Suomalaisyritykset Turkissa katsovat tulevaisuuteen positiivisesti

2
Leventin kaupunginosa Istanbulissa on Turkin tärkeä rahoitusalan keskus.
Leventin kaupunginosa Istanbulissa on Turkin tärkeä rahoitusalan keskus.

Vallankaappausyrityksen välittömät vaikutukset talouteen

Turkin vallankaappausyritys tuli liike-elämälle suurena yllätyksenä. Riippumatta siitä kuka vallankaappausyrityksen takana on, herättää se kuitenkin paljon kysymyksiä Turkin taloudesta ja tulevaisuudesta.

Heti vallankaappausyrityksen jälkeisellä viikolla Standard & Poor’s laski Turkin luottoluokitusta. Turkin liira heikkeni kuusi prosenttia ja pörssikurssit laskivat. Pääomasijoitukset Turkkiin vähenivät, mutta suurta sijoittajien pakoa Turkista ei kuitenkaan ollut nähtävissä, eikä merkkejä paniikkireaktioista huomattu.

Viimeisten vuosien aikana Turkin nopea talouskasvu on hieman hidastunut terrorismiin ja ulkopolitiikkaan liittyvien syiden vuoksi. Turbulentista tilanteesta huolimatta Turkin taloudellinen tilanne on hyvä ja vuonna 2015 talous kasvoi neljä prosenttia. Vallankaappausyrityksen todellisia vaikutuksia on vaikea nähdä selvästi. Joidenkin yritysten liiketoiminta hidastuu aina kesäkautena ja ei voi tällä hetkellä sanoa onko vallankaappausyritys vaikuttanut heidän liiketoimintaan millään tavalla.

Sisäpiirin tietoa suomalaisilta yrityksiltä

Matkustin Istanbuliin haastatellakseni Turkissa toimivien suomalaisyritysten edustajia ja saadakseni selville sisäpiirin tietoa siitä kuinka suomalaisyritykset suhtautuvat tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksiin Turkissa ja millä tavalla he näkevät vallankaappausyrityksen vaikutukset omassa liiketoiminnassaan juuri nyt.

Haastattelin neljää liikemiestä kolmesta eri suomalaisyrityksestä, joiden toimistot sijaitsevat Istanbulissa. Useimmat halusivat antaa haastattelun nimettöminä. Alla olevat tekstit ovat suomalaisyritysten edustajien mielipiteitä ja näkemyksiä nykytilanteesta sekä tulevaisuudesta.

Vallankaappausyrityksen vaikutukset talouteen

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että Turkki toipuu äkillisistä muutoksista hyvin nopeasti. Vallankaappausyritystä seuraavana päivänä ihmiset olivat jälleen kaduilla ja bussit kulkivat. Myös talous ja liike-elämä toipuvat ja sopeutuvat tilannemuutoksiin nopeasti. Tämä johtuu osaltaan Turkin joustavista liiketoimintatavoista ja vahvasta pankkisektorista.

Jos nykytilannetta verrataan vallankaappausyritystä edeltävään aikaan, eroa ei juuri ole huomattavissa suomalaisyritysten yritysten toiminnassa. He jatkavat liiketoimintaansa tavalliseen tapaan ja arki sujuu kuten ennenkin. Itse asiassa liikemiehet näkevät poliittisten riskien vaikutuksen liiketoimintaan laskeneen verrattuna vallankaappausyritystä edeltävään aikaan. Heidän näkemyksensä mukaan Turkki näyttää nyt yhtenäisemmältä ja ihmiset ymmärtävät maan tulevat haasteet. Eräs liikemies muistutti, että kriisin aikana kaikkien poliittisten puolueiden johtajat ovat tuominneet vallankaappausyrityksen.

Liikemiehet näkevät vallankaappausyrityksestä syytetyn Fethullah Gülenin kannattajien siirtäminen syrjään yhteiskunnan tärkeistä sotilaallisista, taloudellisista ja muista vaikutusvaltaisista tehtävistä positiivisena asiana. Heidän mukaansa osa Gülenin kannattajista on Turkin lähihistoriassa syyllistynyt rikoksiin ja epäoikeudenmukaiseen toimintaan.

