Afrikan maat panevat kuntoon verotustaan

Afrikalle verotus on kynnyskysymys. Mailla on runsaasti reursseja, mutta ulosvirtaavat verotulot ja rahavirrat on saatava maanosan oman kestävän kehityksen rahoittamiseen.

Afrikan verohallintojen yhteistyöjärjestön ATAFin neuvoston puheenjohtaja Zimbabwesta tiivisti asian näin: ”Africa is too rich to be poor ”.

Afrikan maiden yhteistyö veroasioissa kasvaa ja tuottaa tuloksia. Täällä Loméssa ATAFin järjestämän Second International Conference on Tax in Africa pääaiheena on laittomien rahavirtojen hillitseminen.

Suomi on ATAFin merkittävä rahoittaja, ja osallistuin Loméssa ATAFin rahoittajakokoukseen. Oli mielenkiintoista kuulla Afrikan maiden verotuksen haasteista ja ratkaisuista suoraan mailta itseltään. Iso yhteisten toimintatapojen uusimiseen liittyvä haaste on OECD:n johdolla uusittujen verojen välttelyä ja voittojen siirtoa koskevien sääntöjen toimeenpano (BEPS).

FB_20151023_19_32_13_Saved_Picture

Ratkaisuja laittomien rahavirtojen hillitsemiseksi esittivät yhdessä Presidentti Mbekin panelin edustaja ja ATAFin tutkimusjohtaja. Yritysten omistuksen avoimuus ja maakohtainen verotus, kansainvälisten verosääntöjen uudistaminen, verotietojen vaihto sekä verohallintojen kapasiteetin ja maiden sopimusneuvottelutaidon vahvistaminen ovat kärjessä.

Togo näyttää esimerkkiä

Keskuteluissa painotettiin erityisesti verohallintojen uudistamista ja niiden yhteistyötä tullin kanssa. Isäntämaa Togo näyttää esimerkkiä: Togossa vero- ja tullihallinnot yhdistettiin vuonna 2014. Näin pystytään pureutumaan tehokkaammin sekä monikansallisten yritysten sisäisen siirtohinnoittelun väärinkäyttöön että yritysten väliseen viennin ja tuonnin väärinlaskutukseen.

Nämä ilmiöt yhdessä muodostavat 60 -70 prosentttia kaikista Afrikan laittomista rahavirroista. Niiden arvioidaan nousevan vuosittain 50 – 100 miljardiin dollariin.

Loput Presidentti Mbekin panelin laittomasti ansaituksi, siirretyksi tai käytetyksi rahaksi määrittelemistä rahavirroista tulevat rikollisesta toiminnasta. Näitä ovat mm. huumeden ja aseiden salakuljetus sekä korruptio. Väärinlaskutus tarkoittaa tuotteiden yli- tai alihinnoittelua, tai niiden määrän tai laadun vääristelyä.

Yhteistyö säästää resursseja

Kuulen myös Afrikan omista innovaatioista. Parhaana palkittiin Kenia mobiili- innovaatiostaan. Kenialaiset veronmaksajat voivat nyt tehdä veroilmoituksen ja hoitaa kaiken asioinnin veroviranomaisen kanssa mobiilisti. Tämä on luontevaa kehitystä maassa, joka ensimmäisenä maailmassa otti käyttöön mobiilin pankkitoiminnan.

Tansanian, Ruandan ja Kenian veroasiantuntijoita palkittiin aktiivisesta vaikuttamisesta juuri valmistuneessa BEPS- työssä.

Yhteistyöllä päästään pitkälle, kun kapasiteetin puutteet korvataan keskinäisella kokemusten jakamisella ja parhaiden käytäntöjen kokoamisella kaikkien käyttöön.

Mallisopimusten ja esimerkiksi siirtohinnoittelua koskevan mallilainsäädännön kehittäminen yhdessä säästää resursseja. Tätä työtä vetää 40 Afrikan maan yhteistyöjärjestö ATAF. Siitä on kuudessa vuodessa kehittynyt keskeinen alueellinen toimija ja Afrikan äänitorvi, kun globaaleja verosääntöjä uudistetaan kansainvälisissä neuvotteluissa.