Nuorisodelegaatit vaikuttavat YK:ssa osana Suomen delegaatiota

YK täyttää 75 vuotta vuonna 2020. Sen kunniaksi YK ja Suomi –blogi tuo esiin suomalaisten järjestössä tekemää työtä. Vuodeksi kerrallaan valittavat YK:n nuorisodelegaatit ovat osa Suomen delegaatiota järjestössä. He edustavat nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistuvat tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja maailmalla. Tänä vuonna nuorisodelegaatteja ovat Yuri Birjulin, Hilma Toivonen ja Sara Nyman. Heitä haastatteli Milja Suihko.

Mitä Suomen YK-nuorisodelegaatti tekee?

Suomen YK-nuorisodelegaatit toimivat linkkinä Suomen nuorten ja YK:n välillä. YK-nuorisodelegaatilla on äänioikeus YK:n kokouksissa Suomen delegaation osana, ja tehtävään kuuluu matkustamista paikan päälle New Yorkiin. Toisaalta kotimaassa tehtävänä on kertoa YK:sta ymmärrettävästi ja saada nuoret kiinnostumaan YK:sta.

Miten nuorten ääntä voidaan vahvistaa kansainvälisillä areenoilla?

Nuoret ovat halukkaampia vaikuttamaan maailman asioihin kuin koskaan, mutta vaikuttamiskanavia ei usein ole, tai ne ovat vaikeasti saavutettavissa. Yhä useammassa pöydässä tulisi olla virallinen nuorisoedustaja. Samalla nuorille on tarjottava tasavertaisia mahdollisuuksia oppia vaikuttamistyöstä, sillä muuten vaikuttajiksi kasvavat ainoastaan kaikista parhaassa asemassa olevat nuoret – ne, joita ongelmat koskevat vähiten.

Mikä on YK:n ja kansainvälisen yhteistyön suurin saavutus järjestön 75-vuotisjuhlavuonna?

Vuosituhattavoitteet ja kestävän kehityksen tavoitteiden muotoilu ovat valtavia saavutuksia, sillä ne määrittelevät yhteisen suunnan koko maailmalle. YK:n alkuperäinen tavoite oli myös se, että laajamittaista valtioiden välistä maailmansotaa enää syttyisi, ja siinä se on varmasti onnistunut.

Entä suurin haaste, mihin meidän tulisi yhdessä vastata?

YK:lla on keskeinen rooli niiden ongelmien ratkaisussa, joita valtiot eivät pysty yksinään vastaamaan. Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, ja samalla pitäisi kuroa umpeen kasvava eriarvoisuuden kuilu maailmalla. Maailma on myös yhä valitettavasti todella väkivaltainen paikka.

Mikä on tärkein oppi, minkä olette delegaattivuodesta saaneet?

Vaikka YK:n käsittelemät asiat ovat todella merkittäviä ja kiinnostavia, niistä puhuminen on vaikeaa, kun kyse on niin laajasta mittakaavasta. Jotta maailman ongelmiin voitaisiin vastata, ne olisi tärkeää muotoilla ihmisille mahdollisimman konkreettisiksi, käytännönläheisiksi ja kiinnostaviksi. On mentävä asiat edellä – YK järjestönä voi tuntua valtavalta, mutta sen sijaan esimerkiksi tyttöjen oikeuksien parantaminen, rasismin vähentäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat teemoja, jotka herättävät lähes kaikissa kiinnostusta ja halua osallistua.

 

Leave a Reply