Totuuden odotusta

Taannoisessa pienessä projektissani opetus- ja kulttuuriministeriössä tarkasteltiin suomalaisten osaamis- ja koulutustason tilannetta ja päädyttiin synkähköihin johtopäätöksiin.

Osana työtä ennakoitiin suomalaisten koulutusrakenteen kehitystä pidemmällä aikavälillä ja tultiin siihen tulokseen, että koulutustason nousu on Suomessa käytännössä pysähtymässä. Vastaavaan tulokseen ovat tulleet lukuisat muutkin ennusteet tulevasta kehityksestä.

Yhdessä julkaisussa tehtiin, heikolla itsesuojeluvaistolla, kuitenkin useita tarkempiakin ennusteita koulutustason kehityksestä vuoden tarkkuudella. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli raporttia laadittaessa ohittanut huippunsa kaikissa alle 35-vuotiaissa 5-vuotisikäluokissa.

Ennusteeni oli, että ”35–39-vuotiaan ikäluokan kehitys seuraa pitkälti viisi vuotta nuoremman ikäluokan kehitystä ja siinä korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus kääntynee laskuun, huippuvuoden ollessa vuosi 2013.”

Käytännössä ennusteissa oli taustalla oli se, että korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus kääntyi voimakkaaseen laskuun 20–24-vuotiaassa ikäryhmässä vuonna 1998. Tätä seurasivat viiden vuoden välein käännökset laskuun 25–29- ja 30–34-vuotiaissa ikäryhmissä.

Ennuste näyttikin varsin turvalliselta. Vuoden 2013 luvut tosin tuottivat hieman epävarmuutta, koska osuuksissa näkyi odottamaton piikki.

151102-1

Toisessa raportissa ennustettiin lisäksi, että ”Korkeakoulutettujen määrä näyttää kääntyvän samana vuonna laskuun myös 45–49-vuotiaassa ikäluokassa, koska 40–44-vuotiaat ovat ohittaneet huippukohdan vuonna 2008. Odotettavissa on, että alle 50-vuotiaiden korkeasti koulutettujen kokonaismäärä kääntyy laskuun vuosina 2013–2014.”

”Kun vuonna 2013 korkeasti koulutettujen suhteellinen osuus kääntyy laskuun 35–39-vuotiaissa, tapahtuu vastaava käänne korkeasti koulutettujen määrässä samana vuonna jo 45–49-vuotiaassa ikäluokassa, koska 40–44-vuotiaat ovat ohittaneet huippukohdan vuonna 2008.”

151102-2

”Kokonaistarkastelun perusteella odotettavissa on, vuoden 2013 jälkeen korkeasti koulutettujen määrä on laskussa alle 50-vuotiaissa ikäluokissa ja ikäluokkaosuus alle 40-vuotiaissa ikäluokissa.”

Hieman varovaisempi ennuste koski korkeasti koulutettujen nuorten ja vanhojen aikuisten määriä: ”Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 45–64-vuotiaiden määrä tulee nykykehityksellä ylittämään korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 25–44-vuotiaiden määrän vuoteen 2015 mennessä.”

Tilastokeskuksen väestön koulutusrakennetilaston uusi päivitys julkaistaan tällä viikolla 5.11. Kaiken yleisen mielenkiinnon ohella se on henkilökohtaisesti kiinnostava, koska osa tehdyistä ennusteista tulee arvioitavaksi todella tapahtunutta kehitystä vasten.

Leave a Reply