Haaveena IB-tutkinto ulkomailla?

Lukion voi suorittaa myös ulkomailla, mikä voi toimia ponnahduslautana mielenkiintoisiin jatko-opintoihin ja uraan erilaisissa tehtävissä. EMIS on ainutlaatuinen rauhaan ja pitkäjänteiseen työhön Lähi-idässä tähtäävä englanninkielinen IB-lukio, joka sijaitsee Tel Avivin lähellä, Hakfar Hayarokissa.

Sisäoppilaitoksena toimiva koulu on perustettu vasta muutama vuosi sitten, mutta on jo houkutellut opiskelijoita yli 40 maasta ja ottaisi mielellään vastaan myös suomalaisia motivoituneita nuoria.  EMIS (The Eastern Mediterranean International School) edistää kansainvälisten kysymysten ymmärtämistä sekä henkilökohtaista ja sosiaalista johtajuutta kansainvälisessä ilmapiirissä. Noin 170 opiskelijasta 40 % tulee Lähi-idästä ja loput 60 % muualta maailmalta.

EMIS on kansainvälinen IB-lukio Tel Avivin lähellä Hakfar Hayarokissa. Kuva: Anna Puustinen
EMIS on kansainvälinen IB-lukio Tel Avivin lähellä Hakfar Hayarokissa. Kuva: Anna Puustinen

Lukion yksi päätavoitteista on olla myötävaikuttamassa siihen, että nuorten luovat taidot pääsevät esille. Koulutus pyrkii vahvistamaan nuorten ja paikallisten toimijoiden yhteistyötä ja suhteita. Tähän pyritään esimerkiksi siten, että paikalliset yhdistykset ja kouluttajat järjestävät ja toteuttavat osan opetuksesta. Koulutuksessa tärkeitä arvoja ovat toisten kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, erilaisuuden hyväksyminen ja globaalikansalaisuus. Tämän vuoksi koulutuksesta vastaavat kokeneet opettajat haluavat osaltaan korostaa toisten kunnioittamista, dialogia ja rauhan merkitystä.

Monikulttuurisessa oppimisympäristössä korostuu rauhan merkitys ja kasvatus. Kuva: Anna Puustinen
Monikulttuurisessa oppimisympäristössä korostuu rauhan merkitys ja kasvatus. Kuva: Anna Puustinen

Koulutukseen hakeutuvat opiskelijat pääsevät valitsemaan kahden opintoväylän väliltä. Nämä ovat kaksivuotinen IB-tutkinto ja kolmivuotinen Cambridgen IGCSE:n tutkinto. Huomionarvoista hakemisessa on se, että hakukaavake on avoimena jatkuvasti ja se, että koulu jakaa apurahoja meriittien perusteella. Tiivistetysti voi kuitenkin todeta, että mitä aikaisemmin opiskelupaikkaa hakee, sitä suuremmat mahdollisuudet hakijalla on päästä sisään ja saada suurempi apuraha koulutusta varten.

Opiskelijat odottavat innolla suomalaista vahvistusta joukkoonsa. Kuva: Anna Puustinen
Opiskelijat odottavat innolla suomalaista vahvistusta joukkoonsa. Kuva: Anna Puustinen

Välimeren unioni, johon kaikki EU-maat kuuluvat, on mukana tukemassa EMIS-hanketta. Unionin mukaan tämä projekti vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin työllistymisen ja alueellisen kehittämisen osalta. Unionilla on siten mahdollisuus olla juurruttamassa opiskelijoihin yrittäjyyshenkeä sekä tukea opiskelijoita vakailla työllistymisen taidoilla.

Tällä hetkellä EMIS saa rahoitusta muun muassa Israelin opetusministeriöltä, kansainvälisiltä ja paikallisilta lahjoittajilta sekä liike-elämältä, jotka haluavat antaa oman panoksensa Välimeren alueen kehittämiseen.

Opiskelijoiden, jotka aloittavat IB -opintonsa syksyllä 2018, tulisi olla vuosimallia 2001 tai 2002. Cambridge-ohjelmaan voivat hakea myös vuonna 2003 syntyneet nuoret. Hakijoiden oletetaan kykenevän itsenäiseen ajatteluun ja työskentelyyn englannin kielellä. Tämän vuoksi kyseisen kielen hyvät suulliset ja kirjalliset taidot ovat suureksi eduksi opinnoissa menestymiseksi. EMIS haluaa opetuksen kautta vahvistaa näitä taitoja sekä tarjota nuorille ainutlaatuisen oppimiskokemuksen monikulttuurisessa ja innostavassa ilmapiirissä. Erittäin tärkeää on osoittaa oma motivaatio ja kyky selvitä vaativasta IB-tutkinnosta.

Hae koulutukseen osoitteessa https://em-is.org/en/admissions/StudentApplication

Tietoa Kelan opintotuesta: http://www.kela.fi/opintotuki-ulkomaille

Anna Puustinen

Olen oikeustieteen maisterivaiheen opiskelija ja toimin korkeakouluharjoittelijana Suomen Tel Avivin -suurlähetystössä tammikuuhun 2018 saakka. 

Leave a Reply