Elokuun viides päivä nähdään erittäin tärkeänä virstapylväänä, sillä Moody’s tekee silloin Turkin luottoluokituksen. Joidenkin haastateltavien mukaan Turkin tilannetta liioitellaan mediassa ja luottoluokitusta laskettiin liian hätäisesti.

Haastateltavien näkemys politiikan vaikutuksesta talouteen

Tällä hetkellä Turkissa on hyvin poikkeuksellinen ajanjakso. On selvää, että hallituksen ja parlamentin toiminta maan tilanteen stabilisoimiseksi hätätilan aikana tulee olemaan hyvin ratkaiseva. Seuraavat kuukaudet ovat hyvin merkittäviä ja tilannetta on hyvä seurata tarkasti.

Suomalaisyritysten edustajat kertovat, että Turkin eri puolueiden välillä oli selvästi nähtävissä kahtiajako ennen vallankaappausyritystä: syvä poliittinen vastakkainasettelu hallituspuolueen ja tärkeimpien oppositiopuolueiden välillä. Reaktiona vallankaappausyritykseen kaikki poliittiset johtajat ovat osoittaneet parlamentaarista solidaarisuutta ja tuominneet vallankaappausyrityksen. Yritykset näkevät solidaarisuuden hallitsevan puolueen ja oppositiopuolueiden välillä yhtenä merkkinä positiivisemmasta tulevaisuudesta.

Liikemiehet mainitsevat, että ulkopolitiikassa Turkki on ryhtynyt normalisoimaan suhteitaan Venäjään ja Israeliin. Tällaiset uudistukset koetaan liike-elämän keskuudessa myönteisenä merkkinä. Poliittisissa keskusteluissa on esillä myös kuolemantuomio, jonka liikemiehet näkevät sisäpoliittisena retoriikkana: tapana miellyttää osaa äänestäjistä. Haastatellut eivät usko, että kuolemantuomion voidaan asettaa voimaan niin helposti miltä se julkisessa mediassa saattaa kuulostaa. Suomalaisyritykset odottavat, että pian Turkin retoriikka myös EU:ta kohtaan tuleen muuttumaan positiivisemmaksi, koska muuta vaihtoehtoa ei ole.

Haastatellut näkevät turkkilaiset nyt yhtenäisempinä kuin aiemmin ja he toivovat tulevaisuuden tuovan positiivisia asioita. Aika on nyt avoin Turkin demokratiakehitykselle. Liikemiehet kokevat vallankaappausyrityksen olleen Turkille suuri riski ja jokaisen osapuolen on opittava läksynsä. Seuraavat kaksi kuukautta he näkevät todella tärkeinä ja kriittisinä. Lähiaikoina nähdään mihin suuntaan Turkki on menossa. Demokraattisempaan ja yhtenäisempään, vai jakautuuko maa yhä enemmän kahtia? Heidän mielestään maassa tarvitaan oikeita demokraattisia parannuksia ja presidentin tulisi edustaa koko kansaa eikä vain 50:tä prosenttia.

Paljon liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

Turkki sijaitsee geopoliittisesti strategisella alueella idän ja lännen välissä. Maan yksityinen sektori on dynaaminen sekä hyvin kehittynyt ja julkisen sektorin talous on tasapainossa. Kulutus paikallisten ihmisten keskuudessa kasvaa ja hallitus käynnistää uusia rakennus- ja kehitysprojekteja. Tietoteknologiahankintojen määrä kasvaa. Lähitulevaisuudessa Turkissa tarvitaan suuria digitaalisen sektorin infrastruktuuriratkaisuja.

Tutkimus- ja kehitystoimintaan panostetaan Turkissa tällä hetkellä paljon. Suomalaisyrityksillä on hyvät mahdollisuudet yhteistyöhön Turkissa. Suomalaiset voisivat viedä Turkkiin tutkimus- ja kehitysosaamista, jossa on paljon työvoimaa sekä tuotantoa.

Turkki on maailman toiseksi suurin rakentaja heti Kiinan jälkeen. Turkkilainen rakennusliiketoiminta on suurteollisuutta ja suomalaiset kustannus- ja energiatehokkuusratkaisut ovat tervetulleita liikekumppaneita turkkilaisille rakennusyrityksille. Turkki tekee tällä hetkellä maailman mittakaavassa suuria terveydenhuoltoon liittyviä investointeja. Uusien terveydenhuoltoon liittyvien investointien kokonaismääräksi on arvioitu 14 miljardia dollaria seuraavien 5-8 vuoden aikana.

