Vapaus, tasa-arvo, rakkaus – toteutuvatko ne koskaan tässä matoisessa maailmassa?

Minna Canth esitti tämän tärkeän kysymyksen Kirjeitä Kuopiosta –jutussaan, joka julkaistiin Keski-Suomi –lehdessä 19.12.1885. Kukaan ei tietäne varmasti vastata kysymykseen. Uskomme kuitenkin, että vapautta, tasa-arvoa ja rakkautta kannattaa ajaa – ja näin on tehty erityisesti Suomessa.

Suomesta on tullut yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Suomessa naiset ja tytöt ovat täysivaltaisia kansalaisia, jotka osallistuvat tasavertaisesti taloudelliseen ja poliittiseen päätöksentekoon ja ovat vahvoja toimijoita kaikkialla yhteiskunnassa. Tilanne ei ole täydellinen, mutta kansainvälisessä vertailussa Suomi pärjää hyvin.

Ulkoministeriössä tasa-arvo sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman edistäminen ovat olleet toimintamme ytimessä jo pitkään. Päätehtävämme on edistää Suomen ja maailman turvallisuutta diplomatian ja rauhanomaisen vuoropuhelun kautta.  Uskomme vahvasti siihen, että turvallisuus vahvistuu vain, jos naiset ja tytöt otetaan mukaan rauhan rakentamiseen ja säilyttämiseen. Mikään maa ei voi olla vakaa, jos puolet sen kansalaisista jätetään päätöksenteon ja yhteiskunnallisen toiminnan ulkopuolelle.

Tasa-arvosuurlähettiläs Anne Lammila ja Etelä Kaukasian kiertävä suurlähettiläs Arja Makkonen onnistuneen Bakussa helmikuussa pidetyn tasa-arvoseminaarin jälkeen. Azerbaidzhanin vahvat naiset pitävät huolta siitä, että naisten oikeudet eivät jää pimentoon.
Tasa-arvosuurlähettiläs Anne Lammila ja Etelä Kaukasian kiertävä suurlähettiläs Arja Makkonen onnistuneen Bakussa helmikuussa pidetyn tasa-arvoseminaarin jälkeen. Azerbaidzhanin vahvat naiset pitävät huolta siitä, että naisten oikeudet eivät jää pimentoon.

Tasa-arvo on mukana keskeisissä toimintaamme ohjaavissa selonteoissa ja strategioissa, kuten ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa (6/2016) sekä kehityspoliittisessa selonteossa (2/2016). Olemme mukana toteuttamassa ja toimeenpanemassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Näiden tavoitteiden saavuttaminen onnistuu vain, jos naisten ja tyttöjen oikeudet toteutuvat ja heidän asemansa yhteiskunnassa vahvistuu.

Suomi viettää tänä vuonna itsenäisyytensä satavuotisjuhlaa. Ulkoministeriö päätti ensimmäisenä ministeriönä liittyä Naisjärjestöjen keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -kampanjaan, jossa tuodaan esille tasa-arvon merkitystä itsenäisen Suomen kehityksessä.  Ulkoministeri Timo Soini ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen toimivat kampanjan johdossa ja ovat sitoutuneet tekemään omat tasa-arvotekonsa. Soini toimii naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan White Ribbon -lähettiläänä ja Mykkänen osallistuu vain sellaisiin paneeleihin, joissa on mukana kumpaakin sukupuolta. Kaikkiaan ulkoministeriössä on sitouduttu tekemään ainakin 150 tasa-arvotekoa ja määrä kasvaa päivä päivältä.

Tasa-arvoista ulkopolitiikkaa -blogissa julkaistaan juttuja siitä, miten ulkoministeriön virkamiehet edistävät toiminnassaan tasa-arvoa koti-Suomessa ja maailmalla.

Toivotan jo etukäteen kaikille antoisaa Minna Canthin päivää. Tervetuloa seuraamaan tasa-arvoblogiamme!