Kohti vihreämpää Ateenaa

Koronaviruksen rajoittama elämä neljän seinän sisällä antoi hieman malttamattomillekin kreikkalaisille tilaisuuden miettiä valintojaan uusin silmin.  Ulkona liikkuminen rajoitettiin lähes kahden kuukauden ajan vain välttämättömiin menoihin. Käynnit kaupassa, lääkärillä tai apteekissa olivat yhtäkkiä niitä päivän kohokohtia, joihin piti valmistautua oma ja muiden suojelu silmällä pitäen.

Ulkoilu oli sallittua rajoitusten voimassa ollessa kodin läheisyydessä turvallisin etäisyyksin. Siten päivän kävely- tai pyörälenkistä oli monelle ainut tapa purkaa ylimääräistä energiaa. Kuntosaleista oli viime vuosina tullut niiden edullisuuden vuoksi suosituin tapa pitää fyysistä kuntoa yllä. Niiden suljettua ovensa koronan takia yhä useampi kaupunkilainen kaivoi varastossa olleen polkupyörän esille tai päätti tutustua lähiympäristöön kävellen. Moni kaupunkilaislapsi oppi tänä keväänä ajamaan pyörällä koulujen ollessa suljettuina ja liikenteen ollessa minimissä. Usean aikuisenkin näki ottavan ensituntumaa pyörällä ajoon satulan ollessa sen verran matalalla, että jalat sai hetkessä tueksi tasapainon horjahtaessa.

Keskustan kävelyreitti

Pyörien käytön lisääntyminen huhti-toukokuussa antoi pontta myös Ateenan keskustan liikennejärjestelyiden viherryttämiselle. Ateenan kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman lähes seitsemän kilometrin pituisen kävelyreitin käyttöön otosta keskustan arkeologisten nähtävyyksien tuntumassa. Ennen pysyvien liikenneratkaisujen tekemistä keskustaan, aiotaan pilottina kokeilla kesän aikana pienemmällä alueella ajokaistojen muutosten vaikutusta liikenteen sujuvuuteen. Reilun vuoden sisällä on Ateenan ydinkeskustaan hahmottumassa leveämpiä jalkakäytäviä, pyöräteitä ja enemmän kävelykatuja.

Kun keskustan kauttakulkuliikennettä rajoitetaan ja ohjataan siirtymään isoille ohikulkuväylille, tulee myös kävellen ja pyöräillen liikkuminen olemaan miellyttävämpää vähentyneiden pakokaasujen ansioista.

Hellenikon alueen muodonmuutos

Eniten pääkaupunkialueen kokonaiskuvaa tulevat kuitenkin muuttamaan suunnitteilla oleva isot investoinnit entisen lentokentän, Hellenikon, alueelle. Kuuden neliökilometrin kokoinen alue Ateenan eteläisten asumalähiöiden kupeessa lähellä merta sai odotella pitkään yhteisymmärryksen löytymistä sen käyttötarkoituksesta.

Kreikkalainen kiinteistöyhtiö, Lamda Development, allekirjoitti sopimuksen Kreikan valtion kanssa alueen kehittämisestä jo vuonna 2014. Ennen kuin sopimus saatiin ratifioitua Kreikan parlamentissa, kului neljä vuotta. Näin ison alueen uudelleen kaavoittaminen kaupunkialueella, raskas byrokratia, alueen arkeologisten löydösten kohtalon turvaaminen sekä lähialueiden asukkaiden epäluuloisuus hidastivat projektin edistymistä. Investointisuunnitelman ensimmäisen vaiheen käynnistymistä odotetaan kuitenkin ihan näinä päivinä, kun purkuluvan saaneet hyödyttömät rakennukset hajotetaan.

