Kiinassa kymmenen vuotta riittää terveydenhuollon remontointiin

1

Kiinalaiset muovasivat maan terveydenhuollon uuteen uskoon hyvin nopeasti. Takavuosien huima talouskasvu kiritti terveysmenot tasolle, jota hidastuvan talouden voi olla hankalaa kuroa kiinni.

Kiinalainen terveydenhuolto on ottanut valtavia kehitysaskelia vajaassa kymmenessä vuodessa. Terveyspalveluiden uudistamisinnon takana on maan johto. Ja kuten Kiinassa yleensä, kun jokin asia nousee kansalliseksi prioriteetiksi, seuraukset näkyvät nopeasti: eliniänodote on noussut merkittävästi, yleinen terveysvakuutus saavuttaa lähes jokaisen kiinalaisen ja maan lääkejärjestelmää on kehitetty. Kiinassa elintasoerot maaseudun ja kaupunkien välillä ovat suuret, mutta uudistusten myötä pääsy terveyspalveluihin kautta maan on tasaisempaa.

Uudistuksia maalla ja kaupungeissa

Terveydenhuollon kehitykseen johtanut reformi aloitettiin vuonna 2009. Kiina sysäsi tällöin liikkeelle valtaisan uudistusaallon rakentamalla uusia sairaaloita. Tämän jälkeen viranomaiset mylläsivät terveysvakuutusjärjestelmän uuteen uskoon, minkä myötä esimerkiksi kaupunkilaiset ja maaseudulla asuvat siirtyivät eri vakuutusjärjestelmiin. Kiina myös yhtenäisti lääkkeiden hinnoittelun kautta maan vuonna 2013.

Ikääntyvä väestö tulee kuormittamaan terveydenhuoltoa Kiinassakin

Kehityksestä huolimatta Kiinan edessä on useita haasteita. Väestöstä 140 miljoonaa on yli 65-vuotiaita ja eliniänodotteen kasvaessa tämä luku tulee nousemaan 230 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Huoltosuhde heikkenee.

Erityisesti ilmansaasteet kuormittavat raskaasti Kiinan terveydenhuoltoa. Kuva: Jyri Lintunen

Kansakunnan vaurastuminen tuo myös paineita väestön hyvinvoinnille, kun yhä useampi tekee istumatyötä, tupakoi tai käyttää alkoholia. Merkittäviä riskitekijöitä Kiinassa ovat myös ympäristöhaitat, ilmansaasteet ja tarttumattomat taudit.

Kasvavat terveysmenot eivät pysy hidastuvan talouskasvun tahdissa

Kiinan vauhdikas talouskasvu mahdollisti mittavan panostamisen terveyspalveluihin, jolloin julkiset terveysmenot kasvoivat merkittävästi. Hidastuvan talouskasvun rinnalla nopeasti kasvavia julkisia terveysmenoja tulisi kuitenkin sopeuttaa. Kaiken kaikkiaan kehittyneisiin maihin verrattuna Kiinan julkisen sektorin terveysmenot ovat kuitenkin vielä varsin pienet.

Ennaltaehkäisevä hoito uhkasi pitkään jäädä sairaalahoidon kehittämisen varjoon. Suunta on muuttumassa ja nykyään Kiinassa siirrytäänkin entistä enemmän ennaltaehkäisyyn, vaikka muun muassa osaavasta henkilökunnasta on puutetta.

Julkisen terveydenhuollon kupeessa kasvaa myös yksityinen bisnes

Yksityinen sektori kasvaa myös nopeasti. Vuosikymmenen alussa yksityisesti tuotetut terveyspalvelut olivat noin prosentin luokkaa. Nyt kiinalaisilla on huima tavoite: kymmenkertaistaa tämä luku 2020-luvulle siirryttäessä.

Terveyspalveidun lisäksi Kiinalaiset panostavat myös terveystuotteisiin. Esimerkiksi sisäilmanpuhdistimien myynti on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Kuva: Eetu Paakkanen

Kommentit

Kiinalaista terveysturismia | Chinese takeaway – havaintoja Kiinasta 6 vuotta sitten

[…] Kiinan oma terveydenhuolto on kehittynyt vuonna 2009 aloitetun uudistamisohjelman myötä, ei se kilpaile vielä kehittyneiden maiden terveydenhuoltojärjestelmien kanssa. Viime […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.