Suomen koulutusvientiä Turkkiin

Maarit Rossi on yksi maailman kymmenestä parhaasta opettajasta
Maarit Rossi on yksi maailman kymmenestä parhaasta opettajasta

Sail for Good Education

Istanbulissa järjestettiin 1. kesäkuuta 2016 suomalainen koulutusvientipäivä ”Sail for Good Education”. Inspiraationa koulutusvientitilaisuuden järjestämiselle Turkissa on suomalaisen Meretniemen perheen monivuotinen purjehdusmatka, joka alkaa Turkista. Perheen lasten oppimisen ja koulutuksen järjestäminen vuosia kestävän matkan ajalle on hyvin suunniteltu. Sail for Good Education–tilaisuudessa oli paikalla suomalaisia yrityksiä ja tilaisuudessa oli puhumassa kotimaisia sekä turkkilaisia asiantuntijoita.

Tilaisuuden pääpuhuja oli Maarit Rossi, joka on yksi maailman kymmenestä parhaasta opettajasta vuonna 2016. Global Teacher Prize valitsee vuosittain maailman parhaan opettajan, ja Rossi oli yksi kilpailun kymmenestä finalistista. Syynä Rossin menestykseen kilpailussa on hänen inspiroiva tapansa opettaa matematiikkaa.

Maarit Rossi alkoi itse työstää matematiikan opetustaan lapsille jo vuosia sitten. Hänen oppituntinsa koostuvat neljästä tukijalasta, jotka kannattelevat oppimista: harjoituksista, elävään elämään liittyvistä aihealueista, tekemällä oppimisesta sekä sosiaalisesta oppimisesta. Rossi kertoo, että matematiikka on vihattu oppiaine opiskelijoiden keskuudessa maailmanlaajuisesti. Matematiikkaa on opetettu samalla tavalla jo 100 vuotta; paljon sääntöjä muttei yhteyttä elävään elämään. On siis tärkeää luoda uusia opetustapoja ja tehdä oppiaineesta opiskelijoille hauska ja mielenkiintoinen. Maarit Rossin jo vuosia käyttämät metodit löytyvät nyt myös Suomen uudesta opetussuunnitelmasta.

Suomen koululaitos on maailman paras

Suomen koululaitoksen menestyminen maailman parhaana kouluna perustuu Rossin mukaan siihen, että verrattuna monen muun maan koulujärjestelmään, suomalaisille opettajille annetaan vapaat kädet toteuttaa työtään.  Suomessa ei myöskään ole kansallisia standardoituja testejä, jotka kahlitsevat opettajan luovuutta. Opetuksen keskeisessä osiossa on itse oppilas.

Maarit Rossi kannustaa opettajia rohkeasti kokeilemaan uusia opetustapoja ja seuraamaan lasten reaktioita niihin. Lapset ovat antaneet hänelle hyvää palautetta kokeilullisesta opetuksesta. Pedagogisesti ajatellen opettajan on hyvä uudistaa omaa opetusta. Jos opettaja uudistuu ja kokeilee, niin lasten oppimistulokset ovat parempia, kuin vain yhdellä tavalla opetettuna. Rossin mielestä opetusteknologia ei voi korvata hyvää opetusta, mutta hyvä teknologia tukee opettajan työtä ja antaa uusia mahdollisuuksia oppimisprosesseihin.

Suomen erinomaiset Pisa-tulokset tunnetaan Turkissa

Tilaisuuteen osallistui myös Nurullah Dal, joka on vuonna 1951 perustetun Turkin yksityisten koulujen liiton (Turkish Private Schools Association) varapuheenjohtaja. Liiton jäseninä on 1000 turkkilaista oppilaitosta. Turkin kouluista noin 95 % on valtiollisia kouluja ja 5 % yksityisiä, mutta yksityisten koulujen määrä on kasvamassa. Turkin opetusministeriön alaisuudessa työskentelee noin miljoona ihmistä. Valtiollisissa kouluissa opettajan ja opiskelijoiden suhdeluku on yksi opettaja 30 opiskelijaa kohden. Yksityisissä kouluissa suhdeluku on 1/10.

Nurullah Dal kertoo, että Turkissa tunnetaan Suomen erinomaiset Pisa-tulokset. Suomella on erityinen asema koulutuksessa. Päivän tilaisuuteen ihmiset ovat saapuneet saadakseen hieman enemmän tietoa siitä, miten suomalaiset opiskelijoiden erinomaiset oppimistulokset on saatu aikaan ja mitkä ovat Suomen ja Turkin koululaitoksen erot.

Nurullah Dal kertoo, että Turkissa tarvitaan opettajien koulutusta ja jatkuvaa opettajien ammattitaitojen kehittämistä.
Nurullah Dal kertoo, että Turkissa tarvitaan opettajien koulutusta ja jatkuvaa opettajien ammattitaitojen kehittämistä.

Aika on kypsä ostaa suomalaista opettajankoulutusosaamista

Dalin mukaan Turkin koulutusjärjestelmällä on paljon opittavaa Suomen koulutusjärjestelmästä. Nyt olisi hyvä aika ottaa jotakin hyvää Suomesta myös turkkilaiseen koulutusjärjestelmään: ”Yksityinen koulujärjestelmä on puhunut asiasta jo 5-10 vuotta, mutta nyt olemme kypsiä ottamaan käytännön askelia asiassa”, Dal toteaa.