Yksi Hellenikon alueen vetonauloista tulee olemaan parin neliökilometrin laajuinen puisto, joka puu- ja pensasistutuksineen lisää rantavyöhykkeen vihreyttä. Onpa tarjolla myös varjoisia levähdyspaikkoja keskikesän kuumuuteen, jos täydet uimarannat eivät houkuttele. Ulkoilumahdollisuudet lisääntyvät huomattavasti arviolta 50 kilometrin pituudelta rakennettavista pyörä- ja kävelyteistä, vuoden 2004 olympialaisten kilpailupaikkojen kunnostamisesta yleiseen käyttöön sekä muista ulkofasiliteeteista.  Alueen läheisyydessä asustavana ovat henkilökohtaiset odotukseni korkealla viheralueen ja liikenteeltä turvassa olevien liikuntamahdollisuuksien lisääntymisestä.

Hellenikon kokonaisinvestoinnin kannattavuus saavutetaan luonnollisesti kiinteistöjen rakentamisen ja säilytettävien rakennusten hyödyntämisten kautta. Alueelle on nousemassa muutama iso kauppakeskus, kasino, hotelleja, toimistorakennuksia ja luksusasuntoja keskimääräistä väljempään rakennettuina. Eero Saarisen aikoinaan suunnittelema lentoterminaali on säilytettävien rakennusten joukossa, ja se kunnostetaan näyttelykäyttöön. Toimistorakennusten ja liiketilojen valmistumisen myötä iso määrä työpaikkoja siirtyy eteläiseen osaan kaupunkia hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Imittos-vuoren suojelu

Lisää vihreyttä Ateenaan on saavutettavissa metsitysprojektien kautta. Ateenan itäistä reunaa kulkeva Imittos –vuori on joutunut historiansa aikana useiden tuhopolttojen ja tulipalojen kohteeksi kuuman ilman kuivattavan maaston helpottamana. Paloissa tuhoutunutta puustoa ei ole saatu korvattua systemaattisesti uusilla taimilla vaan toiminta on jäänyt enemmänkin ajoittaisten lahjoitusten varaan.

Viime syksynä vuorta ympäröivän seitsemän asuinalueen pormestarit päättivät tehdä yhteistyötä metsäpalojen ennaltaehkäisemiseksi ja palaneiden alueiden uudelleen metsittämiseksi. Siten on toivoa, että vuoren rinteitä saada viherrettyä lisää ainakin asuinalueiden läheisyydessä. Vuorijono on kaikkiaan 23 kilometriä pitkä ja leveydeltään 4-6 km, joten yhteistyötä ja kansalaisten vapaaehtoista panosta tarvitaan.

Saastuttavien lähteiden vähentäminen

Ateenan ja koko Kreikan päästöjen vähenemiseen tulevat vaikuttamaan suunnitelmat sähköllä toimivien autojen ja bussien edistämisestä liikennemuotoina. Kreikan vanhat, ilmaa saastuttavat ruskohiilivoimalat aiotaan sulkea vuoteen 2023 mennessä. Voimaloiden tuottama energia on tarkoitus korvata uusiutuvilla energialähteillä mahdollisimman pitkälle. Maakaasu tulee olemaan myös välikauden energialähteenä.

Kertakäyttömuovien kieltäminen tulee vähentämään meren saastumista sekä virkistyskäytössä että lautasellekin päätyvän ruuan mikromuovipitoisuuksina. Ateenan länsireunamalla olevista avoimista kaatopaikoista yksi ympäristöä saastuttava lähde on saatu suljettua. Kaatopaikan tilalle ollaan rakentamassa isoa aurinkopuistoa puuistutuksineen ja ympäristökeskuksineen myös koulujen käyttöön. Samalla suunnalla olevan Ateenan toisen avoimen kaatopaikan lopetus jää kuitenkin vuoteen 2023. Kierrätys on saatava vietyä pidemmälle ja jätteiden hyödyntämisinvestoinnit toteutettua, jotta kaatopaikalla päätyvät jätemäärät saadaan minimoitua.

 

Leave a Reply