Avatar photo

Juuliska Seikola

Olin juuri kolme kuukautta harjoittelijana Lusakan suurlähetystössä Sambiassa ja tällä hetkellä kirjoitan Pro Gradu -tutkielmaani Sambian kaivosteollisuudesta. Minua kiinnostavat kestävän kehityksen teemat ja yhteistyön mahdollisuudet kansainvälisten ongelmien ratkaisemisessa.

Tältä kirjoittajalta