Dumela!

Dumela on Pretorian alueen alkuperäiskieltä, pohjoissesothoa. Dumela on tervehdys, kutakuinkin Terve!

Tervehdimme täten uuden verkkolokimme lukijoita. Etelä-Afrikasta olisi pitänyt jo pitkään kirjoittaa raporttitarjontamme lisäksi myös täydentävää ja kevyempää verkkolokia. Jokaisen maan historia ja yhteiskunta on toki ainutlaatuinen, mutta Etelä-Afrikan apartheid-historia tekee siitä muista Afrikan maistakin poikkeavan. Hyvässä ja pahassa – apartheid-ajan rotuluokitukset ovat yhä käytössä!

Etelä-Afrikan demokratia on vielä nuori, tänä vuonna 20 vuotta. Tässä ajassa on saatu paljon aikaan, mutta maa on kuitenkin vielä siirtymävaiheessa, kuten Itä-Euroopan suurin piirtein samanikäiset demokratiat.

Maa on hyvin monikasvoinen. Kehitys- ja tuloerot ovat valtavat. Toisin kuin muualla, tässä maassa tuloerojen taustalla ei ole ollut eräitten menestyminen toisia paremmin, vaan rotuerottelun politiikka. Ja sittemmin myös väestön pääosan voimaannuttamisen osittain vielä puutteellinen toimeenpano. Etelä-Afrikassa apartheidin jälkeinen sovinto merkitsi, että omaisuutta ei jaettu uudelleen, vaan voimaannuttamiseen pyritään talouden kasvun kautta.

Se on iso haaste, johon pyritään mm. valtavilla infrastruktuurin rakennushankkeella, joka tarjonnee mahdollisuuksia myös ulkomaalaisille yrityksille. Haasteista huolimatta Etelä-Afrikka on mantereen kehittynein maa, sen talous on mantereen kehittynein ja kansainvälistynein. Sen vuoksi maa on myös kärsinyt muita pahemmin kansainvälisestä taantumasta.

Lokimme aloitus ajoittuu myös vastikään käytyihin vaaleihin. Korruptioskandaalit ja tyytymättömyys julkisten palveluitten tasoon ovat syöneet vapautusliikkeen suosiota. ANC (hallituspuolue, joka perustettiin 102 vuotta sitten ajamaan mustien eli afrikkalaisten, intialaisten ja niin kutsuttujen värillisten oikeuksia) menetti ääniä, muttei enemmistöään parlamentissa. Ratkaisevaa on mitä uusi hallitus tekee.

Etelä-Afrikka on maisemiltaan, ilmastoltaan, kasvistoltaan, kulttuuriltaan, luonnonvaroiltaan, taloudeltaan ja väestöltään kaunis, kirjava, rikas ja ristiriitainenkin maa. Sateenkaarikansan maa.

Lokimme pyrkii avaamaan lukijoille tämän maan ilmiöitä, sen kehityksen vaiheita ja osia. Pyrimme tarkastelussamme myönteiseen kriittisyyteen ja tasapuolisuuteen. Toivomme lokimme lisäävän tietoa, ymmärrystä ja mielenkiintoa Etelä-Afrikkaa ja koko Afrikkaa kohtaan. Afrikka on monessa mielessä ”tuleva manner” ja Etelä-Afrikka on ja lienee vielä pitkään mantereen johtava maa.

[Korjaus: artikkelissa tarjottiin aiemmin virheellistä tietoa ANC-puolueesta. Tämä lisäys oli toimituksen tuottama.]

Leave a Reply