Alankomaiden asuntomarkkinat ”veden alla”

Hollantilaiset ovat tunnettuja säästäväisyydestään ja pragmaattisesta lähestymistavastaan. Huolimatta tästä mielikuvasta Alankomaiden kotitaloudet ovat euro-alueen velkaantuneimpia. Syynä ovat kotitalouksien ottamat suuret asuntovelat. Talouskriisin ja Alankomaiden asuntopolitiikan myötä asuntojen hinnat ovat laskeneet vuodesta 2008 saattaen omistusasunnot ”veden alle”.  Termi soveltuu hyvin Alankomaihin, sijaitseehan suuri osa Alankomaista merenpinnan alapuolella.

Alankomaiden tilastokeskuksen (CBS) mukaan yli 1,4 miljoonalla taloudella Alankomaissa on asuntovelka, joka ylittää asunnon nykyisen hinnan. Näitä asuntoja kutsutaan veden alla oleviksi asunnoiksi. Tällä hetkellä joka kolmas asunnonomistaja on asuntonsa kanssa veden alla. Veden alla räpiköijät ovat pääosin alle 45-vuotiaita, jotka ostivat asuntonsa juuri ennen talouskriisin alkua. Vuoteen 2008 verrattuna näiden talouksien määrä on kolminkertaistunut. Vuonna 2013 lähes 4.3 miljoonaa taloutta omisti asuntonsa. Suurimmalla osalla näistä talouksista on asuntovelka.

Alankomaiden asuntomarkkinat ovat stabilisoitumassa mutta kehitys on hidasta. Kuva: Flickr/Steve Cadman
Alankomaiden asuntomarkkinat ovat stabilisoitumassa mutta kehitys on hidasta. Kuva: Flickr/Steve Cadman

Asuntomarkkinoiden kriisiin on useita syitä. Pankit ovat myöntäneet avokätisesti lainoja asunnonostajille, jopa 125 % asunnon hinnasta. Suuri laina kattaa verot, asunnon remontoinnin ja jopa uuden auton oston.  Asuntokuplan puhjettua asuntojen hinnat ovat laskeneet rajusti. Useat hollantilaiset ovat tilanteessa, josta ulospääsyyn ei auta edes asunnon myynti, sillä nykyinen myyntihinta ei kattaisi lainan määrää.

Alankomaiden yhteiskuntapolitiikalla on ollut suuri rooli nykyisen asuntomarkkinatilanteen luomisessa. Hallituksen suorat ja epäsuorat toimet asuntomarkkinoilla, erityisesti asuntolainojen vähennyskelpoisuus verotuksessa, ovat vaikuttaneet tilanteen syntyyn.  Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana hallituksen toimet ovat kannustaneet asunnon omistamiseen ja tällä hetkellä noin 60 prosenttia kaikista asunnoista on omistusasuntoja.

Asuntomarkkinat ovat stabilisoitumassa mutta kehitys on hidasta. Tänä vuonna asuntojen myynnin oletetaan kasvavan mutta kasvun ei oleteta olevan suurta, sillä pankkien kapasiteetti myöntää suuria lainoja on vähentynyt ja useat taloudet ovat negatiivisen pääoman rasittamia. Kuluttajien ostovoima tulee kasvamaan vuonna 2014 niissä kotitalouksissa, jotka ovat välttyneet työttömyydeltä.

Alankomaiden seuraavana haasteena on asuntomarkkinoiden uudistaminen. Yksi komission vuonna 2013 Alankomaille antamasta neljästä maakohtaista suosituksesta koskee asuntomarkkinoiden epätasapainon ja jäykkyyksien korjaamista. Asuntomarkkinoiden uudistaminen ja asuntomarkkinoiden vakauden saavuttaminen samanaikaisesti tulee olemaan haasteellinen yhtälö. Onnistuneet asuntomarkkinoiden uudistukset tulevat vaikuttamaan positiivisesti kuitenkin myös julkiseen talouteen.

Omistusasuntojen nostaminen kuivalle maalle kestänee pitkään ja se vaatii Alankomaiden hallituksen toimia asuntomarkkinoiden uudistamiseksi sekä maan taloustilanteen kokonaisvaltaista paranemista.