Bokslut över en diplomatkarriär

Tiden går fort. Det konstaterar jag när jag ser ut över det junigröna Gärdet. Om tre veckor lämnar jag min tjänst som Finlands ambassadör och flyttar hem till Helsingfors och pensionen efter dryga tre år i Stockholm.

Ambassadör Harry Helenius går i pension den 1 juli 2014.
Ambassadör Harry Helenius

Mina senaste utlandsposteringar har varit Moskva, Berlin och Stockholm. Alla tre är grannar till Finland när man kommer ihåg att vi delar gemensamt hav – Östersjön – med Tyskland. Alla tre nationer har starkt påverkat Finland under århundraden men Sverige är naturligvis speciellt viktig i detta hänseende. Detta syns idag i gemensam historia, gemensamma kulturella rötter, gemensam nordisk samhällsstruktur och gemensamma intressen i världen, både värdemässigt och politiskt. Det är lätt för oss två nationer att samtala då begreppen om demokrati och rättigheter är så lika. Vårt andra nationalspråk svenskan är en del av sambandet mellan våra nationer värt att slå vakt om.

Finlands ambassad i Stockholm skiljer sig på många sätt från andra ambassader jag jobbat på. Kontakterna över Bottehavet och över Torne älv fungerar på gräsrotsnivå, ambassaden har som uppgift att följa med huvudfrågorna – det dagliga fungerar direkt mellan grannar, individer. Detta är den nordiska modellen för mellanstatliga relationer och mellan Sverige och den före detta östra rikshalvan Finland fungerar detta särskilt väl. Den stora, synliga grupp av sverigefinnar binder oss samman på sitt sätt och ger en egen nyans till ambassadens verksamhet.

Vad har varit mest intressant under mina Sverige-år, vad har jag följt med? Sveriges framgångsrika ekonomi, vårt samarbete i centrala EU-frågor, intensifieringen av samarbetet inom säkerhets- och försvarspolitiken, deltagandet i utvecklandet av handeln genom Team Finland gruppen, Östersjöns naturskydd och nordkalottens resurser, nordiskt samarbete i modern tid, det rika kulturella utbytet osv. Till allt detta kommer statsbesöket, otaliga träffar mellan våra ministrar, politiker och kulturpersonligheter. Inte en vecka på jobbet som verkat långtråkig.

Stockholm har alltid uppfattats som en av de viktiga posterna i Finlands utrikesförvaltning. Jag är glad och stolt att jag har fått jobba här i Sverige med vår bästa, närmaste goda grannar. Jag önskar min efterträdare Jarmo Viinanen all lycka i detta intressanta, viktiga och givande jobb.