Team Finland Knowledge -harjoittelu Buenos Airesissa

Tänä vuonna Buenos Airesiin saapui järjestyksessään toinen Team Finland Knowledge -harjoittelija. Pandemiatilanteen vuoksi edustustolla ei ollut hetkeen harjoittelijoita ollenkaan, mutta haasteista huolimatta toukokuussa saapui ensimmäinen korkeakouluharjoittelija. TFK-harjoittelija työskentelee suurlähetystössä kuten muutkin korkeakouluharjoittelijat, mutta työtehtävät keskittyvät koulutukseen ja tieteeseen.

Reserva Ecológica Costanera Sur, Buenos Aires. Kuva: Rosa Märkjärvi

Vuoden 2018 lopulla käynnistynyt Team Finland Knowledge -verkosto perustettiin edustamaan suomalaista korkeakoulutusta ja tutkimusta Euroopan rajojen ulkopuolella. Verkosto luotiin osana suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjauksia 2017–2025 ja sen toimeenpano on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoministeriön yhteistyönä, yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. Globaalin verkoston tarkoituksena on tukea ja vauhdittaa suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä. Tämä lisäksi erityisasiantuntijoiden tehtäviin kuuluu osaamisen koulutusinnovaatioiden edistäminen sekä osaajien houkuttelu. Verkosto tekee siis samalla myös maakuvatyötä.

Suomella on koulutuksessa ja tutkimuksessa vastuullinen rooli ja tavoite olla näkyvämpi toimija globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Verkoston tavoitteena on täten olla hyödyksi myös asemamaille ja -alueille. Verkoston korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijat eli TFK-erityisasiantuntijat sijoittuvat Suomen edustustoihin Buenos Airesin lisäksi Washingtonissa, Moskovassa, New Delhissä, Pekingissä, Pretoriassa, Singaporessa sekä Abu Dhabissa. Buenos Airesin, Abu Dhabin, Pretorian ja Singaporen erityisasiantuntijoiden tehtävät ovat alueellisia.

Buenos Airesissa on toiminut lokakuusta 2018 lähtien TFK-erityisasiantuntija Emilia Ahvenjärvi, jonka tehtävät painottuvat Latinalaisen Amerikan Southern Cone alueelle Argentiinaan, Uruguayhin ja Chileen. Team Finland yhteistyön kautta tehtäviä on myös Perussa, Kolumbiassa ja Meksikossa. Tavoitteena on Latinalaisen Amerikan tuntemuksen lisääminen Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten keskuudessa ja näiden vahvempi näkyvyys ja monipuolisempi läsnäolo alueella. TFK-erityisasiantuntija pyrkii edistämään myös suomalaisten toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta nämä yhdessä olisivat vahvempia toimijoita Latinalaisessa Amerikassa.

Buenos Aires. Kuva: Rosa Märkjärvi

TFK-harjoittelijana työskentelen eristyisasiantuntijan apuna Buenos Airesin edustustossa. Lisäksi osallistun edustuston muihin tehtäviin tarvittaessa. Oma tehtäväni on myös alueellinen, eli olen päässyt tutustumaan korkeakoulu- ja tiedekenttään koko Latinalaisessa Amerikassa ja samalla olen perehtynyt toimintaan myös Suomessa. On myös ollut mielenkiintoista kuulla uutisia TFK-verkoston toiminnasta ympäri maailmaa. Lisäksi työssä yhdistyy julkinen ja yksityinen sektori: olen tutustunut esimerkiksi monien yritysten ja ministeriöiden toimintaan.

TFK-harjoittelu on Opetushallituksen rahoittama EDUFI-harjoittelu. Harjoittelu kestää kuusi kuukautta ja sen voivat suorittaa opiskelijoiden lisäksi myös vastavalmistuneet. Itse olen viime vuonna valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri. Pääaineenani oli valtio-oppi mutta opiskeluhistoriani on kirjava. Taustana minulla oli korkeakouluharjoittelu Suomen suurlähetystössä Pariisissa. TFK-harjoittelu sopiikin useiden eri alojen opiskelijoille, sillä työ tarjoaa näköalanpaikan korkeakoulutuksen, tieteen ja innovoinnin alojen laajaan toimintaan.

Työtehtäväni ovat olleet todella mielenkiintoisia: aihepiirit ovat vaihdelleet aina opettajankoulutuksesta tekoälyyn. Harjoittelun aikana on tarkoituksena syventyä vapaavalintaiseen teemaan ja kirjoittaa oma raportti aiheesta. Olen kiinnostunut tasa-arvoasioista, joten valitsin aiheekseni sukupuolten välisen tasa-arvon korkeakoulu- ja tiedekentällä Latinalaisessa Amerikassa. Haastattelin raporttiani varten useita tahoja Argentiinassa ja Kolumbiassa ja tapasin Argentiinan akateemisella kentällä tasa-arvon puolestapuhujana tunnetun Universidad Nacional de Nordesten rehtorin Delfina Veiravén. Kirjoitin aiheesta myös TFK-verkoston blogiin korkeakoulutuksen ja tieteen kansainvälistymisestä, jossa fokuksenani oli Argentiinan tilanne: Naiset Argentiinan korkeakoulu- ja tiedekentällä – tulevaisuus näyttää lupaavalta.

Tapaaminen Universidad Nacional de Nordesten rehtorin Delfina Veiravén kanssa. Kuva: Rosa Märkjärvi

Harjoitteluni aikana olen tutustunut monien eri toimijoiden yhteistyöhön ja seurannut keskusteluja esimerkiksi kehitysrahoittajatahojen kanssa. Olen myös tukenut verkottumista moniin toimijoihin ja avustanut kansainvälisten online-tapahtumien järjestämisessä. Oli todella mielenkiintoista olla mukana järjestämässä esimerkiksi CILAC 2021 side-event webinaaria ”From research-based knowledge to sustainable societies”, joka toteutettiin Suomi-Latinalainen Amerikka yhteistyönä. Oli suorastaan jännittävää seurata, miten tuoda yhteen puhujat ja osallistujat ympäri maailmaa ja lisätä vielä simultaanitulkkaus mukaan esitykseen.

COVID-19 pandemia meinasi estää minunkin harjoitteluni. Pandemia on runnellut Argentiinaa rajusti ja aluksi maa pysyi visusti suljettuna. Harjoittelun järjestäminen oli todella haastavaa esimerkiksi maahantulorajoitusten vuoksi, mutta Opetushallituksen Jaana Mutasen, oman ohjaajani Emilia Ahvenjärven ja suurlähettiläs Kirsi Vanamo-Santacruzin sekä monien muiden henkilöiden joustavuuden ja yhteistyön ansiosta harjoitteluni lopulta onnistui suureksi ilokseni. Suurlähetystössä on mahtava ilmapiiri ja Buenos Aires on upea kaupunki. Harjoittelu etä-yhteyksien kulta-aikana on toki ollut normaalista kaukana, mutta kokemuksena erittäin merkittävä.

Rosa Märkjärvi