EU–Mercosur-assosiaatiosopimus – it takes two to tango

EU ja Mercosur-maat (Mercado Común del Sur eli Etelän yhteismarkkinat) – Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay – pääsivät kesäkuussa 2019 historialliseksi luonnehdittuun poliittiseen yhteisymmärrykseen EU–Mercosur-assosiaatiosopimuksen vapaakauppaa koskevan osan pääpiirteistä. Sopimusneuvottelut kestivät yli 20 vuotta.

Vapaakauppasopimus on osa laajempaa assosiaatiosopimusta, johon kuuluu myös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevia osia. Nämä muut osat on neuvoteltu pääosin valmiiksi jo aikaisemmin.

Voimaantullessaan kyseessä olisi ensimmäinen Mercosurin kanssa solmittu vapaakauppasopimus ja merkittävä avaus perinteisesti suhteellisen suljetuille markkinoille. Mercosur on yksi maailman suurimmista talousalueista ja merkittävä kasvava markkina-alue. Sopimus loisi 780 miljoonan kuluttajan markkinat ja ankkuroisi Mercosurin eurooppalaiseen systeemiin kauppapolitiikan teknisten sääntöjen osalta.

Kuva: Kronemberger/Unsplash
Kuva: Kronemberger/Unsplash

Ovatko askelmerkit varmat?

Sopimuksen myötä tullaan vapauttamaan yli 90 prosenttia EU:n ja Mercosur-maiden välisestä kaupasta. Osaan tuotteista on asetettu siirtymäaika, joka on pisimmillään 15 vuotta. Joillekin tuotteille on asetettu tuontikiintiöt. Komission arvion mukaan sopimus säästää neljä miljardia euroa tullimaksuja Atlantin molemmilla puolilla.

Voimaantullakseen EU–Mercosur-vapaakauppasopimus vaatii vielä Euroopan parlamentin ja EU-maiden sekä Mercosur-maiden kansallisten parlamenttien hyväksynnän. Tämä ei ole itsestään selvää kummallakaan mantereella.

Huolta kannetaan esimerkiksi siitä, että sopimuksen myötä Mercosur-maat jämähtäisivät lopullisesti perushyödyketuotannon limboon eivätkä koskaan pääsisi kehittämään osaamistaan muilla sektoreilla. EU-maat sen sijaan porskuttaisivat edelleen teknologisen osaamisen ja tuotannon globaaleissa kärkijoukoissa.

Mercosur-maat tekivät joulukuussa 2019 linjauksen, jonka mukaan solmittu vapaakauppasopimus voisi tulla voimaan myös siinä tilanteessa, etteivät kaikkien Mercosur-jäsenmaiden parlamentit sitä hyväksy. Näin voi hyvin käydä Argentiinassa. Miksi? Lue Vapaasti kaupasta -blogista 18.3.2020!