Avatar photo

Minna Niemi

Minna Niemi är administrativ attaché som arbetat nästan 20 år inom utrikesförvaltningen, för tillfället med allmänhetstjänster.

Tältä kirjoittajalta