Avatar photo

Venla Valkonen

Venla Valkonen är ambassadens koordinator för socialpolitiska frågor. Hon är utbildad lärare och har jobbat som språklärare i en högstadie- och gymnasieskola i Finland.

Tältä kirjoittajalta

Vem vill bli lärare?

Finland placerade sig etta i den globala rankingen The Good Country Index och kan alltså sägas vara det land som gör mest gott i världen. Även i andra internationella mätningar har Finland på sistone...