Kasvava naisyrittäjyys Kambodžassa

Syrjäisellä Phnom Pehnin reuna-alueella toimii pieni ompelimo. Glory Uniform Taylorin omistaa Eang – nuori kambodžalaisnainen, joka on perustanut ompelimonsa kansalaisjärjestön avustuksella. Eang järjestää yritystoimintansa ohella oppisopimuksia köyhille nuorille, joilla ei ole koulutusta. Kaksi vuotta kestävän oppisopimuksen tarkoitus on tarjota opiskelijoille ammattitaito, jolla elanto voidaan turvata.

Huomaan ompelimon seinillä sääntöjä. Yritysetiikkaan kuuluu, että työkavereista ei saa puhua pahaa ja että kaikki työntekijät ovat tasa-arvoisia. Eang kertoo olevansa tarkka siitä, että pelisääntöjä noudatetaan ja yritystoiminta tapahtuu lain puitteissa. Eang kuitenkin huomauttaa, että aina hän ei ole tässä onnistunut. Laki on joskus liian monimutkainen, eikä Eang tunne kaikkia pykäliä.

Olen paikallisen kauppakamarin mukana haastattelemassa Bangkokin Suomen suurlähetystön paikallisen yhteistyön määrärahalla rahoittamaan hankkeeseen osallistuneita yrittäjiä.  CWEA:n (Cambodia Women Entrepreneurs Association) koordinoiman projektin päämääränä on ollut tarjota maksutonta liiketoiminnallista koulutusta Kambodžassa toimiville naisyrittäjille.

Kuluneen vuoden aikana hankkeen puitteissa on järjestetty kuusi eri liiketoiminnan osa-aluetta kattavaa koulutusta. Koulutusten päämääränä on ollut tukea ja kehittää paikallista liiketoimintaa, vähentää sukupuolten välistä eriarvoisuutta ja kannustaa kambodžalaisnaisia yrittäjyyteen.

Eang kertoo, että ennen hän tarjosi työtekijöilleen kolmen kuukauden äitiysloman 35 % palkalla. Koulutuksessa hän on oppinut, että äitiyslomalla olevalle kuuluu maksaa 50 % palkasta ja että äideillä on mahdollisuus hakea kolme kuukautta kestävää jatkoaikaa äitiyslomaansa. Eang nauraa omalle epätietoisuudelleen ja toteaa työntekijöiden olevan iloisia tapahtuneista muutoksista.

Eang on yksi noin sadasta koulutusta saaneista naisyrittäjistä. Kaikki tapaamani haastateltavat ovat kokeneet koulutuksen hyödyllisenä. Koulutuksessa saatu konsultointiapu on ollut tärkeintä. Muutoksia on tehty henkilöstöhallinnossa, verosuunnittelussa, kirjanpidossa, liiketoimintasuunnittelussa, kassavirran hallinnassa, myynnissä ja markkinoinnissa.

Myös verkostoitumista pidetään tärkeänä. Eräs yrittäjä kertoo laajentaneensa liiketoimintaansa yhteistyössä toisen koulutukseen osallistuneen kanssa.

Naisyrittäjyys ei ole itsestäänselvyys Kambodžassa. Naisen asema nähdään konservatiivisena, eikä yrittäjyydellä ole tilaa. Moni nainen ei ryhdy yrittäjäksi esimerkiksi sen vuoksi, että puolisoa ei haluta asettaa asemaan, jossa nainen olisi miestä menestyneempi.

Myös naisten työttömyys on jatkuva ongelma. Työperäinen maastamuutto altistaa kambodzhalaisnaisia seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan. Työpaikan löytäminen kotimaasta on hankalaa väestön koulutustason ollessa heikkoa. Edelleen noin kolmannes kambodžalaisista elää köyhyysrajan alapuolella.

Suomen suurlähetystö Bangkokissa tukee paikallisen yhteistyön määrärahalla (PYM) pienimuotoisia paikallisia kehitysyhteistyöhankkeita. PYM instrumentilla suurlähetystö pyrkii rahoittamaan ihmisoikeuksia ja rauhanprosessia edistäviä hankkeita Mekongin alajuoksun maissa.  Tällä hetkellä Suomen suurlähetystö rahoittaa viittä eri hanketta.

CWEA:n mukaan koulutushankkeelle olisi tulossa jatkoa vuonna 2014. Paikallisyhteisön kannalta projektin jatkuvuus on tärkeää ja jopa välttämätöntä. Koulutuksen tulokset heijastuvat uusina työpaikkoina, työolojen parantumisena ja naisyrittäjyyteen kannustamisena.

Glory Uniform Taylor on yksi koulutuksen käyneistä pienyrityksistä Phnon Pehnissä.
Glory Uniform Taylor on yksi koulutuksen käyneistä pienyrityksistä Phnon Pehnissä.

 

Johannes Vierula

Poliittisen puolen harjoittelija Suomen edustossa Bangkokissa. Kauppatieteiden opiskelija Vaasasta, jolle on kertynyt kokemusta Thaimaasta jo lähes 10 vuotta.