Vaalikuume nousee Nepalissa

Nepal valmistautuu lähes 20 vuoden jälkeen paikallisvaaleihin, jotka hallituksen ilmoituksen mukaan pidetään kaksivaiheisena: 14. toukokuuta ja 14. kesäkuuta. Vaaleilla valitaan yli 34 000 edustajaa 744 paikallishallintoelimeen. Äänioikeutettuja on noin 14 miljoonaa, joista vaalikomission arvion mukaan noin 10 miljoonaa tulee käyttämään äänioikeuttaan.

Paikallisvaalien järjestäminen Nepalissa lähes 20 vuoden jälkeen on suururakka – jo teknisestikin. Vaaleihin valmistautumisaika – noin kaksi ja puoli kuukautta – on erittäin lyhyt aika muun muassa äänestäjien kouluttamiseksi.

Nepalissa järjestetään pakallisvaalit tänä keväänä 20 vuoden tauon jälkeen. Kuva: Hanna Päivärinta/UM
Nepalissa järjestetään paikallisvaalit tänä keväänä lähes 20 vuoden tauon jälkeen. Kuva: Hanna Päivärinta/UM

Vaalikomissio on kuitenkin onnistunut kouluttamaan yli 21 000 virkailijaa vaalineuvojiksi maan kahdeksassa alueellisessa kohteessa. Lisäksi äänestäjiä tulevat opastamaan opettajat, sairaanhoitohenkilökunta ja sosiaaliviranomaiset kautta maan.

Nepalissa pyritään nyt siihen, että mahdollisimman moni nepalilainen olisi valmis äänestämään ja ymmärtää oikeutensa päästä vaikuttamaan heitä itseään koskeviin asioihin paikallistasolla.

Sisäpolitiikka hetkeksi syrjään

Paikallisvaalien toteutumisen esteenä ollut poliittinen kiista hallituksen ja Nepalin alankoalueilla asuvien madhesi-taustaisten etnisten ryhmittymien välillä näyttää nyt päätyvän kompromissiin, jossa madhesien vaatimat perustuslain täydennykset sovitaan käsiteltäviksi vaalien jälkeen.

Sisäpoliittiset ristiriidat on näin ainakin hetkeksi siirretty sivuun demokratiakehityksen tieltä.

Näin myös Terai-alueen äänestäjät voivat käyttää äänioikeuttaan. Ensimmäinen testi uuden perustuslain kestävyydestä olisi näin onnistuneesti toteutumassa.

Monsuunisateet kesäkuussa saattavat vaikeuttaa paikallisvaaleihin osallistumista. Kuva: Julian Bound/UM
Monsuunisateet kesäkuussa saattavat vaikeuttaa paikallisvaaleihin osallistumista. Kuva: Julian Bound/UM

Monsuunisateiden vaikutuksella äänestäjien liikkuvuuteen on spekuloitu. Kesäkuun vaalipäivän äänestysvilkkauteen saattaa ennakoimattomilla luonnonoloilla, erityisesti vaikeakulkuisilla alueilla, olla vaikutusta.

Paikallisvaalien toteutuminen kahden vuosikymmenen jälkeen on paitsi testi uuden perustuslain kestävyydelle myös askel kohti Nepalin hauraan demokratiakehityksen vahvistumista.

Paljon on myös muuttunut sitten edellisten paikallisvaalien. Naisehdokkaiden määrä on kahden vuosikymmenen aikana kaksinkertaistunut, heidän joukossaan on muun muassa 6 000 kastittomiin kuuluvaa dalitinaista.

Matkustusinto selittyy vaaleilla

Intiassa työskentelevät nepalilaiset siirtotyöläiset ovat myös täyttäneet bussit matkustaakseen kotikuntiinsa äänestämään. Bussiyhtiöiden mukaan matkustusinto ylittää Nepalin suurimman vuosittaisen dashain-juhlan liikennemäärät.

Samalla kun perustuslaillinen oikeus vaikuttaa vaalien kautta on vihdoin tullut lähelle nepalilaisia, myös ehdokkaiden kyvykkyyteen hoitaa yhteisiä asioita kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Tarjontaa riittää, Nepalin vaalikomissioon on määräaikaan mennessä rekisteröitynyt jo 80 puoluetta.

Puolueen ja ehdokkaan ideologinen tausta ei enää vaikuta varsinkaan nuorten äänestäjien ehdokasvalinnassa. Itäisen Nepalin Khotangin distriktissä asuvat nuoret pohtivat ehdokasvalintaansa:

”Haluamme ehdokkaan jolla on kyky avata meille ovi tulevaisuuteen. Ennen kaikkea valittavilla edustajilla tulee olla kyky asettaa talouden kasvu poliittisen agendan edelle.  Haluamme edustajillamme olevan vision tulevaisuutemme elinolojen parantamiseksi. Epämääräinen poliittinen jargon ei meille enää riitä.”