Marjanpoimijoista

3

Oma maa mansikka, muu maa mustikka

 Joka kesä Suomeen saapuu sankoin joukoin thaimaalaisia marjanpoimijoita. Osa heistä menee puutarhatöihin tiloille. Vuonna 2005 Suomeen saapuneiden ensimmäisten 88 thaimaalaisen marjanpoimijan jälkeen määrät ovat kasvaneet, ja kuluvana vuonna thaimaalaisia poimijoita liikkuu Suomen metsissä ja tiloilla jo noin kolmisentuhatta mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Poimimaan ei kuitenkaan voi lähteä tuosta vaan. Hakijat ja kutsujayritykset käyvät ennen Suomeen lähtöä monen moista prosessia läpi. Tapahtumasarjassa suurlähetystön rooli on myöntää myös viisumit poimijoille mikäli viisumin saannin edellytykset täyttyvät. Viisumien myöntäminen on kuitenkin vain osa työtämme marjanpoimintakuviossa, joka pyörii edustustossa ympäri lähes koko vuoden. Vuosittain tammikuussa ulkoasiainministeriö julkaisee verkkosivuillaan ohjeen kausityönteosta. Ministeriön ohjeiden lisäksi suurlähetystömme Bangkokissa laatii omat lisäohjeensa, joita kehitetään vuosittain marjanpoimijoiden olojen ja taloudellisen aseman turvaamiseksi. Kutsujayrityksiä ohjeistetaan määräajoista, joiden mukaan prosessi etenee ja suurlähetystö antaa suosituksensa poimijamääristä  ennakkoselvitysten perusteella.

Viisumivelvollisen maan kansalainen voi saapua kausityöhön  enintään kolmen kuukauden ajaksi puolen vuoden aikana.  Tuon ajan voi työskennellä ilman oleskelulupaa. Esimerkiksi jäkälän kerääminen ja muikun perkaaminen eivät kuulu kausityöluvan piiriin. Tässä Suomi poikkeaa esimerkiksi Ruotsista, joka ei Marjanpoimijan saalissalli kausityöntekoa enää viisumilla. Ruotsiin lähtevät joutuvat anomaan työlupaa. Suomenkin tiloille matkaa osa työluvin mikäli tarkoituksena on viipyä kauemmin kuin viisumin sallimat kolme kuukautta.

Marjanpoimijat ovat vain osa viisumiosaston työtä, sillä samaan aikaan suurlähetystöön saapuu käsiteltäväksi suuret määrät hakemuksia yksityisiltä henkilöiltä ja matkailijaryhmiltä, jotka haluavat vierailla Suomen suvessa. Aikaväli maaliskuulta heinäkuulle on kiireisintä aikaa suurlähetystön viisumiosastolla, sevaatii tarkkaan suunniteltuja järjestelyitä hakemusten vastaanottamiseksi ja niiden käsittelemiseksi. Suurlähetystön yrityksille antamien suositusmäärien mukaiset marjanpoimijoiden hakemukset otetaan vastaan kahden kuukauden aikana keväällä. Suositukset perustuvat edustuston voimavaroihin ja arvioihin yritysten kyvystä tarjota riittävät olosuhteet poimijoille.

Varsinainen hakemusten käsittely alkaa niiden vastaanoton jälkeen loppukeväästä. Ensin viisumitmyönnetään marjatiloille ja sen jälkeen metsämarjojen poimintaan lähteville viisuminhakijoille. Kolmen tuhannen hakemuksen käsittely asettaa omat haasteensa pienelle käsittelytiimille. Työtä tehdään viikonloppuisin, jotta hakemusvuoret saadaan käsiteltyä viisumisäännöstön ja muiden ohjeistusten mukaisesti. Viisumiharkinnassa otetaan huomioon myös laittoman Schengen-alueelle muuton, luvattoman työnteon ja ihmiskaupan estäminen sekä kausityöntekoon lähtevien hyväksikäytön estäminen.

Juhannukseen mennessä suurin taakka viisumiosastolla on normaalisti purettu. Marjanpoimijoista suurin osa matkaa Suomeen vasta heinäkuussa, kun varsinainen marjakausi alkaa. Marjatiloille lähteneet thaimaalaiset ovat tällöin olleet töissä jo kuukauden tai jopa pari. Suurlähetystön käsiteltyä viimeisetkin marjanpoimijoiden hakemukset, on aika pienelle tauolle ennen kuin kuluneen kesän ja syksyn  tuloksia punnitaan yritysten toimittamien jälkiselvitysten perusteella. Selvityksistä käy ilmi kuinka kulunut kausi on sujunut, ja minkä verran tuloja poimijat ovat saaneet. Tavoitteena on varmistaa, ettei kukaan poimijoista jää tappiolle vaan, että olisi heidän taskussaan menoerien jälkeen vielä riittävät varat kuluneelta kaudelta. Toimeentulon minimiraja huomioidaan ennakko- ja jälkiselvityksissä. Summa perustuu Suomen EU:lle ilmoittamaan toimeentulo-minimirajaan Schengen ulkorajojen ylittämisen yhteydessä.

