Väliaikainen asiainhoitaja (va asianhoitaja) (charge d’affaires)

Väliaikainen asiainhoitaja on kansainvälisessä diplomatiassa yleisesti käytetty termi joka tarkoittaa käytännössä virkaa tekevää edustuston päällikköä ts. suurlähettilään sijainen joka suurlähettilään poissa ollessa (virkamatka, sairastuminen, vuosiloma tms) hoitaa suurlähettilään tehtäviä.

Alun perin sanonta tulee ranskankielestä chargé d’àffaires sanasta (johon tietyissä tilanteissa lisätään latinan ad interim) tarkoittaen yhteen kirjoitettuna ”vastuussa asioista väliaikaisesti”. Suurlähettilään poissaolo ja tieto siitä kuka häntä sijaistaa ilmoitetaan aina nootitse asemamaan ulkoministeriöön sekä usein myös kiertonootitse muille suurlähetystöille. Chargé d’àffaires on aina akkreditoitu kyseiseen asemamaahan eli hän on niin sanottu lähetetty virkamies mutta jonka virka-arvo voi vaihdella. Chargé d’àffaires ei koskaan jätä valtuuskirjettä valtion päämiehelle, ts hän ei ole myöskään erikseen saanut toimivaltuutuksen maansa johdolta kuten suurlähettiläs vaan hän toimii virkansa valtuuttamana. Jos suurlähetystössä ei ole poikkeuksellisesti yhtään lähetettyä virkamiestä paikalla, voidaan joku suurlähetystön muuhun henkilökuntaan kuuluva nimittää ns. juoksevien asioiden hoitajaksi.

Wienin sopimuksen 19 Artikla määrittelee asian hyvin selkeällä tavalla:

1. Jos edustuston päällikön virka on avoin tai jos edustuston päällikkö on estynyt hoitamasta tehtäviään, väliaikainen asiainhoitaja (chargé d’àffaires ad interim) toimii tilapäisesti edustuston päällikön sijaisena. Väliaikaisen asianhoitajan nimi on joko edustuston päällikön, tai, jos hän on estynyt sitä tekemästä, lähettäjävaltion ulkoasiainministeriön ilmoitettava vastaanottajavaltion ulkoasiainministeriölle tai muulle ministeriölle, josta on sovittu.

2. Milloin vastaanottajavaltiossa ketään edustuston diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluvaa ei ole paikalla, lähettäjävaltio voi vastaanottajavaltion suostumuksella määrätä hallinnolliseen ja teknilliseen henkilökuntaan kuuluvan edustuston jäsenen hoitamaan edustuston juoksevia hallinnollisia asioita.

Ad interim nimikkeen lisääminen Chargé d’àffaires nimikkeen perään tarkoittaa pysyvämpää tai tietoisesti pidempiaikaista järjestelyä. Kyseessä voi olla poliittinen päätös olla jostakin syystä akkreditoimatta suurlähettiläs johonkin maahan, mutta tavallisesti kyseessä on kuitenkin rajoitettu ylimenokausi jolloin esimerkiksi odotetaan pidempiä aikoja uuden suurlähettilään nimittämistä tai tilannetta jossa suurlähettiläs on akkreditoitu toisesta maasta ja Chargé d’àffaires ad interim hoitaa pysyvästi asioita ns suurlähettilään jalkamaassa. Suomella on vielä muutamia toimipisteitä joita hoitaa pysyvästi Chargé d’àffaires a.i.. Esimerkiksi Namibiassa Suomen suurlähettiläs on akkreditoitu Etelä-Afrikan Pretoriasta, ja asioita hoitaa paikan päällä Chargé d’àffaires ad interim. Tavallisesti ad intermit eivät jätä valtuuskirjettä vastaanottavan valtion päämiehelle, mutta he voivat jättää maan tavasta riippuen suullisen ilmoituksen tai kirjallisen kirjeen asemastaan maan ulkoministerille tai ulkoministeriön korkealle virkamiehelle. Diplomaattisessa hierarkiassa ai:t sijoittuvat heti akkreditoitujen suurlähettiläiden jälkeen, ennen ”tavallisia” Chargé d’àffaires kollegoja.

Chargé d’àffaires termillä on pitkä historia ja virka-arvo määriteltiin 1815 Wienin Kongressin yhteydessä vahvistetuissa diplomaattisissa normeissa neljänneksi korkeimmaksi diplomaattiseksi arvoksi. Sittemmin näistä virka-arvosäännöistä on luovuttu. Erityisesti ranskankielisissä maissa Chargé d’àffaires nimikettä käytetään myös diplomatian ulkopuolella jos halutaan osoittaa jonkun olevan väliaikaisesti vastuussa jostakin.

Chargè d’àffaires ja v.a asianhoitaja nimikkeestä näkee lehdistössä hyvin monia joskus aika hauskoja versioita jotka perustuvat ehkä tietämättömyyteen nimikkeen tarkoituksesta tai kirjoitusmuodosta. En itsekään tiedä miksi käytetään joskus lyhennystä va. ja joskus v.a.? Toinen erikoisuus johon en ole myöskään löytänyt selitystä on se, että miltei aina Chargé d’àffaires kirjoitetaan kursiivilla tai miksi se kirjoitetaan joskus muotoon d’Àffaires. Ammattislangilla asianhoitajuutta kutsutaan suomeksi tavallisesti ”sarssiksi, ” joskus ”vee aaksi” ja joskus myös humoristisemmin v.a. astioidenhoitajaksi.