Vietnam muutoksen pyörteissä: innovaatioita, kauppaa ja kehitystä

Kehitysyhteistyöstä puhuttaessa Vietnam nousee usein esille malliesimerkkinä, sillä maan talouskasvu on ollut huiman nopeaa. Viime vuosina etenkin innovaatiojärjestelmien kehittämisestä on tullut muodikas poliittinen työkalu Vietnamin kaltaisissa siirtymätalousmaissa.

Kehitysyhteistyöstä kauppaan

Vietnam on murroksessa. Maan talous kasvaa ja Vietnamille aiemmin kehitysapua antaneet maat pyrkivät sen kanssa nyt kaupalliseen yhteistyöhön. Suomi aloitti yhteistyön Vietnamin kanssa tieteessä ja teknologiassa jo vuonna 2008 innovaatiokumppanuusohjelma IPP:n avulla. Tietoyhteiskunnan sekä kansallisen innovaatiojärjestelmän kehittämiseseen tähtäävä ohjelma luo uudenlaisia kumppanuuksia yksityisen sektorin ja yliopistokentän sekä suomalaisten ja vietnamilaisten toimijoiden välille. Ohjelma pyrkii myös tukemaan suomalaisia yrityksiä, jotka tarjoavat ratkaisuja Vietnamin kehityshaasteisiin. Kysyntälähtöisten haasteiden ratkaiseminen kaupallisilla tuotteilla tai palveluilla on erinomainen esimerkki kaupan ja kehityksen synenergioista — niin kutsuttu ”impact business” yhdistää voiton tavoittelun vähempiosaisten elämänlaadun parantamiseen.

Teknologiakonferenssi Ho Chi Minh Cityssä. IPP-ohjelman Innovaatioasiantuntija Marko Seppä kysyy vietnamilaisilta startup-yrittäjiltä, miksi he haluavat tehdä bisnestä: haluavatko he ratkaista jonkin ongelman vai tehdä voittoa? Nämä eivät välttämättä ole toisiaan poissulkevia tavoitteita. Kuva: Kaarina Suominen

Näitä ”impact-innovaatioita” etsittiin muun muassa lokakuun lopussa järjestetyssä  Slush Global Impact Accelerator Mekong -tapahtumassa. Suomen ja Vietnamin yhteistyötä innovaatiosektorilla vahvistaa lisäksi vastikään yhdessä Ho Chi Minhin kaupungin kanssa järjestetty WHISE 2017. Tämän innovaatioihin ja yrittäjyyteen keskittyvän viikon puitteissa järjestettiin myös Suomi 100 -tapahtuma Solutions for Smart Cities, jossa puolestaan keskityttiin suomalaisiin ratkaisuihin kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi Vietnamissa.

Suomi 100 -näkyvyyttä Vietnamin suurimmilla teknologia- ja startup-messuilla Ho Chi Minhin kaupungissa. Kuva: Kaarina Suominen

Vietnam haluaa olla seuraava Startup Nation

Vietnam etsii kiihkeästi uusi tapoja muuntautua tunnetusta elektroniikkakomponenttien valmistusmaasta innovaatioiden keskukseksi. Maan suunnitteluministeriön startup-strategian mukaan hallituksen tavoitteena on perustaa maahan miljoona uutta yritystä vuoteen 2020 mennessä. Innovaatiopolitiikka ja yrittäjyys nähdään oleellisena osana maan taloudellisen kilpailukyvyn parantamista, uusien työpaikkojen luomista sekä yhteiskunnan tietokapasiteetin lisäämistä.

Parhaimmillaan kehitysyhteistyö, joka on keskittynyt tietokapasiteetin kehittämiseen ja innovaatioihin, voi tuottaa uudenlaisia verkostoja ja yhteistyömalleja, joita ei muuten syntyisi. Näiden erilaisten maailmojen yhdistäminen ei kuitenkaan ole täysin mutkatonta. Transition pyörteissä olisikin oleellista myös pyrkiä varmistamaan, etteivät maan kehitystavoitteet jää bisnesintressien ja markkina-ajattelun varjoon.

Suurlähettiläs Kari Kahiluoto puhumassa Suomen Hanoin suurlähetystön ja Ho Chi Minhin kaupungin kanssa järjestetyssä innovaatio- ja yrittäjyysviikon avajaistilaisuudessa 27.10.2017. Kuva: Kaarina Suominen
Brainstormausta koskien Vietnamin valtion roolia innovaatioiden edistäjänä. Kuva: Vietnam-Finland Innovation Partnership Programme IPP

Missä Vietnam on 30 vuoden päästä?

Vietnamissa yhdistyvät ratkaisuaan odottavat keskitulomaan kehityshaasteet, teknologiaorientoitunut väestö, kasvava keskiluokka, yrittäjämäinen kansallinen asenne sekä tuottelias ja tunnollinen työvoima, joka on halvempaa kuin Kiinassa. Tällä reseptillä Vietnamilla voi olla mahdollisuus nousta yhdeksi kehittyvän maailman innovaation keskuksista.

Edessä on kuitenkin pitkä matka. Suunnannäyttäjien roolista haaveilevien olisi hyvä olla täällä vaikuttamassa viimeistään nyt.

Kuvassa rohkaiseva esimerkki suomalaisten ja vietnamilaisten kaupallisen yhteistyön mahdollisuuksista. Innovaatiokumppanuusohjelma IPP:n kooordinoima Vietnam Market Access Programme -ohjelma käynnistyi 25.10.2017 ja sen puitteissa joukko suomalaisia yrityksiä saapui Vietnamiin kartoittamaan markkinoiden mahdollisuuksia. Samalla viikolla We Love Finland -juhlassa 27.10.2017 suomalainen Mobility-as-a-Service-ratkaisuihin keskittyvä startup Kyyti allekirjoitti aiepöytäkirjan suuren vietnamilaisen taksiyhtiön kanssa. Kuva: Kaarina Suominen