Astanasta Expon jälkeen kansainvälinen finanssikeskus

Astanassa tänä kesänä pidettävän Expon jälkeen jääviin upeisiin tiloihin on vuoden 2018 alussa käynnistymässä kansainvälinen finanssikeskus (AIFC) Dubain mallin mukaisesti. Se tuo kaikki finanssikeskuksen palvelut Keski-Aasian alueelle englanniksi, eriytettynä Kazakstanin kansallisesta lainsäädännöstä ja pankkisektorista.

Kuva: Severi Keinälä

Suomalaisille yrityksille AIFC voi tarjota uusia mahdollisuuksia cleantech-hankkeiden rahoittamiseen ja keskukseen asettuville yrityksille vero- ja työlupahelpotuksia.

Finanssikeskuksen piiriin tulevat kuulumaan pääomamarkkinat, omaisuudenhoito ja yksityispankkitoiminta, jossa uutuutena islamilaiset rahoitusmuodot, vihreän teknologian hankerahoitus ja uusien pankkiteknologioiden kehittäminen. AIFC:n greenfinance-konseptin kehitystiimissä on ollut mukana suomalaisyrityksiä EBRD:n (The European Bank for Reconstruction and Development) kautta.

AIFC tähtää koko Keski-Aasian taloudelliseksi palvelukeskukseksi, kuten Dubaissa koko Persianlahden aluetta palveleva DIFC-finanssikeskus. AIFC pyrkii tarjoamaan maailman johtavien finanssikeskusten palvelut alueellaan toimiville sijoittajille ja varakkaille yksityishenkilöille.

Kazakstanin tavallisten pankkien keskittymä voi säilyä Almatyssa, jonka kanssa Astana tulee osittain kilpailemaan muun muassa investointipankkitoiminnan alueella.

Tavoitteena investointien houkutteleminen

AIFC:n tavoitteisiin kuuluu ulkomaisten investointien houkutteleminen Kazakstanin talouteen tarjoamalla niille hyötyä maan valtionyritysten yksityistämisestä ja joukkovelkakirjamarkkinoiden kehittämisestä. Ulkomaiset työntekijät perheenjäsenineen voivat tietyin edellytyksin nauttia erityisen viiden vuoden viisumivapaus- ja oleskelulupajärjestelmästä.

AIFC:n toiminnan keskeiset pilarit ovat pääomamarkkinat, omaisuudenhoito, yksityispankki, islamilaiset rahoitusmuodot ja uusien pankkiteknologioiden kehittäminen.  Finanssikeskus kehittää paikallisia pääomamarkkinoita ja sen pörssi AIX tulisi noudattamaan maailmanluokan standardeja.

Kauppaa arvopapereilla, raaka-aineilla ja johdannaisilla käytäisiin uusimman rahoituksellisen infrastruktuurin puitteissa.  Kazakstanin valtionyritysten yksityistämisten myötä AIFC aikoo myös järjestää IPO:ita (Initial public offering) ”kansallisten mestariyritysten” pörssiin listautumiseksi.

AIFC-toiminta suuntaa myös omaisuudenhoitomarkkinoiden kehittämiseen.  Alueen raharikkaiden ei enää tarvitsisi lähteä sijoittamaan varojaan Astanaa kauemmas.

Kazakstanin, IVY-alueen ja Keski-Aasian islamilaisen pankkitoiminnan keskuksen muodostaminen Astanaan on tavoitteena vuoteen 2020 mennessä.

Rahoitusratkaisuja tarjolla

Kun Astana EXPO 2017 tarjoaa puhtaan energian ratkaisuja vihreiden teknologioiden avulla, AIFC tulee tarjoamaan niihin rahoitusratkaisuja.

EBRD on rahoittanut muun muassa TEMin tuella AIFC:lle tutkimusta, joka tarkastelee vakavimpien ympäristöuhkien ehkäisemismahdollisuuksia markkinalähtöisten instrumenttien avulla.

Vihreän talouden investointitarpeet ja niihin soveltuvat rahoitustuotteet, kuten joukkovelkakirjat sekä säädösten kehittäminen kuuluvat tarkastelun piiriin. Suomalaisyrityksiä on ollut mukana tiimissä, jonka työn tuloksia AIFC esittelee Astanan Expossa.

AIFC:n oma riippumaton tuomioistuin ja kansainvälinen välimiesoikeus tulisivat takaamaan finanssikeskuksen toiminnan avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden siviili- ja kauppaoikeudellisissa kysymyksissä englantilaisen lainsäädännön perusteella.

AIFC:n on tarkoitus olla houkutteleva paikka kehittää nykyaikaisen pankkiteknologian infrastruktuuria.

Finanssikeskukseen houkutellaan ulkomailta nuoria lahjakkaita ja ammattitaitoisia johtajia ja asiantuntijoita. Ulkomailla koulutetut kazakstanilaiset asiantuntijat korvaisivat ennen pitkää ulkomaisen henkilöstön finanssikeskuksessa.

AIFC:n pyrkimysten toteuttamismahdollisuuksiin voi vaikuttaa Kazakstanin kuuluminen Euraasian unioniin, jonka integraatiopyrkimykset ulottuvat myös rahoitussektorille.

Sen lisäksi uuden Silkkitien talousvyöhykkeellä sijaitsevan AIFC:n kehittymiseen voi vaikuttaa Kiinan voimistuva läsnäolo alueella omine finanssikeskuksineen (Hong Kong ja Shanghai), joilla voi olla kilpailevaa roolia Astanaan nähden.

Lisätietoa:
http://astanatimes.com/2016/05/ebrds-vision-for-astana-international-financial-centre/