Suomen ja Kiinan oikeusalan yhteistyö jatkuu

Suomi ja Kiina solmivat sopimuksen maiden välisen, yli 20 vuotta jatkuneen oikeusalan yhteistyön jatkamisesta uudelle kaudelle 2017–2020. Sopimus yhteistyön jatkamisesta allekirjoitettiin Presidentti Xi Jinpingin Suomen vierailun aikana.

Yhteistyö on tärkeä osa Suomen ja Kiinan välisiä suhteita ja samalla myös mielenkiintoinen vivahde maiden välisessä diplomatiassa. Vastaavanlainen yhtä pitkään jatkunut yhteistyö on harvinaisuus minkään maiden välisissä suhteissa.

Kesäkuussa järjestettiin yhteistyöohjelman ensimmäinen seminaari

Uusi yhteistyöohjelma keskittyy kahteen pääteemaan: oikeusapuun ja oikeudelliseen neuvontaan Qinghain maakunnan kanssa sekä yhdyskuntaseuraamuksiin Fujianin maakunnan kanssa. Yhteistyöohjelman ensimmäinen seminaari pidettiin Xiningissä, Qinghain maakunnassa 5.–6.6.2017.

Seminaarissa käsiteltiin oikeusavun ja sen kattavuuden sekä oikeusapulainsäädännön uudistuksia, oikeusavun laadun mittaamista, oikeusaputarjoajien kapasiteettia, rahoitusta, hallinnollisia toimenpiteitä sekä oikeusavun erityistarpeita ja erityisryhmien neuvontaa.

Seminaari täydessä vauhdissa. Kuva: Jani Mustonen
Seminaariosallistujien ryhmäkuva oikeusaputoimiston edessä. Kuva: Jani Mustonen

Kiinan oikeusapujärjestelmä

Kiina aloitti oikeusapujärjestelmänsä kehittämisen suhteellisen myöhään. Järjestelmää on kuitenkin kehitetty määrätietoisesti ja nopeasti. Asianajajia on Kiinassa nyt noin 330 000 ja määrä kasvaa vuosittain noin kuusi prosenttia. Samaten oikeusaputoimistoissa työskentelevien määrä kasvaa nopeasti. Tällä hetkellä henkilökuntaa on 40 000 henkeä.

Xiningin oikeusaputoimisto. Vasemmalta oikealle oikeusavun, oikeusneuvonnan, oikeustiedon ja sovittelun vastaanotot. Kuva: Jani Mustonen.

Oikeusapu on suurimmalta osin valtion rahoittamaa. Valtion osuutta rahoituksesta on onnistuttu nostamaan merkittävästi, vaikkakin se vaihtelee maakunnasta toiseen. Oikeusavun kehittämisen suurimpana haasteina on oikeusjärjestelmän ja lainsäädännön uudistaminen vastaamaan maan jättiläismäisiä tarpeita, kuten 300 miljoonan siirtotyöläisen sekä taloudellisesti heikommassa asemassa olevien vammaisten henkilöiden oikeusturvan parantamista. Oikeusapu ja sen kehittäminen nauttivat korkean tason tukea ja sillä on tärkeä rooli Kiinan kehityksessä. Kiina aikoo jatkossakin laajentaa oikeusavun saatavuutta ja alentaa kynnystä saada oikeusapupalveluja.

Kiinnostus Suomen oikeusapuosaamista kohtaan ei hiivu

Suomalaisosallistujat jakoivat tietoa Suomen oikeusapujärjestelmän organisoinnista ja hallinnosta, laaduntarkkailusta ja arviontikriteereistä, erityisryhmien oikeuksista oikeusapuun, oikeusavun mobiili- ja e-palveluista, valtion ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöstä perheväkivallan uhrien auttamiseksi sekä yksityisten asianajajien roolista oikeusapujärjestelmässä.

Suomalaiset jakoivat asiantuntemustaan seminaarissa. Kuva: Jani Mustonen.

Kysyntä suomalaiselle oikeusalan- ja hallinnon osaamiselle ei ainakaan osanottajien innokkuuden perusteella näytä loppuvan. Kiinalaisosallistujat olivat erityisen kiinnostuneita oikeusavun kattavuudesta, rikos- ja siviilioikeuden välisestä suhteesta, asiakas- ja työmäärästä, rahoituksesta, valtion tuesta matalatuloisten avustamiseen, valitusoikeuden järjestämisestä sekä vertaisarvioinnissa käytettävien standardien valinnasta.

Yhteistyökauden myöhemmissä seminaareissa syvennytään tarkemmin mm. oikeusavun kattavuuden parantamiseen, erityisryhmien asemaan oikeusavun järjestämisessä, laadun mittaamiseen, oikeusapua koskevaan lainsäädäntöön sekä digitalisaation suomiin mahdollisuuksiin.

Seminaarin aikana käytiin myös ihastelemassa paikallisia nähtävyyksiä

Suomalaisdelegaatiolle järjestettyyn iltaohjelmaan kuului tutustumiskäynti paikalliseen, vastarakennettuun oikeusaputoimistoon sekä vierailut Xiningin suurimmassa moskeijassa ja tiibetiläisen perinteisen lääketieteen museossa, joista jälkimmäisestä löytyi mm. yli 600 metriä pitkä tiibetiläinen maalaus.

Xiningin Moskeija. Kuva: Jani Mustonen
Xiningin tiibetiläisen lääketieteen museo ja nuoria munkkiopiskelijoita. Kuva: Jani Mustonen.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.