Turkin yksityinen opetussektori on kasvussa ja koulut tarvitsevat myös huonekaluja. Tällä hetkellä turkkilaiset yksityiskoulut ostavat kouluhuonekaluja jopa Saksasta asti. Suomi voi tarjota yksityiselle koulusektorilla huonekalujen lisäksi osaamistaan opetusteknologiassa: erityisesti matematiikan ja kielten opetuksessa. Kilpailu koulutustarjonnassa kiristyy ja laadukkaasta opetuksesta tulee Turkissa kilpailuvaltti.

Reflektointia

Kukaan ei voi täysin tietää mitä tulevaisuus tullessaan tuo, mutta toivo pitkällisten pitkäaikaisen poliittisen tilanteen parantumisesta elää kaikkien haastattelemien liikemiesten keskuudessa. Vallankaappausyritys oli vakava uhka maan demokratialle ja se loi hämmennystä liike-elämässä, taloudessa sekä politiikassa.

Turkki panostaa suuriin kehityshankkeisiin ja kulutusyhteiskunta kasvaa. Maahan rakennetaan jatkuvasti uusia suuria ostoskeskuksia, lentokenttiä ja sairaaloita. Vallankaappausyrityksen negatiiviset vaikutukset talouteen nähdään väliaikaisina ja lyhytkestoisina. Suomalaisyritysten liiketoiminta on käynnissä tavalliseen tapaan ja he näkevät tulevaisuuden positiivisena. Osa heistä on juuri tekemässä uusia investointeja Turkkiin.

Erikokoiset yritykset reagoivat vallankaappausyritykseen ja sen jälkeiseen aikaan eri tavoin. Välitön reaktio vaihtelee yrityksen koosta ja parhailla meneillään olevista projekteista johtuen. On selvää että Turkissa meneillään olevat suuret projektit etenevät poliittisista tilanteista huolimatta normaalisti. Ne eivät viivästy eikä rakentamista lykätä. Isot valtiolliset hankinnat, kuten lentokentät, joka tapauksessa valmistuvat ajoissa, ja suuryritykset, jotka ovat mukana tällaisissa projekteissa tuskin huomaavat mitään muutosta liiketoiminnassaan. Keskikokoiset projektit voivat viivästyä ja yksityiset sijoittajat mahdollisesti odottavat hieman tilanteen selkiytymistä. Pienyritykset, varsinkin Turkkiin saapumista suunnittelevat uudet yritykset, oletettavasti ovat varovaisimpia ja epäröivät eniten markkinoille saapumista.

Kaikkien tapaamisten jälkeen oli selvästi nähtävissä, että yleiskuva Turkin taloudellisesta tulevaisuudesta oli suomalaisyrityksillä hyvin yhtenäinen: Turkki toipuu nopeasti kriiseistä ja elämä palautuu ennalleen hyvin pian. Aistittavissa oli selvästi toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Hyvä tilaisuus myydä ja markkinoida puurakentamis- ja muotoiluosaamista

Istanbulissa järjestetään 30. syyskuuta 2016 Finland-Turkey Wood Day, jossa yhtenä päivän teemoista on myydä ja markkinoida suomalaista puurakentamisosaamista sekä muotoilua turkkilaisille. Tapahtuma on ilmainen ja suomalaisten yritysten kannattaa hyödyntää tilaisuutta markkinoidakseen ja myydäkseen osaamistaan sekä verkostoituakseen Turkin suurilla markkinoilla.

Lisätietoa ja linkki rekisteröitymiseen löytyy täältä.

Istanbulissa on mahdollisuus tutustua maailman suurimpaan huonekalukeskukseen MASKO:oon. Alueella on 778 huonekaluyritystä. Katso MASKO video.

Kommentit

Marja-Leena 7 vuotta sitten

Kiinnostaisi tietää, että ovatko haastatellut suomalaisten yritysten edustajat suomalaisia vaiko turkkilaisia?

Avatar photo Arto Mankinen 7 vuotta sitten

Haastatellut suomalaisyritysten edustajat ovat Turkin kansalaisia.