EDUFI-harjoittelijan mietteitä Murmanskista

Aloitin puolen vuoden EDUFI-harjoitteluni Pietarin pääkonsulaatin Murmanskin toimipisteessä syyskuussa 2018. Ennen Murmanskiin tuloa vietin kesän harjoittelussa Ankaran suurlähetystössä. Kontrasti Turkin kesän ja Murmanskin talven välillä saattaa kuulostaa rajulta, mutta onneksi Murmanskissa ei ole läheskään niin kylmä kuin useimmat karttaa katsoessaan ensin ajattelevat.

Julkiset liikenneyhteydet Pohjois-Suomen ja Murmanskin välillä ovat nykyään huonot. Aiemmin Ivalon ja Murmanskin välillä kulki päivittäisiä bussivuoroja, mutta nykyään väliä kulkee vain kerran viikossa yksi shoppailubussi. Osittain tästä syystä päädyinkin hankkimaan puolen vuoden harjoitteluani varten hyvin edullisen auton, jolla hoituu kätevästi niin kotona avopuolison luona Oulussa käyminen kuin laajaan Murmanskin alueeseen tutustuminenkin. Päätökseeni olen ollut suurimmaksi osaksi erittäin tyytyväinen.

Ajaessani ensi kertaa Murmanskiin kotikaupungistani Oulusta kuvittelin, että rajan itäpuolella lienee samanlaista hiljaista menoa kuin Suomen puolella. Sallasta rajan yli tultuani asia vaikuttikin juuri tältä. Kuitenkin rajanylityspaikalle vievältä pikkutieltä Kuolan valtatielle (M18) päästyäni asioiden todellinen laita selvisi hyvin nopeasti: Murmanskin alueella on Pohjois-Suomeen ja etenkin Lappiin verrattuna todella paljon väkeä ja liikenne Murmanskin Pietariin yhdistävällä valtatiellä varsin vilkasta. Syyskuussa sienestyskausi oli täydessä vauhdissa, enkä olekaan luultavasti elämäni varrella koskaan aiemmin missään nähnyt niin paljon sienestäjiä kuin ensimmäisellä ajomatkallani Murmanskiin.

Vaikka rajan itäpuolella elämä tuntuukin paljon vilkkaammalta, niin Murmanskia ja Suomen Lappia yhdistää kuitenkin muuttotappio. Nuoriso muuttaa opintojen ja töiden perässä etelään, Murmanskista pääosin Pietariin ja Moskovaan, ja suuri osa jää sille tielleen. Neuvostoliiton aikana Murmanskin alue koki räjähdysmäisen väestönkasvun. Vuosina 1926-1990 alueen väkiluku kasvoi noin 23 000 henkilöstä lähes 1,2 miljoonaan. Asiaan vaikutti voimakkaasti alueella tehdyt mineraalilöydökset ja niiden ympärille syntynyt kaivosteollisuus. Kuitenkin heti Neuvostoliiton hajottua väestönkehitys alueella kääntyi jyrkkään laskuun. Pelkästään 1990-luvun aikana Murmanskin alueen väkiluku laski lähes 250 000:lla. Vuoden 2019 alussa Murmanskin alueen väkiluku oli huvennut 1960-luvun tasolle. Huippuajoista laskua on ollut melkein 450 000. Pelkästään Murmanskin kaupungin väkiluku on laskenut Neuvostoliiton hajoamisesta liki 180 000 asukkaalla.

Väestökato ilmenee Murmanskin kaupungissa hiljentyneinä asuinalueina kaupungin laitamilla. Autioituneita tai lähes autioituneita asuintaloja löytyy myös melko läheltä Murmanskin kaupungin keskustaa. RIA Ratingin julkaisemien tilastojen mukaan heinäkuun 2017 ja kesäkuun 2018 välillä Murmanskin alueella rakennettiin uutta asuinpinta-alaa 0,079 m2 per asukas. Venäjän alueista ainoastaan Magadanin alueella luku oli pienempi (0,044 m2). Vertailun vuoksi tilastossa kärkisijaa pitävällä Leningradin alueella vastaava luku oli 1,575 m2 ja Pietarissa 0,535 m2 jokaista asukasta kohden. Kaupungilla kulkiessa mittavaa väestökatoa on kuitenkin suureksi osaksi hyvin vaikea huomata. Kaupungilta löytyy lukuisia kahviloita ja ravintoloita, jotka ovat viikonloppuisin usein lähes täysiä. Kauppakeskuksia on kaupungissa useita ja uusia rakennetaan koko ajan. Kaupungin ydinkeskustasta pidetään hyvää huolta ja viihtyisyyttä lisätään muun muassa valoin, joiden merkitys mielialalle on etenkin pohjoisen kaamosaikaan huomattava.

