Kuntavaalit moldovalaisittain

Moldovassa järjestetään paikallisvaalit lokakuun 20. päivä. Tiedonpuutteen vuoksi moni joutuu tekemään äänestyspäätöksen hatarilla perusteilla.

Moldovalainen kansalaisjärjestö Primaria MEA haluaa vahvistaa vuorovaikutusta kansalaisten ja paikallisvaltuustojen välillä. Kuva: Primaria MEA

Kuvittele, että…

Kuvittele seuraava tilanne mielessäsi. Kunnallisvaalit lähestyvät. Kaduilla on vaalimainoksia vain harvakseltaan muutamia kärkiehdokkaita lukuun ottamatta, sama koskee televisiota. Vaaliväittelyt ovat harvinaisia. Kuvittele vielä, että vaalikoneita ei olisi saatavilla, ja vain harvat ehdokkaat olisivat tavattavissa toreilla tai kauppakeskuksissa. Miten valitsisit ehdokkaasi?

Vaalilistojen tultua julki havaitset, että mukana on joukko uusia puolueita, joiden tavoitteita et tunne. Mistä tietäisit, mitä puoluetta äänestät? Lisäksi olet kuullut uutisista, että vaalitapaa on muutettu hiljattain. Mietit, koskeeko muutos jo näitä vaaleja.

Monet moldovalaiset ovat yllä olevan esimerkin kaltaisessa, hämmentävältä kuulostavassa tilanteessa. On vaaliviikko ja, vaikka vaalikampanjat ovat olleet käynnissä jo kuukauden päivät, näkyvyyttä on lähinnä pienellä joukolla pääkaupungin ja muiden keskeisten kaupunkien pormestareiksi pyrkivillä ehdokkailla. Puolueista esillä ovat vain suurimmat ja varakkaimmat.

Kansalaisjärjestö Primaria MEA tapaamassa Chisinaun lähiöiden asukkaita. Kuva: Primaria MEA.

Pakottaako epätietoisuus ehdokkaista äänestämään tuttavia?

Vaikka kirkko on Moldovan suosituin instituutio, moldovalaiset pitävät pormestareita luotettavimpana poliittisena instituutiona ja paikallisvaltuustoja vähiten korruptoituneena viranomaistahona. Yli puolet pääkaupunki Chisinaussa kyselyyn vastanneista ei kuitenkaan osaa nimetä yhtään kaupunginvaltuutettua. Koko maan tasolla kansalaiset kokevat, että heillä ei ole tietoa paikallisvaltuustojen toiminnasta ja päätöksenteosta.

Itselleen tärkeitä teemoja ajavan ehdokkaan tai puolueen löytäminen ei vaikuta helpolta. Puolueet eivät ole olleet Moldovan itsenäisyyden aikana pysyviä. Poliittiset kriisit ja erilaiset poliittiset pelit ovat kuihduttaneet puolueita samalla, kun uusia puolueita on ilmaantunut kuin sieniä sateella. Osa puolueista on aitoja, osa taas pelinappuloita: muiden puolueiden vallankäytön välineitä haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ehdokkaiden pääsy medioihin ei ole tasapuolista, koska leijonanosa mediaomistajuudesta kytkeytyy kahteen suureen puolueeseen. Harvoilla puolueilla on varaa mainostaa mediassa tai julistein. Kampanjoinnin aktiivisin ja näkyvin osa koittaa tyypillisesti vasta pari päivää ennen vaaleja.

Moldovalaiset ovat myös lopen kyllästyneitä politiikkaan, koska vaalit eivät ole tuoneet muutosta elämänlaatuun. Kansalaisjärjestöjen mukaan moni kokeekin ainoaksi ratkaisuksi äänestää paikallisvaaleissa tuttua henkilöä. Tämä voi osittain selittää korkeaa luottamusta paikallispoliitikkoihin.

Kansalaisjärjestö Primaria MEA:n tiimi. Kuva: Primaria MEA.

Nuoret muutoksentekijöinä

Nuorten aikuisten perustama kansalaisjärjestö Primaria MEA on herännyt ongelmaan ja haluaa edesauttaa vuorovaikutuksen vahvistamista äänestäjien ja paikallispäättäjien välillä. Järjestö kerää tietoa ehdokkaiden vaaliteemoista Chisinaun lähiöissä ja tuo tiedot äänestäjien saataville.

Vaalien jälkeen järjestö jatkaa valtuustojen ja kaupunkilaisten vuorovaikutuksen edistämistä välittämällä tietoa valtuustojen toimista sekä tuomalla valtuustot ja kaupunkilaiset yhteen tapaamisiin.

Primaria MEA-järjestön kaltaiset nuoret ovat osoitus toivosta, joka runsaasta maastamuutosta kärsivällä Moldovalla on. Moldovasta löytyy aktiivisia ja koulutettuja nuoria, joilla on halu vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä ja edistää demokraattisia periaatteita sen sijaan, että he lähtisivät muualle parempien elinolojen perässä.

Suomen Suurlähetystö Bukarestissa tukee Primaria MEA:n toimintaa paikallisen yhteistyön määrärahasta vuosina 2019–2020.