Digitaalisuuden saloja, olympiamitalisti ja #metoo

1

Rohkeat henkilökohtaiset päätökset ja tieto voivat horjuttaa vallankäytön linnakkeita

Selaillessani Kreikan julkisen hallinnon tuoretta digitalisointisuunnitelmaa, minulle kirkastui maan hallinnon puutteellisten järjestelmien laajuus. Kaikki tärkeimmät julkiset tietokannat yhdistävä keskusjärjestelmä on vasta suunnitteilla, jotta kansalaisia ja yrityksiä koskevat perustiedot olisivat kaikkien tarvittavien viranomaisten käytettävissä. Nämä muutokset tulevat säästämään kaikkien aikaa turhalta byrokratialta. Monella on varmasti turhauttavia kertomuksia jonottamisesta eri virastoissa saadakseen toisen viranomaisen vaatimia todistuksia – eikä tietoja tarkisteta vain henkilötunnuksen  perusteella – kuten esimerkiksi Suomessa.

Nämä aukot digitaalisessa infrastruktuurissa ovat johtaneet myös puutteelliseen valvontaan ja pieniin vallan keskittymiin eri yhteiskunnan aloilla, joihin valvova käsi ei ole yltänyt. Joissain vallan väärinkäytöstapauksissa voi tekijä saada poliittista selkänojaa yksittäisiltä poliitikoilta eikä heidän temppuihinsa puututa ellei tapaus vuoda julkisuuteen.

Olympiakullan varjossa

Kreikkaa on kuohuttanut parin kuukauden ajan entisen, kaksi olympiamitalia kaulaansa saaneen naispurjehtijan rohkea julkinen ulostulo 23 vuoden takaisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuolloin urheilija oli parikymppinen tyttönen ja tekijä yksi purjehdusliiton hallituksen jäsenistä, joka kaikkien näiden vuosien jälkeen oli yhä liiton johtoportaassa. Nyt jo keski-iän saavuttanut kahden lapsen äiti rohkaistui kertomaan tapahtumasta, jotta asioihin saataisiin muutosta purjehdusliitossa. Hän antoi myös esimerkkiä muille naisille – ja jopa miehille – avautua kokemastaan hyväksikäytöstä ja rohkaistua ilmoittamaan niistä oikeusviranomaisille.

Puolustusvoimien palveluksessa oleva olympiavoittaja ei voinut olla etukäteen varma saamastaan tuesta tai mahdollisesta julkisesta kritiikistä. Psykologisen tuen avulla hän oli valmistautunut tulevaan julkiseen pyöritykseen, vaikka varsinainen rikos olikin jo vanhentunut Kreikan lakien mukaan.

Toinen tapaus purjehdusympyröissä

Olympiavoittajan avustuksella saatiin tietoa myös alaikäiseen purjehtijaan kohdistuneesta hyväksikäytöstä. Toimijana oli tässä tapauksessa 11-vuotiaasta lähtien tyttöä valmentanut mies, joka oli urheilijaa 16 vuotta vanhempi. Kyseinen valmentaja myönsikin julkisesti olleensa rakastunut alaikäiseen valmennettavaansa ja ehdottaneensa tytölle avioliittoa tämän tultua täysi-ikäiseksi. Vaatimattomista oloista kotoisin oleva tyttö ei uskaltanut puhua asiasta vanhemmilleenkaan ennen kuin oli 14-vuotias – rakkaan urheiluharrastuksen menettämisen pelossa. Tällöin tytön isä olikin tehnyt asiasta rikosilmoituksen poliisille mutta valmentaja oli vapaalla jalalla. Urheilija on nyt parikymppinen ja uskaltautui tekemään tapahtuneesta rikosilmoituksen oikeusistuimeen olympiavoittajan antaman esimerkin myötä.