Jääliukumäki ja muita uuden vuoden koristeita Murmanskin viiden kulman aukiolla. Kuva: Mirko Honkavaara

Murmanskin alueen yhtenä erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että laajamittainen ihmisasutus pientä saamelaisväestöä lukuun ottamatta on varsin tuoretta. Alueelle perustettiin jo 1500-luvulla yksittäisiä puulinnoituksia esimerkiksi nykyisten Kuolan kaupungin ja Petsamon piirin alueille, mutta näitä lukuun ottamatta alueen merkitys lisääntyi voimakkaasti vasta myöhemmin. Murmanskin kaupunki vietti vasta äskettäin vuonna 2016 satavuotisjuhlaa. Verrattain tuore ja räjähdysmäisen nopeasti tapahtunut laajamittainen asutus yhdistettynä sotien aiheuttamiin tuhoihin selittänee ainakin osaltaan sitä, miten Murmanskin alueella mitä pienemmissäkin kylissä valtaosa väestöstä tuntuu asuvan betonielementtikerrostaloissa omakotitalojen ollessa vähemmistössä. Näin siis ainakin niissä osissa Kuolan niemimaata, joihin pääsee muutenkin kuin moottorikelkalla tai helikopterilla.

On mielenkiintoista odottaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan Murmanskin alueelle. Koillisväylän hitaanpuoleinen, mutta vääjäämättömältä vaikuttava vilkastuminen on johtanut alueella teollisen rakentamisen kasvuun. Alueesta pyritään kehittämään merkittävää kaasun, öljyn ja hiilen logistista hubia. Murmanskin alue on voimakkaasti teollisuuskeskeinen. Murmanskissa kuitenkin panostetaan myös korkeatasoiseen koulutukseen, kulttuuriin ja muihin vetovoimatekijöihin, jotka saisivat paikallisen nuorison harkitsemaan Murmanskiin jäämistä Pietariin tai Moskovaan muuttamisen sijasta. Viimeisen vuosikymmenen aikana Murmanskin alueella järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Murmansk etsii aktiivisesti yhdessä muiden Barentsin euroarktisen alueen pohjoisten maakuntien ja kuntien kanssa keinoja nuorison viihtyvyyden lisäämiseksi. Kuten sanottua, muuttotappio ei ole vain Venäjän pohjoisten alueiden, vaan yleisesti pohjoisten syrjäseutujen ongelma. Murmanskin alueen kehityksessä lapset ja nuoret ovat prioriteettilistalla korkealla. Lapsiperheiden viihtymiseen panostetaan paljon. Uusin välinein varustettuja lasten leikkipaikkoja on joka puolella. Lapsille ja lapsiperheille suunnatut lukuisat tapahtumat ovat osoittautuneet erittäin suosituiksi. Murmanskin alueelta pois suuntautuva muuttoliike onkin hidastunut 90-luvulta huomattavasti. Asioiden kehityssuunta on siis oikea.

Loppuun vielä yleisesti kirjoitushetkellä loppua lähenevästä EDUFI-harjoittelustani haluan kirjoittaa vielä sen verran, että kokemus on ollut äärimmäisen positiivinen. Työtehtävät Murmanskin toimipisteessä ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja vaihtelevia. Työkaverit ovat olleet mainioita! Murmansk on alueena mitä mielenkiintoisin ja tarjoaa aivan erilaisen näköalan arktisille alueille Suomeen ja moniin muihin paikkoihin verrattuna. Jos siis mietit työtä tai vaikka korkeakouluharjoittelua Venäjällä, suosittelen lämpimästi harkitsemaan Murmanskia! Pelkkänä matkakohteenakin alue tarjoaa uskomattoman kauniita maisemia, joissa kelpaa varmasti kesäaikaan vaellella.

 

Leave a Reply