Kesä, hyttyset ja brexit – mitä suvi tuo tulleessaan EU:n ja Britannian välisiin neuvotteluihin?

EU:n ja Britannian välisissä tulevan suhteen neuvotteluissa on nyt puoli vuotta aikaa siirtymäkauden päättymiseen. Reilu kolmannes käytettävissä olevasta ajasta on käytetty. Suomen kesälomakauden ollessa jo täydessä vauhdissa, monet miettivät, mitä kesä tuo tullessaan EU:n ja Britannian välisiin neuvotteluihin.

Kuva: Euroopan komissio

EU:n ja Britannian välisessä korkean tason tapaamissa 15. kesäkuuta tuotiin esille, että neuvotteluihin kaivataan puhtia. EU ja Britannia sopivat, että neuvottelutahtia tiivistetään, jotta sopimukseen pääsy ja sopimuksen ratifiointi tämän vuoden aikana olisi mahdollista. Tämä tarkoittaisi myös, ”jos mahdollista, alustavan yhteisymmärryksen saavuttamista tulevan sopimuksen periaatteista”. Pääministeri Johnson indikoi heti korkean tason kokouksen jälkeen, että poliittisen yhteisymmärryksen saavuttaminen kesän aikana olisi mahdollista. EU puoli hieman toppuutteli tätä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin sanoin, EU on ”valmis laittamaan tiikeriä tankkiin, mutta ei ostamaan sikaa säkissä”.

Uudenlaista ”momentumia” on kuitenkin ilmassa. Jos uuden formaatin myötä asioilla on mahdollisuus edistyä, neuvotteluja käydään heinäkuussa tarvittaessa viikoittain pääneuvottelijatasolla. Laajemmat neuvottelukierrokset järjestetään heinäkuun ja elokuun puolivälin tietämillä. Neuvotteluissa palataan myös kasvokkain neuvotteluihin etä- ja videoneuvottelujen sijasta. Fyysinen läsnäolo helpottaa myös epämuodollisempaa keskustelua neuvotteluistuntojen välissä. Se puolestaan voi helpottaa yhteisymmärryksen löytämistä.

Mitä on sitten odotettavissa? Päämäärä on selvä: sopimukseen pääsy tämän vuoden aikana on ensisijaisen tärkeää. Epäselvää on kuitenkin, mennäänkö kesällä kohti tavoitetta moottoritietä vai maisemareittiä pitkin. Tulevat viikot tulevat osoittamaan, onko neuvottelupöydissä riittävää valmiutta etsiä ratkaisuja. Erityisesti suurissa aiheissa, kuten kalastuksessa, tasapuolisissa kilpailuedellytyksissä, sopimuksen hallinnoinnissa tai oikeudellisessa yhteistyössä tulisi löytää ymmärryksen sävel. Mutta se ei vielä riitä: kaikissa 11 neuvottelupöydässä olisi edettävä. EU:n ja Suomen tavoitteena on laaja-alainen ja kattava sopimus.

Matka onkin vielä pitkä siihen, että sopimus on molemmille hyväksyttävissä ja valmis toimeen pantavaksi. Toki jos tankkiin saadaan tiikeriä, voi matka alkaa taittua nopeastikin. Kaasujalka on kuitenkin vielä keveästi polkimella ja kanssa-autoilijan reaktioita seuraillaan varovaisesti. Tie voi olla myös kuoppainen ja matka taittua hitaasti, kuten tämän viikon neuvotteluissa on nähty. Eikä voida myöskään poissulkea sitä vaihtoehtoa, että kisassa kolaroidaan ja tavoite karkaa saavuttamattomiin.

Leave a Reply