Raiskauksen määrittely uusiksi

Kreikan rikoslainsäädännön määrittelyä raiskauksesta muutettiin nykyaikaa vastaavaksi noin puolitoista vuotta sitten. Muutoksen myötä lain piiriin kuuluu nyt myös ilman suostumusta tapahtunut sukupuoliyhteys. Aikaisempi käytäntö esti monia uhreja tekemästä ilmoitusta viranomaisille, kun uhrin piti pystyä esittämään ruumiissaan olevia väkivallan teon jälkiä oikeuslääkärin todistamana. Siten lainsäätäjä ei ottanut ollenkaan huomioon psykologista painostusta tai muuten uhrin kannalta valtaa käyttävän tekijän toiminnan kriminalisoimista. Aikaisemmin koko prosessi oli myös psyykkisesti raskas poliisikuulusteluineen ja oikeusistuimessa vakuutteluineen, ettei omalla pukeutumisellaan tai käyttäytymisellään ollut antanut aihetta tapahtuneeseen. Ei ihme, että nämä urheilijat eivät olleet kääntyneet oikeusistuimen puoleen. Tapausten julkinen puiminen olisi voinut vaikeuttaa heidän urheilu-uraansa ja perheen perustamismahdollisuuksia

Nopea reagointi paljastuksiin

Maan poliittisten päättäjien välitön reagointi näihin julkisuuteen nousseisiin tapahtumiin oli positiivista. Syytetty purjehdusliiton luottamushenkilö erotettiin heti hallituspuolueen jäsenyydestä ja purjehdusliiton johtokunnasta. Syytetty valmentaja puolestaan pidätettiin kuulusteluja ja oikeudenkäyntiä varten, koska hänen rikoksensa ei ollut vielä vanhentunut. Purjehdusliiton julkinen rahoitus keskeytettiin, kun tunnettu miespurjehtija oli jo aikaisemmin tehnyt ilmoituksen liiton epäasiallisesta toiminnasta. Myös yksityiset sponsorit lopettivat liiton rahoituksen, kunnes tutkinta olisi saatu valmiiksi.

#Metoo

Urheilijan rohkean paljastuksen myötä on muitakin kreikkalaisnaisia uskaltautunut purkamaan tuntojaan kokemastaan epäasiallisesta käytöksestä. Näissä uusissa tapauksissa on kyse ollut pääasiassa luovista aloista. Näyttämökulissien ja kameroiden takana on ilmennyt monenlaisia vääryyksiä tai hyväksikäyttöä, joista on jouduttu vaikenemaan uhkailujen ilmapiirissä ja työtilaisuuksien menettämisen pelossa. Kun hiljaisuuden pato on saatu murrettua, on uusien tekijöiden kynnys – toivottavasti – korkeampi edes yrittää.

Yhteiskunnan avoimuuden tärkeys

Päätösvaltaa sisältävien virkojen ja luottamustoimien avoimet valintaprosessit ovat tärkeitä kaikkialla ja erityisesti täällä Kaakkois-Euroopassa, jossa on totuttu pääsemään merkittävään asemaan myös poliittisilla suhteilla eikä niinkään omilla ansioilla. Kun valtaa saanut henkilö tekee selväksi yhteistyökumppaneilleen että hänellä on poliittista selkänojaa toimia, ei mahdollisiin väärinkäytöksiin uskalleta helposti puuttua kyseisen puolueen ollessa vallassa. Kun Kreikan hallinnon digitalisointi on saatu tyydyttävälle tasolle ja tietoa on siten saataville kaikille avoimesti, vähentyvät mahdollisuudet toimia virallisen järjestelmän ja valvonnan ulkopuolella huomattavasti. Se lisää yhteiskunnan yhdenvertaisuutta ja meritokratiaa olkoonpa kyse sitten urheilusta, kulttuurista tai politiikasta.

 

 

Kommentit

Marjut Katoniemi-Kutsuridis 3 vuotta sitten

Todella kaivattu blogikirjoitus tämän hetken #metoo tilanteesta Kreikassa. Seuraan aktiivisesti Kreikan uutisia ja tämä #metoo tilanne vetää kyllä mielen apeaksi koko Kreikan alueelta. Kreikassa asuneena yli 20 vuotta täytyy sanoa,että eräillä henkilöillä on peiliin katsomisen paikka ja edelleen hakeutuminen terapiaan!!!