Vipuvoimaa verkostoista – Yritykset ryhmittyvät aktiivisesti Tansaniassa

Vuosi 2015 oli vilkasta aikaa Tansanian Team Finland -verkostolle. Tansanian entinen presidentti Kikwete vieraili kesäkuussa Suomessa. Hän korosti Suomen ja Tansanian taloussuhteiden kehittämistä pitkän kehitysyhteistyökumppanuuden rinnalle. Yhä useammat yritykset katsovatkin Afrikan markkinoille. Tansaniassa lisääntynyt kiinnostus on näkynyt muun muassa uusien yritysten ryhmittymien muodossa.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan (vas.) vastaanotolla presidentti Kikwete tapasi myös vanhan yliopisto-opettajansa Marja-Liisa Swantzin (oik.) ja kiitti Suomea saamastaan koulutuksesta.
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan (vas.) vastaanotolla presidentti Kikwete tapasi myös vanhan yliopisto-opettajansa Marja-Liisa Swantzin (oik.) ja kiitti Suomea saamastaan koulutuksesta.

 Kiinnostus Tansanian ja yleisesti Afrikan markkinoita kohtaan lisääntyy myös kotimaassa. Finpron järjestämät Afrikan markkinoita koskevat tilaisuudet ovat jo kahtena vuotena olleet täynnä mantereen mahdollisuuksista kiinnostuneita yrityksiä.

Mielenkiinto alkaa konkretisoitua myös maatasolla. Tansaniassa syntyi kuluneena vuonna kaksi suomalaisyrityksille merkittävää ryhmittymää; EU:n yritysryhmä EU Business Group sekä pohjoismaisten yritysten ryhmä Nordic Business Group. Ne vastaavat kauppakamaritoimintaa, mutta varsinkaan pohjoismaisen ryhmän toiminta ei ole vielä vakiintunutta tai muodollista.

Ajatuksena molempien ryhmien takana on luoda yrityksille suurempaa vipuvoimaa kuin niillä olisi yksittäisinä toimijoina.

Vuonna 2013 EU:n ja Tansanian välinen kauppa oli 10 prosenttia Tansanian kaikesta kaupasta. Norjalaisilla ja sveitsiläisillä yrityksillä vahvistettuna EU:sta peräisin olevat yritykset edustavat kahta viidesosaa suurista veronmaksajista ja työllistävät yli 90 000 ihmistä.

EUBG tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden keskustella Tansanian viranomaisten kanssa ryhmän voima takanaan. Painoarvoa pitäisi riittää.

Ryhmä myös kokoaa yhteen tietoa kilpailutuksista ja tuottaa tutkimustietoa. Sillä on palkattu vetäjä ja se kerää vuosittaisia jäsenmaksuja toimintaansa.

EUBG:n lisäksi Tansaniassa toimii useita maakohtaisia yritysten ryhmittymiä tai etujärjestöjä. Pohjoismaisten yritysten läsnäolo on kuitenkin vielä verrattain pientä, jolloin yksittäinen maaryhmä jäisi pieneksi. Yhteisten pohjoismaisten arvojen ja identiteetin pohjalta onkin kokoontunut pohjoismainen ryhmä kahdesti vuonna 2015, edellisen kerran joulukuun alussa.

Uwe Schwarz Sibesonkesta esitteli pohjoismaista osaamista maataloussektorilla pohjoismaisessa yritystapahtumassa.
Uwe Schwarz Sibesonkesta esitteli pohjoismaista osaamista maataloussektorilla pohjoismaisessa yritystapahtumassa.

Mikä pohjoismaisia sitten yhdistää? Kooltaan yritykset vaihtelevat yhden miehen yrityksistä suuriin jättiläisiin, kuten Statoiliin, saakka. Toimialatkin vaihtelevat lannoitteista mobiilipalveluihin.

