Alumnit suomalaisen koulutusyhteistyön sanansaattajina

Heinäkuussa alkanut vuosilomasijaisuuteni Hanoin suurlähetystön kansalaispalveluvirkailijana on avannut ovet maahantulon kiehtovaan maailmaan. Tältä paikalta näkee, kuinka Suomen maine koulutuksen mallimaana vain vahvistuu. 

Antoisaa työssäni on etenkin opiskelijoiden oleskelulupahakemusten käsittely, sillä tunnen itse useita Suomessa opiskelleita vietnamilaisia alumneja – sellaisia, joille Suomesta on opiskelujen aikana kehkeytynyt rakas maa, mutta myös sellaisia, joille loputtomalta tuntuva pimeys ja suomalainen oman tilan tarve on ollut liikaa. Viime vuonna käyttöön otetuista lukukausimaksuista huolimatta tulijoita näyttää olevan yhä jonoksi asti, ja monet tulijoista saavatkin yliopistoilta joko täysin tai osin lukukausimaksun kattavan stipendin.

Opiskelijahakemus. Kuva: Kaarina Suominen
Opiskelijahakemus. Kuva: Kaarina Suominen

Ulkomailla opiskelu tuo arvokasta inhimillistä pääomaa

Usko luokkanousuun koulutuksen avulla on Vietnamissa vahva ja perheet investoivat yhä suuremman osan tuloistaan lastensa inhimillisen pääoman kasvattamiseen. Opetuksen taso julkisissa kouluissa on kuitenkin edelleen heikko, minkä johdosta niin kutsuttu epävirallinen varjokoulutusjärjestelmä vahvistuu. Tämä tarkoittaa yksityistuntien ja tukiopetuksen käyttöä oman lapsen kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Vietnamissa onkin vaikeaa olla törmäämättä erilaisiin opettajiin. Opetustyöllä on mahdollista pitää yllä erinomaista elintasoa asumisen ja ruoan ollessa halpaa. Kun keskiverto hanoilainen tienaa noin 200–300 USD kuukaudessa, voi ulkomaalainen tienata englantia opettamalla 2000 USD – ilman pätevää koulutusta. Kysyntä ulkomaalaisista opettajista on kova, sillä etenkin englannin kielen taidon sekä sen mahdollistaman ulkomailla suoritetun tutkinnon uskotaan olevan matkalippu parempaan elämään.

Yhä useampi kuitenkin myös palaa opintojensa jälkeen kotimaahansa ja hyödyntää muualla oppimiaan taitoja oman maansa hyväksi. Osallistuin äskettäin vietnamilaisessa improvisaatioteatterissa järjestettyyn PechaKucha-iltaan, jonka aikana ulkomailta palanneet alumnit jakoivat inspiroivia ajatuksiaan.

PechaKucha-ilta Hanoissa. Alumni kertoo ajatuksistaan ulkomailla opiskelusta komedian keinoin.
PechaKucha-ilta Hanoissa. Alumni kertoo ajatuksistaan ulkomailla opiskelusta komedian keinoin. Kuva: Kaarina Suominen

Suomen opettajakoulutus kiinnostaa Vietnamissa

Samalla, kun Vietnam kamppailee kasvavan koulutuksen eriarvoistumisen kanssa, pyrkii Suomi edistämään koulutusvientiä ja #EduBiz on ajankohtainen aihe. Vietnamissa koulut kilpailevat asiakkaista lupaamalla ”tuottavansa” parhaita opiskelijoita, kun taas Suomi ratsastaa koulutusjärjestelmänsä tasa-arvoisuudella sekä hyvillä tuloksilla kansainvälisissä vertailuissa. Yhteistyön saumaa voisi siis löytyä esimerkiksi vuosina 2016–2020 toteutettavasta koulutusreformiprojektista, jonka aikana Vietnam uusii opetusjärjestelmäänsä.

Vietnamin viranomaiset ovat ilmaisseet mielenkiintonsa tehdä koulutusyhteistyötä Suomen kanssa etenkin nyt, kun kahdenvälisissä suhteissa painopiste siirtyy kehitysyhteistyöstä kaupallis-taloudellisiin suhteisiin. Vietnamin opetusministeri Phung Xuan Nhan on muun muassa ehdottanut, että Suomi jakaisi osaamistaan opettajakoulutukseen liittyvien opetusmetodien sekä opettajien rekrytoinnin osalta.

Suomen suurlähettiläs Ilkka Pekka Similä sekä Vietnamin opetusministeri
Suomen suurlähettiläs Ilkka Pekka Similä sekä Vietnamin opetusministeri
Phùng Xuân Nhạ keskustelevat koulutusyhteistyöstä Vietnamin ja Suomen välillä. Kuva: Minh Phong

Alumniverkosto valmiina Suomi-brändäykseen

Tilastokeskuksen mukaan vietnamilaiset opiskelijat ovat Suomen toiseksi suurin ulkomainen tutkinto-opiskelijaryhmä. Vuonna 2016 suomalaisissa korkeakouluissa opiskeli 2516 vietnamilaista. Vietnamin kasvavista markkinoista kiinnostuneiden suomalaisten yritysten soisikin näkevän paikallisen alumniverkoston arvokkaana resurssina.

Suomen suurlähetystö Hanoissa ja Finpro Ho Chi Minh Cityssä pitävät yhteyttä alumniverkostoon erilaisten tapahtumien kautta. Näillä alumneilla on oivat edellytykset valjastaa suomalaisia ideoita ja perinteikästä koulutusta Vietnamin kulttuuriin sopiviksi sekä myös halua hyödyntää Suomen valtion heihin investoima koulutus molempia maita hyödyttäväksi yhteistyöksi.

Haaga Helian alumni Nguyen Tuan Luong kertomassa vietnamilaisille millaista oli opiskella tutkinto Suomessa.
Haaga Helian alumni Nguyen Tuan Luong kertomassa vietnamilaisille millaista oli opiskella tutkinto Suomessa. Kuva: studyinfinland.info