Mahdollisuuksia suomalaisyrityksille Turkin markkinoilla

Turkin tasavalta juhlii satavuotista taivaltaan vuonna 2023, ja hallituksen tavoitteena on olla tällöin maailman kymmenenneksi suurin talous. Yhtenä keinona valtiolla on mittavat panostukset infrastruktuurihankkeisiin, kuten uusiin lentokenttiin. Lisäksi Turkki haluaisi nostaa vientinsä 500 mrd. US dollariin (n. 410 mrd. EUR). Tämä avaa mahdollisuuksia kaikille kehittää kahdenvälisiä kauppasuhteita Turkin kanssa.

Päästäkseen tavoitteeseensa Turkki on toimeenpannut erilaisia reformeja erityisesti energia-, terveys-, koulutus- ja rakennussektoreilla. Turkki pyrkii vähentämään riippuvuuttaan energiantuonnista ja lisäämään uusiutuvan energian määrää. Ydinvoimakapasiteetin ja energiatehokkuuden lisääminen (muun muassa smart gridien ja waste-to-energyn kautta) ovat merkittäviä hankkeita. Hankkeet näillä ja uusiutuvan energian aloilla avaavat mahdollisuuksia suomalaisille korkean teknologian osaajille ja yrityksille.

 

Antiikin Smyrna Egeanmeren rannalla on nykyään n. 4,2 miljoonan asukkaallaan Turkin kolmanneksi suurin kaupunki.

Mahdollisuuksia terveyden ja liikenteen parissa

Suomalaisten yritysten kannalta erityisen mielenkiintoisia ovat Turkin terveyssektorilla toteutettavat suuret uudistukset. Tavoitteena on lisätä sairaalapaikkojen määrää asukasta kohden (32 vuodetta 10 000 asukasta kohden) ja nostaa terveydenhuollon palvelujen laatua. Yhdessä yksityisen sektorin kanssa Turkin hallituksen tavoitteena on luoda maahan 60 modernia sairaalaa joko laajentamalla olemassa olevia tai rakentamalla uusia. Tämän hankkeen arvioidut kustannukset ovat noin 12 miljardia euroa. Kysyntää on erilaisille terveysteknologia-alan ratkaisuista aina sairaalakalusteista niche-teknologiaan.

Turkin hallinnolla on myös kunnianhimoisia tavoitteita kehittää erityisesti kaupunkien liikennejärjestelmiä, mikä avaa mahdollisuuksia suomalaisille liikenneteknologia-alan ratkaisuille.

Turkin kaupungistumisasteen arvioidaan nousevan 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja Istanbul on Euroopan suurimpia metropoleja. Turkin liikenneministeriö on kehittämässä integroidun liikennejärjestelmän strategiaa pyrkimyksenään kehittää uusia ratkaisuja maan liikennehaasteisiin. Kaupunkeihin haetaan uutta teknologiaa mm. liikenteen seuraamiseen ja sujuvoittamiseen, joukkoliikenteen optimointiin sekä matkalippujen ja pysäköintimaksujen maksamiseen. Myös sähköajoneuvojen latausjärjestelmiä rakennetaan.

Kysyntää korkean teknologian osaajille

Teknologian, innovaation, koulutuksen ja designin aloilla suomalaisilla yrityksillä on myös mahdollista myydä osaamistaan. Turkin markkinoille pääsy voi olla haastavaa, mutta suomalaiset tunnetaan korkean teknologian edelläkävijöinä ja maineemme näillä aloilla on hyvä.

Tarjouskilpailut suuriin julkisiin hankkeisiin, mukaan lukien rakennusprojekteihin, ovat avoimia ulkomaisille yhtiöille, mutta paikallisille rakennusyhtiöille on annettu 15 % hintaetu. Turkkilaisen yhtiön kanssa julkiseen hankintakilpailuun osallistuminen tuo 15 % edun lisäksi myös paikallisen osaamisen ja aluetuntemuksen. Suomalaisia yrityksiä kannustetaankin tekemään yhteistyötä turkkilaisten yritysten kanssa tarjouskilpailuihin osallistuttaessa.

Lisätäkseen ulkomaisia investointeja Turkki on käynnistänyt investointiohjelman, jonka tavoitteena on houkutella lisää ulkomaisia yrityksiä Turkin markkinoille. Se sisältää vero- ja tullihelpotuksia, korkotukia sekä tontteja yritystoimintaa varten. Lisäksi Turkki pyrkii kasvattamaan korkean teknologian osuutta maan viennistä (tällä hetkellä 2 %[1]) ja etsii tätä varten ulkomaisia yhteistyökumppaneita.

Turkki suunnittelee maailman suurinta off-shore tuulivoimalaa liittyen tasavallan 100-vuotisvisioon. Uusiutuvan energian tuotannon lisäämiselle on otolliset olosuhteet.

Turkin kautta itään ja etelään?

Sen lisäksi, että Turkki on itsessään suuri markkina, se on myös merkittävä alueellinen toimija. Turkkilaiset yritykset muun muassa rakennusalalla ovat investoineet huomattavasti mm. Keski-Aasiaan, Lähi-itään ja Afrikkaan. Maa on myös harjoittanut voimakasta talousdiplomatiaa näillä alueilla, mukaan lukien vähiten kehittyneissä maissa. Turkki on pyrkinyt profiloitumaan porttina Euroopasta näille alueille.

Turkkilaisten yritysten verkottuminen kehittyville markkinoille avaa Turkissa toimiville suomalaisyrityksellekin mahdollisuuksia päästä kolmansiin maihin.  Istanbulin keskeisen logistisen aseman ja erinomaisten lentoyhteyksien vuoksi monet eurooppalaiset yritykset ovat avanneet sinne alueellisia päämajoja, esimerkkinä Nokia.

Team Finland Turkin palveluista apua markkinoillepääsyyn

Team Finland on kartoittanut lukuisia eri liiketoimintamahdollisuuksia Turkissa (www.marketopportunities.fi). Se viestii suomalaisyrityksille Turkin kaupallisista mahdollisuuksista useita eri kanavia käyttäen. Suomalaisyritysten proaktiivinen kontaktointi ja aktivointi osallistumaan TF-Turkin järjestämiin yritystapaamisiin Suomessa ja Turkissa on toimintamme keskipisteenä. Edistämme kauppaa erityisesti koulutuksen, energian, liikenneratkaisujen, terveysteknologian, bioenergian ja muotoilun saralla.

Vuonna 2017 TF-Turkki organisoi yli 500 yritystapaamista suomalaisten ja turkkilaisten yritysten välillä mm. muotoiluliiketoiminnan saralla. Markkinatiedon tuottamisen ja yritystapaamisten järjestämisen lisäksi TF-Turkki on auttanut yrityksiä suurlähetystön arvovaltapalvelujen muodossa. Edustusto voi auttaa suomalaisia yrityksiä esimerkiksi hyödyntämällä kontaktejaan Turkin viranomaisiin ja poliittiseen johtoon.

Team Finland Turkki palvelelee kaikenkokoisia suomalaisia yrityksiä ja yhteyksiä pidetään turkkilaisen liike-elämään monipuolisesti. Tämä start up -hautomo sijaitsee Istanbulissa lähellä Business Finlandin toimistoa.

[1] Perustuu Maailmanpankin  2016 raporttiin.

Teksti: Team Finland Turkki  (Heikki Karhu, Arto Mankinen, Elina Saaristo-Diatta)

Kuvat: Elina Saaristo-Diatta