Yksityiset koulut haluaisivat ostaa Suomesta opettajakoulutusosaamista. Turkin yksityisten koulujen liitto järjestää opettajille seminaareja ja lyhyitä koulutustilaisuuksia, mutta Turkissa ei ole erityisiä opettajankoulutuslaitoksia. Tällainen puute näkyy suoraan myös opiskelijoiden oppimistuloksissa.
Opettajat ovat koululaitoksen keskeisimmässä asemassa ja on tärkeää panostaa ensisijaisesti juuri heidän kouluttamiseensa.

Turkissa tarvitaan opettajien koulutusta ja jatkuvaa opettajien ammattitaitojen kehittämistä. Valtiolliset koulut nimellisesti tekevät sitä, mutta todellisia tuloksia ei Dalin mukaan ole nähtävissä. Hänen tavoitteenaan on, että tulevaisuudessa kaikilta yksityiskoulujen opettajilta vaadittaisiin opettajankoulutus ennen kuin he voivat työskennellä yksityisissä oppilaitoksissa. Hänellä on visiona kehittää Turkin yksityisten koulujen opettajankoulutusta Suomen opettajankoulutuksen tapaiseksi.

Oppimisalustat turkinkielisiksi

Turkkilaisten koulujen tarpeet eivät liity pelkästään opettajien kouluttamiseen vaan myös uuden opetusteknologian hankkimiseen. Uudet ohjelmat ja oppimisalustat ovat tervetulleita Turkin yksityisiin kouluihin. Nurullah Dal kertoo, että suurin hankintaongelma tähän asti Turkin yksityisten koulujen liiton näkökulmasta on ollut se, etteivät markkinoidut oppimisalustat tai ohjelmat ole olleet turkinkielisiä. Turkin koululaitokset tarvitsevat oppimisalustoja, sisältöä ja ohjelmia, joita opiskelijat voivat käyttää omalla äidinkielellään.

Turkin yksityisten koulujen liitto järjestää jokavuotisen koulujen hankintoihin liittyvän messutapahtuman Antalyassa. Messuille tulevat yksityisten koulujen hankinnoista vastaavat henkilöt ja paikalla on yrityksiä, jotka haluavat myydä tuotteita ja palvelujaan turkkilaisille yksityiskouluille. Messuilla myydään koulupukuja ja tietotekniikkaa ja kaikkea siltä väliltä. Oppilaitosten hankinnoista vastaavia henkilöitä saapuu messuille vuosittain noin 1200 henkilöä ja yrityksiä noin 100. Tapahtuma järjestetään vuosittain syys- ja kevätlukukauden välisenä aikana tammikuussa. Seuraavan kerran tilaisuus järjestetään 27.–29. tammikuuta 2017.

Dal toteaa, että Turkki on suuri markkina-alue ja suomalaiselle koulutusviennille on siellä kysyntää. Kannattaa tulla Antalyaan myymään ja markkinoimaan osaamistaan sekä verkostoitumaan. Asiat hoituvat Turkissa kasvotusten.

Suomella hyvät edellytykset koulutusvientiin

Rossin mielestä Suomella on hyvät edellytykset koulutusvientiin. Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on mahdollisuus tuottaa ja myydä palvelujaan myös kansainvälisesti. Nyt tarvitaan yhteistyötä eri tahojen välillä. Parasta olisi se, että maailmalle lähdetään ryhmässä. Mukana tulisi olla oppilaitoksia, opettajia sekä oppimisteknologiayrityksiä. Oppimisalustoja valmistavat yritykset voisivat yhteistyössä oppilaitosten ja/tai sisällöntuottajien kanssa luoda valmiita ratkaisuja turkkilaisille kouluille. ”Nyt olisi hyvä aika yhdistää voimia ja panna suomalainen koulutusvienti pakettiin”, sanoo Rossi.

Yksi erinomainen tapa lähteä kansainvälisille markkinoille on Finpron Education Export. Se on koulutusviennin kasvuohjelma, joka kokoaa yhteen ja verkottaa alan suomalaiset toimijat. Tavoitteena on suomalaisen koulutusliiketoiminnan kasvattaminen kansainvälisillä markkinoilla.

Rossi siteeraa William Doylea: ” Look at the Finnish educational system, look at the future.”

 

Kuvassa vasemmalla Suurlähettiläs Nina Vaskunlahti sekä Meretniemen perheen vanhemmat. Meretniemen perheen monivuotinen purjehdusmatka alkaa Turkista. Matkan aikana Meretniemen perhe käyttää lasten oppimisen edistämisessä suomalaista osaamista kuten cleaned.com, 10monkeys.com, petrasplanet.com, moomins.com, luontoportti.com sekä Sanoma Pro:n digitaalisia kirjoja.
Kuvassa vasemmalla Suurlähettiläs Nina Vaskunlahti sekä Meretniemen perheen vanhemmat.
Meretniemen perheen monivuotinen purjehdusmatka alkaa Turkista. Matkan aikana Meretniemen perhe käyttää lasten oppimisen edistämisessä suomalaista osaamista kuten cleaned.com, 10monkeys.com, petrasplanet.com, moomins.com, luontoportti.com sekä Sanoma Pro:n digitaalisia kirjoja.

Aiheeseen liittyviä linkkejä::

Sail for Good Education
http://www.sailforgood.org/

Education Export Finland
www.eduexport.fi

Maarit Rossin kotisivut
http://pathstomath.com/

Global Teacher Prize

Home Post-Winner Announcement 2016

Turkish Private Schools Association
www.tozok.org.tr

How Finland can school America, William Doyle
http://www.exportfinland.fi/ohjelmat/future-learning-finland

Digital Literacies in the New Finnish National Core Curriculum http://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2015/08/28/digital-literacies-in-the-new-finnish-national-core-curriculum