Anna Lindh -säätiö – kulttuurien välistä dialogia ja pehmeää diplomatiaa

Välimeren alueen pohjoiset ja eteläiset rannat yhdistävät kulttuureja, jotka ovat sekä lähellä että kaukana toisistaan. Maantieteellisesti toisiaan lähellä sijaitsevia maita erottavat erilaiset kehitystasot ja näkemykset. Anna Lindh -säätiö perustettiin kymmenen vuotta Barcelonan prosessin perustamisen jälkeen edistämään alueen kulttuurista vuorovaikutusta ja vaikuttamaan poliittisesti pehmeän diplomatian avulla. Barcelonan prosessia juhlistetaan tänä vuonna 28.-29.11. Barcelonassa.

ALF:n henkilökunta, kruununprisessa Rym Ali sekä säätiön puheenjohtaja, Mari Neuvonen Alexandria, 22.9.2021 Kuva: Hoda Omera / ALF, Egypti

Anna Lindh -säätiön (Anna Lindh Foundation, ALF) toiminnasta on muotoutunut tärkeä väline kamppailussa alueellisia ja globaaleja haasteita vastaan ja tuomaan Välimeren rantoja lähemmäksi toisiaan. Olen toiminut tämän vuoden kesästä lähtien Anna Lindh -säätiön puheenjohtajana.

Barcelonan prosessin vuosittaiset juhlallisuudet muistuttavat meitä myös ALF:n tärkeästä tehtävästä Välimeren alueella. Säätiö tuo yhteen 4000 jäsenjärjestöä ja yksityishenkilöä 42 maasta, Välimeren pohjois- ja eteläpuolilta. ALF:n päämaja ja sihteeristö sijaitsevat Alexandriassa, missä pääsin itsekin vierailemaan syksyn alussa, yhtenä ensimmäisistä virkamatkoistani pandemian jälkeen. Toimin puheenjohtajana säätiötä hallinnoivan, jäsenvaltioiden edustajista koostuvassa johtokunnassa. Säätiön presidenttinä toimii Jordanian kruunuprinsessa Rym Ali ja toiminnanjohtajana espanjalainen Josep Ferré.

Maantieteellisesti pitkästä välimatkasta huolimatta Suomi on yhteydessä Välimeren alueeseen ennen kaikkea Välimeren unionin kautta, johon kuuluu 42 maata ympäri Välimerta ja Eurooppaa. Unionin juuret ovat vuoden 1995 Barcelonan prosessissa, jonka tarkoituksena oli vahvistaa Euro-Välimeri -alueen yhteistyötä. Anna Lindh -säätiö perustettiin vastaamaan unionin kulttuurisesta ulottuvuudesta ja tätä tärkeää työtä jatkamme edelleen.

Anna Lindh Säätiön uusi johto: toiminnanjohtaja Josep Ferre (vasemmalla), Jordanian kruunuprinsessa Rym Ali ja säätiön puheenjohtaja, Mari Neuvonen. Kairossa 21.9.201 Hoda Omera / ALF, Egypti

Säätiö, jonka toimintaa kaikki tukevat

Pyrimme rakentamaan säätiön toiminnalla alueen yhteistä tulevaisuutta rauhanomaisin keinoin. Säätiön tavoitteena on ehkäistä ja torjua ääriajattelua ja radikalisaatiota, edistää inklusiivisempaa ja empaattisempaa ajattelua suvaitsemattomuuden sijaan sekä luoda Välimeren alueelle kulttuuri, joka perustuu dialogiin ja yhteisymmärrykseen.

Yksi säätiön merkittävistä tavoitteista on voimaannuttaa nuoria Välimeren alueella ja saada heidän äänensä kuuluviin. Eräs vaikuttava projektimme on ollut säätiön ”Young Mediterranean Voices” -hanke (YMV), joka toimii alustana nuorten väliselle dialogille. Se valmentaa nuoria yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen väittelyn kautta.

Anna Lindh –säätiön toiminta Suomessa

Säätiön tarkoituksena on aktivoida suomalaista kansalaisyhteiskuntaa Välimeren alueen kulttuurien välisessä dialogissa, erityisesti Pohjoisen Afrikan ja Lähi-idän alueen maiden kansalaisyhteiskuntien kanssa. Suomella onkin paljon annettavaa muun muassa digitalisaation ja erilaisten verkkotaitojen hyödyntämisessä. Suomen kansallista verkostoa organisoi Suomen Lähi-idän instituutti FIME ja Suomen verkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 100 jäsentä.

FIMEn toiminnan pääpaino on koulutusten järjestämisessä ja verkostoitumismahdollisuuksissa sekä kansainvälisen verkoston tapahtumista ja avustushauista viestimisessä. Koronapandemian aikana toiminta siirtyi kokonaan verkkoon, FIME järjesti muun muassa virtuaalisen Celebrating Our Diversity –festivaalin ja järjestöfoorumin yhdessä Ruotsin, Saksan ja Libanonin verkostojen kanssa. Lisäksi FIME järjesti kaksi eri kansainvälistä koulutusta, joihin saapui osallistujia yli 20 eri ALF-maasta.

Matkustukseen liittyvistä rajoituksista huolimatta on ollut ilahduttavaa huomata, että virtuaalisissa tapahtumissa on pystytty tulemaan yhteen kansainvälisen verkoston jäsenten kanssa aivan uudella tavalla. Vaikka toki ALF kaipaa edelleen kasvokkaisia kohtaamisia, tukee tämä uusi muoto ALF:n perusideaa kansalaisyhteiskunnan yhteistyön tiivistämisestä Välimeren etelä- ja pohjoispuolilla.