Suomen vientiteollisuus tarvitsee myös digitaaliset väylät maailmalle

Olemme seuranneet ulkoministeriön Virtual Finland -hankkeen käynnistymistä mielenkiinnolla. Hankkeen tavoitteena on kehittää Suomelle digitaalista infrastruktuuria kansainvälisen houkuttelun, asioinnin sekä rajat ylittävän liikkuvuuden ja kaupan automatisoimiseksi, kirjoittaa Mika Tuulianen. 

Mika Tuuliainen on Elinkeinoelämän keskusliiton digin ja datatalouden johtava asiantuntija. Hänen kirjoituksensa on osa ulkoministeriön vetämän Virtual Finland-hankkeen blogisarjaa, jossa asiantuntijat eri puolilta julkista ja yksityistä sektoria tuovat näkökulmia Suomen digitaalisen kilpailukyvyn kehitykseen. Kuva:EK

Ministeri Skinnarin avaus on tärkeä: Suomi tarvitsee digin ja datan kokonaisvaltaista johtamista sekä konkreettisia ratkaisuja automatisoida väylät, joilla yrityksemme toimivat suoraan kansainvälisten markkinoiden kanssa.

Virtual Finlandilla on ilmeinen yhteistyön paikka yritysten, ministeriöiden, digi- ja väestötietoviraston että kuntien kanssa rakentaa nämä rajat ylittävät yhteydet. Pienen maan valttikorttina onkin sujuva yhteistyö valtionhallinnon ja elinkeinoelämän kesken, minkä vuoksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK toimii myös hankkeen ohjausryhmässä sekä sillanrakentajana yritysmaailmaan.

Yritysten osaamispulan ratkaisun lisäksi peräänkuulutamme myös sujuvien digitaalisten palvelupolkujen rakentamista vientiyrityksille. EK tuotti marraskuussa 2021 jäsenyrityksilleen kyselyn digiosaamisesta, datan hyödyntämisestä sekä eri teknologioiden mahdollisuuksista. Selvisi, että 80 % yrityksistä näkee suurimmat kehitysmahdollisuudet tällä hetkellä liiketoimintaprosessien tehostamisessa.

Virtual Finland voisi myös osaltaan sujuvoittaa tiedonvaihtoa ja automatisoida byrokratiaa mm. viennin rahoituksen, logistiikan ja verotuksen prosesseissa. Esimerkiksi kaupanrahoituksen dokumentit, remburssit, pyörivät täysin paperisten asiakirjojen tai niiden pdf-kopioiden varassa, minkä vuoksi samojen tietojen uudelleenkäyttö on mahdotonta ja jokaisen kontin toimitus maailmalle hidastuu usealla päivällä.

Kontteja kuvattu ylhäältä päin
Kuva: Tom Fisk/Pexels

Kuten maahantulossa niin myös vientiyritysten prosesseissa täytettäviä lomakkeita ja dataa on paljon. Sitä ei kuitenkaan jaeta tehokkaasti, luotettavasti ja standardoidusti sidosryhmien kesken, vaikka se olisi tärkeää kilpailukykymme kannalta: Suomen vienti on vahvasti riippuvainen pienestä joukosta teollisuuden aloja ja yrityksiä, joiden kilpailukenttä kiristyy entisestään kansainvälisesti.

Valtiolla on merkittävä rooli luotaessa kansainvälisesti erottuva ja digitaalinen infrastruktuuri. Sen päämääränä tulee olla alentaa merkittävästi yritysten toimintakustannuksia sekä tehostaa niiden kykyä löytää ja palvella kansainvälisiä asiakkaita luomalla maailmankauppaan digitaalinen palvelualusta ja rakenteet. Tutkimuksemme mukaan suurin syy mikä estää datan hyödyntämistä on rahan puute.

Vapauttamalla resursseja byrokratiasta ja minimoimalla päällekkäisiä investointeja sekä rakentamalla yhteisiä kyvykkyyksiä yritysten ja valtion käyttöön, yritykset voisivat valjastaa vientikaupassa datatalouden ja digin hyödyt laajemmin käyttöönsä.

Meidän täytyy toki olla realistisia: muutaman vuoden määräaikaisella hankkeella ei maailma tule valmiiksi, päinvastoin. Hyödynnetään Virtual Finland tehokkaana lähtölaukauksena, jolle varmistetaan saumaton jatkuvuus ja laaja sitoutuminen eri toimijoiden välillä.