Köyhästä Vietnamista kasvoi Kaakkois-Aasian johtava puutuotteiden viejä

Vietnam, joka oli 40 vuotta sitten köyhä, sodan runtelema maatalousvaltainen maa, on käynyt läpi valtavan muutoksen. Esimerkiksi puu- ja metsäteollisuuden alalla lähes kaikki työt tehtiin manuaalisesti vielä 1990-luvulla, ja maasta vietiin lähinnä raakamateriaalia. Siksi hallinnon tuoreeltaan julkaisemat luvut ovat merkittäviä: Vietnam on nyt ASEAN-alueen johtava puutuotteiden viejä.

Vietnamin metsä- ja puuteollisuuden huimat kasvuluvut

Vietnamin puu- ja metsäalan yritysten määrä on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Yrityksiä on nyt noin 4500, joista 1500 valmistaa tuotteita Vietnamissa pelkästään vientiin: Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Japaniin, Etelä-Koreaan ja naapurimaahan Kiinaan.

Viennin kasvuluvut ovat huikeita: vuonna 2007 sektorin vienti oli 2,3 miljardia dollaria, vuonna 2017 jo 8 miljardia dollaria. Alan prosessiteollisuus työllistää tällä hetkellä noin puoli miljoonaa ihmistä. Iso osa viennistä on puuhaketta, mutta suurin nousija on levy- ja huonekaluteollisuus.

Huonekaluihin erikoistunut kauppakatu Hanoissa. Kuva: Annika Kaipola.
Huonekaluihin erikoistunut kauppakatu Hanoissa. Kuva: Annika Kaipola.

Mistä nämä levyt ja huonekalut sitten tehdään?

Kymmenen vuotta sitten noin 70 prosenttia huonekaluteollisuuden käyttämästä puusta oli kotoisin muualta kuin Vietnamista. Oli amerikkalaista pähkinäpuuta, eurooppalaista tammea, uusiseelantilaista mäntyä ja trooppisia lajeja Kaakkois-Aasian muista maista. Näiden lisäksi ala käytti vietnamilaista puuta, esimerkiksi akasiaa ja eukalyptusta terassikalusteisiin.

Vuonna 2018 hallinto raportoi luvun laskeneen 25:een prosenttiin. Halutaan päästä siihen, että tuote on Made in Vietnam – sataprosenttisesti. Koska tammi ei oikein kunnolla kasva Vietnamissa, on selvää, että tiettyjen lajien tuonti maahan ei kuitenkaan tule lakkaamaan.

Kauppa hoitaa huonekalujen kotiinkuljetuksen kätevästi mopolla. Kuva: Annika Kaipola.
Kauppa hoitaa huonekalujen kotiinkuljetuksen kätevästi mopolla. Kuva: Annika Kaipola.

Vietnam tarvitsee sertifioitua puuta – mieluiten kotimaista

Tästä pääsemme EU:n ja Vietnamin väliseen vapaaehtoiseen yhteistyösopimukseen (Voluntary Partnership Agreement), jonka neuvottelua myös Suomi tuki kehitysyhteistyömäärärahoista. Sopimusteksti on periaatteessa hyväksytty, ja se odottaa tällä hetkellä allekirjoitusta ja ratifiointia. Sopimuksessa määritellään järjestelmät, joiden avulla puuperäisten tuotteiden alkuperän laillisuus voidaan todentaa. Yksi kiperimmistä kysymyksistä neuvotteluissa oli Vietnamiin tuodun puun alkuperän laillisuuden todentaminen.

Suomen kehitysyhteistyövaroilla tuetaan myös pienmetsänomistajia. Annika Kaipola (keskellä) kenttämatkalla Vietnamin keskiylängöllä haastattelemassa hankkeen hyödynsaajia. Kuva: Action Aid Vietnam.
Suomen kehitysyhteistyövaroilla tuetaan myös pienmetsänomistajia. Annika Kaipola (keskellä) kenttämatkalla Vietnamin keskiylängöllä haastattelemassa hankkeen hyödynsaajia. Kuva: Action Aid Vietnam.

Tästäkin päästiin yhteisymmärrykseen.

Vietnamin pitää pystyä todentamaan tulevaisuudessa sekä vietnamilaisen että maahantuodun puun alkuperä. Tavoitteena on edetä FLEGT-lupaan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade -licence), jolla varmistetaan, että Vietnamissa tuotetut ja Euroopan markkinoille menevät puiset tuotteet, muun muassa huonekalut, lattianpäällysteet ja vaneri, ovat laillisesti tuotettuja.

Tuotteita pelkästään vientiin

Otetaan askel ajassa taaksepäin. Käyskentelen puu- ja huonekalualan VIFA-EXPO-nimisillä messuilla Ho Chi Minh Cityssä vuonna 2017. Satun pohjoismaisen yrityksen ständille ja huomaan katselevani pohjoismaisen linjakkaita puisia terassikalusteita. Mietin, että tuollaisia minäkin voisin haluta. Menen kysymään ja vastaukseksi saan: ”valitettavasti näitä ei ole ollenkaan myynnissä Vietnamissa – kaikki menee vientiin”.

Seuraavat VIFA-EXPO -messut pidetään Ho Chi Minh Cityssä 6.-9.3.2019. Tervetuloa Vietnamiin!