Avatar photo

Manu Tuominen

Puolustusasiamies

Tältä kirjoittajalta

"Tröskeleffekten"

  Den 17 februari publicerades en rapport som Försvarsmakterna i Sverige och Finland skrivit om möjligheterna att fördjupa det bilaterala militära samarbetet mellan våra två länder. Som nybliven...