Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu 20 vuotta

Euroopan neuvoston nykyinen ja entiset ihmisoikeusvaltuutetut kokoontuvat ensimmäistä kertaa yhteen, kun Strasbourgissa juhlitaan instituution 20-vuotista taivalta. Tiesitkö, että aloitteen tehtävän perustamiseksi teki Suomi?

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu valvoo ihmisoikeustilanteen toteutumista vierailemalla jäsenmaissa ja laatimalla vierailunsa pohjalta raportin. Ihmisoikeusvaltuutetulla on lisäksi oikeus tehdä ns. sivuväliintulo Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa vireillä olevassa valituksessa eli antaa oma näkemyksensä käsiteltävänä olevaan kysymykseen. Hän myös laatii temaattisia raportteja ja suosituksia ihmisoikeuksiin liittyen.

Ihmisoikeusvaltuutettu Dunja Mijatović ja valtiosihteeri Matti Anttonen tapasivat Strasbourgissa lokakuussa 2018. Kuva: Henna Kosonen

Eturintamassa toimiva varaventtiili

Itse olen kuvaillut ihmisoikeusvaltuutetun tehtävää organisaation varaventtiiliksi. Esimerkiksi järjestön pääsihteeri edustaa kaikkia jäsenmaita, joten hän ei ole samalla tapaa jäsenmaista ”ulkopuolinen” taho. Parlamentaarisen yleiskokouksen pääsihteeri edustaa puolestaan tätä yleiskokousta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on itsessään riippumaton tuomioistuin. Ihmisoikeusvaltuutettu on itsenäinen ja puolueeton instituutio, joka ei-oikeudellisena elimenä voi ottaa kantaa jäsenmaiden ihmisoikeustilanteeseen vapaammin ja erilaisista lähtökohdista kuin edellä mainitut tahot.

Toisaalta ihmisoikeusvaltuutettu on järjestön nopean toiminnan edustaja. Ihmisoikeustuomioistuimen oikeudellisesti sitovilla tuomioilla ja antamilla sanktioilla on vahva painoarvo, mutta tuomiovaiheeseen pääsy vie aikaa. Samoin järjestön muut monitorointimekanismit antavat relevanttia tietoa jäsenmaiden ihmisoikeus-, demokratia- ja oikeusvaltiokehityksen tilanteesta – edistysaskelista ja takapakista – mutta tämäkin tieto tulee viipeellä. Ihmisoikeusvaltuutettu sen sijaan voi olla suoraan yhteydessä vaikkapa jäsenmaan ministereihin tai ihmisoikeusvaltuutettuun, kirjoittaa avoimen kirjeen tai julkaista teemapaperin uudesta ilmiöstä eturintamassa.

Edellinen ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muižnieks vieraili Suomessa kesäkuussa 2017. Kuvassa myös Suomen pysyvä edustaja Euroopan neuvostossa Satu Mattila-Budich sekä UM:n ihmisoikeuspolitiikan yksikön päällikkö Nina Nordström. Kuva: Merja Lahtinen

 

Kaikki ihmisoikeusvaltuutetut koolla

Euroopan neuvoston nykyisenä ihmisoikeusvaltuutettuna toimii Dunja Mijatović Bosnia-Hertsegovinasta. Hänellä on tehtävässä kolme edeltäjää: Nils Muižnieks Latviasta (2012–2018), Thomas Hammaberg Ruotsista (2006–2012) sekä Álvaro Gil-Robles Espanjasta (1999–2006). He kaikki kokoontuvat ensimmäistä kertaa yhteen, kun tammikuun parlamentaarisen yleiskokouksen istuntoviikolla juhlistetaan instituution 20-vuotista taivalta. Heidän kautensa ovat olleet erilaisia ja niissä ovat korostuneet osin erilaiset ihmisoikeushaasteet. Yksi asia on kuitenkin varmaa: ihmisoikeusvaltuutettua tarvitaan edelleen Euroopan neuvostossa.

Katso 20-vuotisjuhlatilaisuus suorana nettilähetyksenä 22.1. klo 14 Suomen aikaa alkaen osoitteessa: https://www.coe.int/en/web/commissioner/rightsforward