Diplomatian ABC

Tässä blogissa avataan diplomatian kielessä käytettyjen sanojen historiaa ja taustoja kuvien, kaskujen sekä kertomusten kera. Blogissa pyritään avaamaan muutaman sanan tausta viikossa. Anekdootit ja kevyemmät heitot nykykäytännöistä ovat pääosin kirjoittajan keräämiä tai kokemia. Tätä diplomaattista ABC:ta päivitetään jatkuvasti. Ehdotukset uusista sanoista tai niihin liittyvistä anekdooteista tai jotakin muuta diplomatian sanontoihin tai käytäntöihin liittyen voi lähettää sähköpostiosoitteella stefan.lindstrom@formin.fi

Tässä diplomaattisessa ABC:ssa selostetaan jokapäiväisessä diplomatiassa usein käytettyjen sanojen merkitystä sekä kuvaillaan osin niiden taustaa ja historiaa. Mukana on myös kuvia ja käytännön esimerkkejä. Pyrkimyksenä on häilyttää salamyhkäisyys sanontojen taustalta sekä kertoa hieman enemmän näiden sanojen ja sanontojen käytännön merkityksestä ja joskus myös historiasta. Internetin tulo on muuttanut myös diplomatian kommunikaatiota hyvinkin radikaalisti, minkä takia useita tässä ABC:ssa olevia kommunikaatiomuotoja tai ilmaisuja ei ole enää jokapäiväisessä käytössä, jos ollenkaan. Kuitenkin niiden osaaminen ja niiden merkityksen ymmärtäminen on hyvin relevanttia ja tärkeää, sillä ne saattavat hyvinkin nopeasti olla edessä jossakin asemamaassa joka noudattaa perinteisempää diplomaattista viestintää tai keskusteluissa vanhemman kollegan kanssa. Perinteisistä muodoista diplomatiasta on myös hyötyä silloin kun hallinnollisesti, uskonnollisesti, poliittisesti tai kulturellisti toisistaan jyrkästi poikkeavat maat hoitavat keskinäisiä suhteita. Koskaan ei voi olla liian kohtelias tai huomaavainen, mutta törkeä käytös muistetaan aina.

Diplomaattista ABC:ta kirjoittaessa on käytetty useita erilaisia lähteitä. Jotkut tässä esiintyvistä sanojen selvityksistä on poimittu Ulkoministeriön ja suurlähetystöjen omilta kotisivuilta, jotkut wikipediasta, tietyt määritelmät EU:n omasta perussanakirjasta ja jotkut muiden maiden ulkoministeriöiden sivustoista. Suurin osa sanaselvityksistä on muokattu, lyhennelty tai muuten vain kirjoitettu uuteen muotoon jotta ne vastaisivat tässä esitettyä yhteistä muotoa. Sanojen tarkoitus on tarkistettu muutamien senioridiplomaattien kanssa, jotta ne parhaimmalla mahdollisella tavalla vastaisivat todellisuutta. Kuvat ovat lähinnä ulkoministeriön arkistoista tai jokapäiväisestä toiminnasta. Anekdootit ja kevyemmät heitot nykykäytännöistä ovat pääosin kirjoittajan keräämiä tai kokemia. Tätä diplomaattista ABC:ta päivitetään jatkuvasti. Kirjoittajana toimii pääasiallisesti lähetystöneuvos Stefan Lindström joka tällä hetkellä palvelee Suomen Portugalin suurlähetystössä.