Arktisessa on iskun paikka

Suomi seuraa Yhdysvaltoja Arktisen neuvoston puheenjohtajana toukokuussa 2017. Puheenjohtajuuskausi on kaksivuotinen. Tänä aikana valokeila arktisissa asioissa kohdistuu Suomeen. Tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden esitellä Suomen johtavaa arktista osaamista maailmalle ja samalla kehittää arktista yhteistyötä toivomaamme suuntaan.

Jouni Lukkari ja Sini Harkki toteavat HS-vieraskynässään 14. toukokuuta Suomen arktisen vision olevan pettävällä pohjalla. Kirjoitus keskittyi kuitenkin lähes yksinomaan öljy- ja kaasusektoriin.

Suomen arktinen osaaminen on paljon laajempaa. Se, että 2/3 maailman jäänmurtajista on syntynyt Suomessa tai sisältää suomalaista teknologiaa, on kuitenkin vain jäävuoren huippu. Suomella on monipuolista ja maailman johtavaa osaamista edustavia yrityksiä muun muassa muotoilu- ja suunnittelupuolella, energia- ja ympäristöalalla, lumiteknologiassa, rakentamisessa, koneteollisuudessa sekä digitaalisissa ratkaisuissa.

Arktinen yhteistyö lisää Suomen kansainvälistä vaikutusvaltaa

Suomen puheenjohtajuus tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää arktista yhteistyötä tukemaan pohjoisten alueiden kestävää kehitystä.

Ympäristönsuojelu on Suomelle tärkeää monesta syystä. Arktinen luonto on ainutlaatuinen ja sen säilyttäminen itseisarvo.

Myös taloudelliset seikat puoltavat tätä. Ympäristöonnettomuuksien ennaltaehkäisy on halvempaa kuin vahinkojen korjaaminen.

Arktinen yhteistyö lisää Suomen kansainvälistä vaikutusvaltaa. Yhteistyö lisää myös luottamusta arktisten valtioiden ja alkuperäiskansojen välillä.

Turvallisuuspoliittisesti vakaa ja turvallinen arktinen alue on kaikkien suomalaisten etu. Viime vuosien kiristyneessä maailmanpoliittisessa tilanteessa on huomionarvoista, että yhteistyö Arktisessa neuvostossa on koko ajan sujunut hyvin. Yhdysvallat ja Venäjä ovat olleet työhön sitoutuneita.

Etuja Suomelle

Kuva: arcticroute.com/Flickr.com, cc/licenses/by/2.0
Kuva: arcticroute.com/Flickr.com, cc/licenses/by/2.0

Suomen omatkin edut puoltavat kestävän kasvun hakemista pohjoisesta. Kestävä talouskasvu pitää pohjoisen maaseudun asuttuna, ja taloudellinen yhteistyö edistää arktisen alueen elinvoimaisuutta. Suomalainen arktinen osaaminen luo markkinoita, työtä ja yhteyksiä myös kotimaassa.

Suomen arktinen visio lepää siis vakaalla pohjalla. Päivitetty versio hallituksen arktisesta strategiasta on tarkoitus julkaista syyskuussa.

Tuleva Arktisen neuvoston puheenjohtajuus tarjoaa Suomelle mahdollisuuden viedä arktista yhteistyötä toivottuun suuntaan ja esitellä Suomen osaamista maailmalle. Puheenjohtajuuden hyödyntäminen maksimaalisesti on kaikkien suomalaisten etu.

 

Leave a Reply