Kansalaisyhteiskunta medialukutaidon edistäjänä Moldovassa

Idän ja lännen välissä sijaitseva Moldova on otollista maaperää valeuutisten leviämiselle. Pääasiassa kaksikielisestä väestöstä osa seuraa ahkerasti venäläisiä medioita, minkä lisäksi Moldovan mediaympäristöä leimaa mediaomistajuuksien keskittyminen muutaman poliitikon lähipiirille. Maan kansalaisyhteiskunta ei seuraa mediamanipulaatiota toimettomana vaan pyrkii vastineeksi kohentamaan moldovalaisten medialukutaitoa.

Moldovalaiset informaation ja disinformaation ristiaallokossa

Valeuutiset ovat yleisiä Moldovassa, mutta valtaosa väestöstä (61%) ei koe kykenevänsä erottamaan valeuutisia faktoihin perustuvista uutisista. Manipulaation ja disinformaation tunnistamista hankaloittaa se, että poliittisilla tahoilla on vaikutusvaltaa valtamedioihin, jotka syyllistyvät subjektiiviseen, vääristävään uutisointiin ja tietoiseen manipulaatioon.

Moni turvautuukin tietolähteenä sosiaaliseen mediaan, pääosin Facebookiin ja Odnoklassnikiin. Näiden valvonta on kuitenkin perinteisiä medioita heikompaa, ja niin faktatiedon lisäksi myös valeuutiset leviävät laajalle.

Moldovassa on kyllä jonkin verran objektiiviseen journalismiin sitoutuneita riippumattomia medioita, mutta niiden toimintaa rajoittaa rahoituksen puute. Mainosmarkkinat ovat valtamedioiden tavoin keskittyneet harvojen politiikkojen käsiin.

Moldovan median tila on tavallisen kansalaisen kannalta hankala: riippuen seurattavasta mediasta henkilölle voi piirtyä hyvin erilainen kuva julkisesta keskustelusta ja toimivista ratkaisuista.

Moldovalaisen kansalaisjärjestö Independent Journalism Centerin mainos herättelee lukijoita raportoimaan havaitsemastaan puolueellisesta ja diskriminoivasta mediasisällöstä. Kuva: Independent Journalism Center.

Kansalaisyhteiskunnan vastaus mediamanipulaatiolle

Chișinăussa sijaitseva Independent Journalism Center edistää oikeutta tietoon tarjoamalla mediakasvatusta. Järjestö on jo vuosia tarjonnut oppilaitoksille medialukutaitoa kehittävää koulutusta. Vuodesta 2017 alkaen mediakasvatus on ollut Moldovan opetussuunnitelmassa valinnaisena aineena. Näin järjestö pyrkii kasvattamaan sukupolven, joka suhtautuu mediasisältöihin kriittisesti. Kurssien lisäksi järjestö ylläpitää disinformaatio-aiheeseen erikoistunutta verkkosivustoa ja podcastia.

Podcast CuMINTE käsittelee ajankohtaisia medialukutaitoon liittyviä teemoja. Syksyllä 2020 vuorossa olivat presidentinvaalit ja kampanjointi. Kuva: Independent Journalism Center.

Hiljattain järjestö avasi myös vinkkisivuston, johon voi raportoida havaintoja puolueellisesta tai diskriminoivasta mediasisällöstä. Erona aiempiin vastaaviin hankkeisiin on se, että Independent Journalism Center laatii ilmiannetuista sisällöistä vetoomuksia Moldovan mediaa valvovalle viranomaiselle. Vaikka mediaa valvovan viranomaisen riippumattomuudesta ei ole takuuta, välittää kansan aktiivisuus tärkeää viestiä: moldovalaiset vaativat faktapohjaista ja eettistä journalismia.

Medialukutaidon kehittyminen rakentaa yhteiskunnan kestokykyä

Objektiivisten tietolähteiden pariin pääsyn tärkeyttä ei voi vähätellä. Moldovan poliittinen tilanne on jatkunut epävakaana pitkään. Useat puolueet hyödyntävät populistisia lupauksia ja kilpailevien politiikkojen mustamaalausta äänestäjäkunnan kartuttamiseksi. Yhteiskunnalliset uudistukset eivät ole edenneet, ja kansan luottamus päättäjiin on lähestulkoon olematon.

Ennen COVID-19-pandemiaa Independent Journalism Center vieraili Moldovan kouluissa opettamassa mediakasvatusta. Kuva: Independent Journalism Center.

Heinäkuun parlamenttivaaleissa moldovalaisilla on tilaisuus äänestää puolueita, jotka ovat sitoutuneet edistämään kansaa pitkällä aikavälillä hyödyttäviä muutoksia. Ymmärrys disinformaatiosta ja manipulaatiosta parantaa kansan kestokykyä ja auttaa tekemään kunkin parhaaksi katsoman äänestyspäätöksen.

Suomen suurlähetystö Bukarestissa tukee Independent Journalism Centerin mediakasvatustoimintaa paikallisen yhteistyön määrärahasta vuosina 2020–2021.