Kiiresesongin ulkopuolella suurlähetystö ja ulkoministeriö tapaa kutsujayritysten edustajia.  Kaudesta laaditaan raportteja ja taulukoita, joiden avulla seurataan yritysten kehitystä kausityöntekoon liittyvissä järjestelyissä ja puututaan mahdollisiin epäkohtiin niissä. Thaimaan työministeriö on myös hyvin kiinnostunut marjanpoimintaan lähtevistä kansalaisistaan. He vaativat kutsujayrityksiä muun muassa olemaan yhteydessä ministeriöön mahdollisten selvitysten antamiseksi. Myös suurlähetystö tapaa Thaimaan työministeriön edustajia, joiden kanssa käydään keskusteluita marjanpoimijoiden olojen ja tulojen turvaamisesta. Ulkoasiainministeriö teetti viime vuonna Lapin yliopistolla tutkimuksen, joka perehtyi kattavasti metsämarjanpoimijoiden olosuhteisiin.

Marjanpoimijat eivät ole uutinen ainoastaan Suomessa, myös Thaimaassa keskustellaan ahkerasti näistä  Suomen metsiin ja tiloille lähtevistä uurastajista . Suomessakin uutiskynnyksen ylittävä hetki koittaa pian, kun Helsinki-Vantaalle saapuvat ensimmäiset thaimaalaiset marjanpoimijat. Useilla heistä on jo vuosien kokemus marjanpoiminnasta pohjolassa, jotkut heistä ovat marjassa ensimmäistä kertaa. Me toivotamme heille kaikille hyvää marjaonnea!

Kommentit

Jukka Inkinen 12 vuotta sitten

Omakotitalomme naapurissa olevan mansikkatilan mielestä teette hienoa työtä vuodesta toiseen.

Myös thai-vaimoni sukulaisia on ollut työssä siellä.

Seija Ylitalo 12 vuotta sitten

Viisumien myöntäminen luonnonmarjan poimintaan tänä vuonna erittäin riskialtista. Luonnonmarjan sadot riippuvat säästä ja ilmoista, tällekään vuodelle ei Lapissa ja Koillismaalla ole lupeissa suuria sato ennusteita. Siitä on pitänyt huolen viileät ilmat ja hallayöt.
Thaimaalaiset poimijat herättävät paljon ristiriitaisia tunteita kylissä, joissa he liikkuvat poimiessaan. Kielitaidottomuus on iso haitta. Kulttuurien eroavuus saa aikaan sen, että heidän on vaikea ymmärtää meidän jokamiehenoikeuden merkitystä, he rikkovat sitä mennen tullen. Me suomalaiset, paikalliset ihmiset haluamme rauhoittaa kyliemme ympäristöt omaan poimintaamme, joten vastakkainasetelma on valmis.
Eikö thaimaalaisen halpatyövoiman käyttö luonnonmarjanpoiminnassa muistuta ihmiskauppaa? Työpäivä on pitkä; 10-12 tuntia, 7/30, ilman sopimuksia, ilman takuuta päivän palkasta, ilman minkäänlaista työsuojelua, täysin omilla riskeillä.
Marjatiloilla poimijoilla on sopimukset ja he ovat eri asemassa.

Christer Hackman 12 vuotta sitten

On hyvä että taimaanlaiset poimivat metsämarjat jotka muuten jäisivät metsään mätänemään. Mutta alueilla missä asuu paljon ihmisiä ja missä jo ennestään marjat paljon poimitaan metsistä eivät sovi tällaiseen kaupalliseen poimintaan. Näin on nyt käymässä pääkaupunkiseudun lähimetsissä (mm. veikkolassa). Marjat poimitaan ennen kuin edes kunnolla kerkivät kypsyä. Nämä alueet ovat aina olleet tärkeitä alueita koko pääkaupunkiseudun ihmisille ja jos nykyinen tilanne jatkuu,niin taimaanlaiset poimijat joutuvat kyllä huonoon valoon. Olisi parempi organisoida tätä poimimista tarkemmin laajempiin erämaa alueisiin mm. itä- ja pohjois-suomeen.