Totuuden tuolla puolen

Mikä yhdistää Trumpia, Brexit-kampanjaa ja Venäjän harjoittamaa informaatiovaikuttamista? Totuus. Tai pikemmin se, ettei sillä ole merkitystä.

Kollega Petri Hakkarainen totesi kolumnissaan (HS 9.8.2016), että elämme ”totuuden jälkeistä aikaa”. Tieteen vieroksumisesta on tulossa enemmän kuin hyväksyttävää, siitä uhkaa tulla hyve.

Mitä asialle sitten voi tehdä? Jos vastapuoli nyrkkeilytermein on lisännyt lyijyä hanskoihin ja lyö jatkuvasti vyön alle? Eikö silloin olisi parempi itsekin unohtaa säännöt? Tällainen ajatus on varmaan monella hiipinyt mieleen, kun on pohtinut esimerkiksi, miten reagoida Venäjän harjoittamaan informaatiovaikuttamiseen.

Tämä on mielestäni kyseenalainen ja vaarallinen tie. Aivan samalla tavalla kuin terroristit voittavat, jos terrori-iskujen seurauksena ja niiden pelossa suljemme rajamme ja yhteiskuntamme. Pitkässä juoksussa ja isossa kuvassa vanha totuus pätee kuitenkin edelleen: teot ratkaisevat, eikä viestintä saa mustaa valkoiseksi.

Keskusjohtoisessa maassa, jossa media on tiukasti kontrolloitua, informaatiovaikuttamiskampanjan ohjaaminen on huomattavasti helpompaa kuin demokraattisessa, avoimessa ja moniäänisessä yhteiskunnassa. Sosiaalisen median aikana jokainen voi toimia ”mediana”.

Kuva: Remko Tanis, Flickr.com, cc licenses-by-nc-nd-2.0
Kuva: Remko Tanis, Flickr.com, cc licenses-by-nc-nd-2.0

Jos kerrottu tarina ei vastaa todellisuutta, siltä putoaa pohja jossakin vaiheessa. Trump vaikuttaa Yhdysvalloissa törmäävän tähän. Uusia kannattajia oman ydinryhmän ulkopuolelta ei ilmesty vain muita haukkumalla ja uhkailemalla. Brexit-kampanja onnistui pitkälti siksi, että Bremain-puoli epäonnistui. Media ei onnistunut ampumaan alas virheellisiä väittämiä.

Venäjä on harjoittanut informaatiovaikuttamista Krimin ja Ukrainan operaatioiden yhteydessä ja nyt Syyriassa.  Onko tämä ollut tehokasta? Riippuu, mitä mittareita käyttää. Presidentin suosioluvut ovat korkealla, ja Putinin ote vallasta vaikuttaa vahvistuneen.

Mutta kuinka monta uutta ystävää Venäjä on saanut?

Hienoa on, että tietoisuus informaatiovaikuttamisesta on lisääntynyt Suomessa. Aihe on ollut laajasti esillä mediassa ja keskusteluissa. Meidän on demokraattisessa sanavapautta vaalivassa maassa hyväksyttävä, että vaihtoehtomediat eivät MV-lehteen lopu, ja uusi päivä tuo uuden some-gaten.

Järjestelmämme ei ole täydellinen, mutta se on selvästi kaikkia muita vaihtoehtoja parempi.