Riehakkaimmat aplodit pohjoismaisessa tilaisuudessa sai aikaan yleisöstä kuultu kommentti reilusta kilpailusta. Vähäinen korruptio ja kaikille yhteiset pelisäännöt ovat reilun kilpailun perusta, mutta Tansanian kaltaisessa maassa sen toteutuminen on vaikeaa. Verot maksava ja standardeja noudattava yritys jää helposti muiden jalkoihin.

Monia pohjoismaisia yrityksiä näyttäisikin yhdistävän halu pelata yhteisten pelisääntöjen mukaan. Runsaan byrokratian ja korruption maassa se ei kuitenkaan aina ole helppoa.

Sama teema tuli esille myös, kun suurlähettiläämme Pekka Hukka kutsui Tansanian Team Finlandin koolle joulukuun alussa. Monet yritykset törmäävät samoihin asioihin mm. työterveyden, lupien hakemisen ja yritysvastuun kanssa.

Suurlähettilään Pekka Hukan (vas.) koolle kutsuma Team Finland -tapaaminen antoi suomalaisen yksityissektorin toimijoille verkostoitua keskenään sekä keskustella saavutuksistaan ja kohtaamistaan ongelmista.
Suurlähettilään Pekka Hukan (vas.) koolle kutsuma Team Finland -tapaaminen antoi suomalaisen yksityissektorin toimijoille verkostoitua keskenään sekä keskustella saavutuksistaan ja kohtaamistaan ongelmista.

Edustusto tarjoaa tukeaan yrityksille niin näkyvyyden ja arvovaltapalveluiden muodossa kuin tarvittaessa ongelmatilanteissa auttaen. Monesti ratkaisut löytyvät kuitenkin omatoimisesti, luotuja verkostoja hyödyntäen. Niiden luomisessa auttavat pohjoismaisen ja Team Finland -tapahtumien kaltaiset tilaisuudet verkostoitua samanhenkisten toimijoiden kanssa.

Merkittävää on myös Suomen maine Tansanian pitkäaikaisena ja luotettavana kumppanina kehitysyhteistyössä.

Suomi käyttää omia vahvuuksiaan jatkaessaan pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä Tansanian kanssa sen omien kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Pitkäjänteisen työn kautta Suomi on profiloitunut johtavaksi osaajaksi mm. metsä- ja innovaatiosektoreilla.

Joulukuun tapaamisessa pöydän äärestä löytyi kiinnostusta ja kokemustakin niin BEAMin, Finnfundin kuin Finnpartnershipin rahoituksesta. Useampi osallistuu kahdenvälisen kehitysyhteistyön toimeenpanoon joko projektia toteuttavassa tai avustavassa roolissa.

Tansanian poliittisella kentällä vaikutus näkyy myös; esimerkiksi entinen presidentti Kikwete kuin teollisuus- ja kauppaministeriön valtiosihteeri Uledi Mussi ovat kiittäneet pohjoismaista apua saamastaan koulutuksesta.

Pohjoismaista yritysyhteistyötä jatketaan enenevissä määrin yritysvetoisesti. Vapaaehtoisten ryhmä on jo ilmoittautunut koordinoimaan pohjoismaisen ryhmän tulevaa toimintaa. Team Finlandin osalta suurlähettilään isännöimät tilaisuudet jatkuvat säännöllisesti.

Venla Voutilainen

Jos yrityksesi toimii alueella tai on kiinnostunut Tansanian markkinoista, voit ilmoittautua edustuston ylläpitämälle sähköpostilistalle lähettämällä sähköpostia venla.voutilainen@formin.fi. Listalla tiedotetaan suomalaisille ja pohjoismaisille yrityksille suunnatuista tapahtumista.

 

Lue lisää Nordic Business -tapahtumasta: http://www.norway.go.tz/News_and_events/Business-Promotion/Nordic-Business-Event-strengthens-private-sector-collaboration/#.VnAKxk0gmM8