisvoimin toteutetut oppisisällöt ovatkin saaneet positiivista palautetta ohjelman kouluilta.

1000 Schools -projektin koulut sijaitsevat Odishan ja Jharkhandin osavaltioiden syrjäseuduilla. Kuva: Smita Agarwal

Projektit suomalaisen pedagogian soveltamiseksi Intian koulutusympäristöön voivat edistää Suomen päämäärää osallistua globaalin oppimisen kriisin ratkaisemiseen. Samalla koulutusalan yritykset ja korkeakoulut saavat tärkeitä referenssejä ratkaisuilleen ja Suomen maakuva koulutuksen huippumaana vahvistuu.

Nyt kun Intia on päässyt toistuvien koulusulkujen toiselle puolelle, sen on aika miettiä, miten parhaiten korjata sekä pandemian akuutit arvet että koulutusjärjestelmän rakenteelliset haasteet. Suomalainen koulutusosaaminen voi tuoda hyödyllistä lisäpuhtia tähän tehtävään.