OECD:n koulutustilastot tulevat, ole valmis

OECD:n julkaisema Education at a Glance on koulutussektorin tärkein tilastojulkaisu, joka tarjoaa jo usean sadan sivun vilkaisun koulutustilastoihin. Kuluvan kuun lopussa 24.11.2015 julkaistava uusin EAG pääsee aiempaa tuoreempiin tietoihin ja suuri osa tilastoista koskee jo vuotta 2014.

Suomen kannalta kiinnostava uutuus on, että EAG kertoo eri maiden väestön koulutustasosta ensi kertaa uuden ISCED2011-koulutustasoluokituksen mukaan. Koulutustilastoissa, kuten kaikessa muussakin, paholainen asuu yksityiskohdissa ja nyt noita yksityiskohtia tulee lisää.

Kansallista keskustelua on jo vuosia herättänyt tapa suorittaa maisterintutkinto perustutkintona. Suuria maisterimääriä ja maisterintutkinnon vaatimista esim. opettajilta on meillä pidetty kansallisena vahvuutena. Toisaalta on muistutettu, että ”monessa maassa alempi korkeakoulututkinto on normi ja ylempi korkeakoulututkinto askel tutkijakoulutukseen”.

Tähän saakka keskustelua on vaikeuttanut se, että ISCED1997-luokituksessa maisterit, kandidaatit ja ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat kaikki olleet samassa luokassa. Uusi ISCED2011-luokitus jakaa korkea-asteen koulutuksen aiempaa useampaan luokkaan ja kykenee aiemmasta poiketen erottelemaan toisistaan alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot.

Nyt me siis vihdoin näemme, kuinka paljon meillä on maistereita suhteessa muihin kehittyneisiin maihin. Pelkkä määrien tietäminen ei toki riitä. Kohta kun määrät selviävät, pitäisi vielä ymmärtää, mitä ne tarkoittavat.

Mutta askel kerrallaan.