Egyptistä EBRD:n toiseksi suurin operaatiomaa – mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille

1

Kansainvälisten kehityspankkien projektit tarjoavat maailmanlaajuisesti jopa miljardien dollarien arvoiset markkinat suomalaisyrityksille. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD on laajentanut toimintaansa arabialueelle vuonna 2012. Egyptissä pankki rahoittaa useita projekteja myös suomalaisten osaamisaloilla, kuten energiaan, infrastruktuuriin ja hyvään hallintoon liittyviä hankkeita.

Kuva: Flickr.com, Simon Matzinger
Kuva: Flickr.com, Simon Matzinger

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) perustettiin aikoinaan tukemaan Itä-Euroopan maiden jälleenrakennusta. Nykyään pankki on laajentanut toimialuettaan muun muassa arabialueen maihin Jordaniaan, Marokkoon, Tunisiaan, Egyptiin, Libanoniin ja palestiinalaisalueille. EBRD antaa pitkäaikaisia lainoja, pääomainvestointeja ja takuita niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille. Lisäksi se tarjoaa neuvonantopalveluita.

Egypti yksi maailman suurimmista kasvavista talouksista

EBRD on toiminut Egyptissä vuodesta 2012. Vuonna 2017 pankki aloitti maassa peräti 35 uutta projektia ja teki investointeja 1,4 miljardin euron edestä. Egyptistä tulikin EBRD:n toiseksi suurin operaatiomaa.

EBRD:n maastrategian mukaisesti pankki keskittyy Egyptissä yksityisen sektorin kilpailukyvyn tukemiseen, julkisen sektorin kehittämiseen, uusiutuvaan energiaan ja hallinnon vahvistamiseen. Projektien kirjo on laaja, mutta käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa energiantuotannon tehostamista, jätevedenkäsittelylaitosten rakentamista, vedenjakelun uudistamista sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön parantamista.

Egyptin markkinat kuuluvat maailman suurimpiin kasvavien talouksien joukkoon: vuonna 2022 egyptiläisiä arvioidaan olevan jo 104 miljoonaa.

Hallitus on pyrkinyt uudistamaan taloutta merkittävästi vuodesta 2016 lähtien. Viranomaiset ovat aloittaneet useita suuria rakennusprojekteja, kuten uuden hallinnollisen pääkaupungin ja Afrikan suurimman aurinkovoimalan rakentamisen. Egyptillä on myös oma kestävän kehityksen strategiansa vuodelle 2030.

Hankintakilpailussa tärkeintä aikainen tiedonhankinta

Hyvin pieniä projekteja lukuun ottamatta kaikki EBRD:n hankintakilpailut julkaistaan pankin nettisivuilla. Hankintakilpailuista löytyy lisätietoa Project Procurement –sivustolta.

Konsulttipalveluiden tarjoamisesta kiinnostuneiden pitää rekisteröityä EBRD:n sähköiseen järjestelmään. On hyvä muistaa, että Egyptissä esimerkiksi valtavat infrastruktuuriprojektit etenevät hitaasti, minkä takia viime vuonna allekirjoitetut projektit mahdollisesti käynnistyvät vasta tämän vuoden puolella.

Hankintakilpailuissa menestymisen avain on varhainen tiedonhankinta, sillä tarjouskilpailun alettua tähän ei välttämättä ole aikaa. Yritysten kannattaa tutustua projektitiivistelmiin (Project Summary Documents, PSD), sekä olla yhteydessä niissä mainittuihin henkilöihin.

Paikallisen kumppanin hankkiminen auttaa kielen ja byrokratian kanssa. Sen sijaan EBRD:n työntekijöiltä ei kannata kysyä projektien yksityiskohtia, sillä liian tiivis yhteydenpito tietyn hankkeen tiimoilta voi johtaa epäilyksiin suosimisesta.

Kehityspankki tuo turvaa riskialttiilla alueella

Markkinamahdollisuuksista huolimatta Egypti, kuten moni muu arabimaa, elää epävakaassa turvallisuusympäristössä. Kehityspankin kanssa toimiminen vähentää toiminnan riskejä verrattuna tilanteeseen, jossa yritys lähtee selvittämään markkinoita yksin.

Kehityspankkien projekteihin osallistuminen avaa yrityksille ovia laajemmille kansainvälisille markkinoille. Yhdessä hankkeessa onnistuminen tekee myös toisiin hankintakilpailuihin osallistumisesta helpompaa.

Muihin pohjoismaihin verrattuna Suomi on menestynyt heikommin sekä Maailmanpankin että YK:n hankintakilpailuissa. Kasvunvaraa riittää myös EBRD:n projekteihin osallistumisessa, erityisesti arabialueella.

Lisätietoa kansainvälisten rahoituslaitosten hankintakilpailuihin osallistumisesta löytyy ulkoministeriön vuonna 2017 tuottamasta oppaasta: Tavoitteena kansainväliset hankinnat – Opas suomalaisille yrityksille kansainvälisten järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten julkisiin hankintoihin.

Kommentit

Antero Haapaniemi 10 kuukautta sitten

Kiitos avustuksesta. Mielenkiintoista, että Egypti on yksi maailman nopeimmin kasvavista talouksista.
Etsin parhaillaan hyvää ammattilaista korjaamaan koneitani Egyptissä toimivalle yritykselleni. Toivottavasti löydän jonkun pian. Vaihtokoneet yrityksille ovat tähän varmasti hyvä ratkaisu.