Koronakriisi kirittää EU:n Kiina-politiikkaa

Vuosi 2020 on EU:n ja Kiinan  diplomaattisuhteiden 45-vuotisjuhlavuosi. Tänään EU:n ulkoministerit keskustelevat Kiinasta ja pandemian vaikutuksista laajemmin Aasian ja Tyynenmeren alueella. Tänä vuonna on edessä kaksi huippukokousta Kiinan kanssa. Juuri nyt Hongkongin tilanne herättää huolta. Taustalla virkamieskoneisto puskee yhteisen EU-Kiina toimintaohjelman päivitystä, maantieteellisten merkintöjen sopimuksen allekirjoittamista ja investointisopimuksen solmimista.

”Vuoria, vuoria, pilviä” – EU-Kiina-suhteet ovat kuin kiinalaiset vuoret, kiivettyäsi yhdelle, pilviverhon takaa paljastuu seuraava. Viisas ihailee niitä kaukaa, virkamies kiipeä jokaiselle. Kalligrafia: Iwatate Saburo, kendo hanshi

Kiina on unionille aidosti yhtä aikaa sekä kumppani, kilpailija että haastaja

EU:n Kiina-strategia tiivistyy viime vuonna julkaistussa komission ja EU:n korkean edustajan tiedonannossa maaliskuulta 2019. Sen mukaan Kiina on EU:lle yhtä aikaa sekä korvaamaton yhteistyö- ja neuvottelukumppani, strateginen kilpailija että järjestelmätason haastaja. Kriisi ei muuta linjaa mutta on korostanut erityisesti haastajan roolia sekä lisännyt kilpailun kierroksia. Samalla EU:n Kiina-suhteen peruselementit ovat koronakriisin myötä edelleen terävöityneet. Ne ovat monenvälisen sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen ja ihmisoikeuksien puolustaminen, kunnianhimoinen globaali ilmastopolitiikka, reilujen ja tasapuolisten kauppasuhteiden edistäminen sekä EU:n oman resilienssin kehittäminen. Näihin sisältyy sekä positiivinen yhteistyöagenda että aiheet, joissa yhteistä säveltä ei ole.

Kiina on korvaamaton kumppani EU:n keskeisillä läpileikkaavilla painopistealueilla kuten ilmasto. Sen kanssa on mahdollista päästä konkreettisiin tuloksiin. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että tuloksiin vaaditaan EU:lta paitsi selkeät linjat ja prioriteetit, myös yhtenäisyyttä sekä paljon pokkaa.

Kokoukset välietappeina, työ tehdään ja tulokset luodaan niiden välissä

EU:n piirustuspöydällä vuoden 2020 Kiina-suhteiden suunnitelmissa moottoreina toimivat huippukokoukset kunnianhimoisine tavoitteineen sekä EU:n aiempaa hienosyisempi ja realistisempi näkemys Kiinasta. Nyt kriisin hetkeksi lykkäämät suunnitelmat etenevän jälleen.

Valmistelevana etappina toimii ulkoasiainneuvoston keskustelu tänään 29.5., joka antaa konkreettisemmin viitteitä tulevasta.

Tasapuolisten kauppasuhteiden edistäminen ja EU:n oman resilienssin kehittäminen

Kaiken tämän yksi tärkeimmistä konkreettisista tavoitteista on taata eurooppalaisille yrityksille tasavertaiset mahdollisuudet ja parempi pääsy Kiinan markkinoille. Osaltaan tavoitteita edistäisi maantieteellisiä merkintöjä koskevan sopimuksen lopullinen allekirjoittaminen. Tämän vuoden tavoitteisiin kuuluu myös investointisopimuksen solmiminen.

Kiinan kanssa työstettävien sopimusten rinnalla vahvistetaan EU:n sisäisiä rakenteita. Komission teollisuuspoliittiset toimet, jotka esiteltiin juuri ennen pahinta kriisiä, jatkuvat elvytyssuunnitelmien myötä. Lisäksi jo helmikuussa julkaistu politiikkalinjaus puolestaan ennakoi, että EU:n tavoitteena on kyetä omin voimin ja riippumatta kolmansista maista hoitamaan valitut prioriteettialat kuten digitaalinen infrastruktuuri.

Monenvälisen sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen ja ihmisoikeuksien puolustaminen

Yhdysvaltain ja Kiinan kilpailu on levinnyt kansainvälisiin järjestöihin ja uhkaa rampauttaa monenvälistä sääntöpohjaista maailmanjärjestelmää jota EU puolustaa. EU:n on yhdessä samanmielisten maiden kanssa puskettava yhdessä ja yhä kovempaa kansainvälisillä foorumeilla.

Vaikka asia on viime kuukausina jäänyt koronakriisin varjoon, EU on viimeisen vuoden aikana kiristänyt äänensävyään keskustellessaan Kiinan kanssa ihmisoikeuksista. EU on esimerkiksi ottanut toistuvasti julkisesti kantaa Hongkongin tilanteeseen. Ihmisoikeusdialogi on yksi EU:n ulkopolitiikan peruskivistä ja olennainen osa myös EU:n Kiina-suhteita.

Parhaillaan EU:n ja Kiinan virkakoneistot yrittävät neuvotteluissa puskea valmiiksi EU-Kiina -yhteistyötä laaja-alaisesti viitoittavan asiakirjan uudistamista (nk. Agenda 2025).

Ilmasto, globaalit tavoitteet ja vihreä elvytys

Kiina tarvitaan Pariisin ilmastosopimuksen toteutumiseksi. Kun kriisin vuoksi siirtynyt YK:n ilmastokokous (COP26) vihdoin järjestetään, se jäisi pannukakuksi ilman Kiinan myönteistä panosta. Siksi Kiina on yksi EU:n ilmastodiplomatian keskeisistä kohteista. Kun Kiina käynnistää toimiaan toipuakseen kriisistä, EU toivoo, että investoinnit suunnattaisiin erityisesti uusiutuvaan energiaan.

Kaikkien yllä mainittujen tavoitteiden kohdalla aikataulupaine on huomattava. Niin jäsenmaat, EU:n ulkosuhdehallinto, kuin komissiokin ovat korostaneet kaikessa sisältöä vauhdin sijaan. Paljon riippuu siitäkin, onnistuuko EU pitämään kiinni yhtenäisestä linjasta ja omista vihreistä tavoitteistaan.

Heini Korhonen (@KorhonenHeini)

Toimin Suomen edustajana Aasian ja Tyynenmeren aluetyöryhmässä. Takana on opintoja ja kansainvälisiä tehtäviä erityisesti Aasian parissa. Vapaa-ajallani olen japanilaisen miekkailun mestari ja japaninkielen tulkki.